Találkozás Dr. Udvardy György püspök úrral

1_2.jpg2016.02.28. A Pálos templomban ünnepelt közös szentmisét követően Püspök Atya előadását hallgathattuk meg a Pécsi Egyházmegye jelenlegi helyzetéről, örömeiről, gondjairól. Legutóbbi hasonló találkozásunkkor – kb három éve - Püspök Atya az átalakulás nehézségeiről, a megörökölt terhekről és a továbblépési lehetőségekről tájékoztatott minket.  

Jó volt hallani, hogy a megörökölt nehézségeket sikerült leküzdeni (fizetési kötelezettség(ek) teljesítése, „sikeres” pályázat elszámolása – „de többet ilyet nem pályázunk”), az egyes részterületeken milyen konkrét lépésekről, eredményekről lehet már beszélni. Példaként említette a paptestvérek részére szervezett rendszeres találkozási alkalmakat, az ezeken való részvételi mutató javulását.  Felvetette Püspök Atya, hogy a felnőtt megtérők számára nem könnyű befogadó közösséget ajánlani, a plébánost gyakran túlterheli ez a feladat. Nemcsak a hit tárgyának felismertetése fontos, hanem a hit módjának is lehetőséget kell teremteni. Az elérendő célnak és az igénybe vehető eszközöknek a harmonizálását minden esetben el kell végezni. (pl. a szentmisét látogatók számát jó volna emelni, de a kampányszerű agitálás nem idevaló módszer.)  Az egyházmegyében a jelenlegi 8-hoz képest 28 személyre lenne szükség egy-egy egyházközség felelős világi lelkipásztori gondozásához. Püspökszentlászlón sikerült külső anyagi források (EU pályázatok) segítségével megvalósítani a Kastély és az arborétum felújítását, melyben fontos szerepe volt Mindszenty József bíboros úr ottani rövid fogságának mint történelmi eseménynek. A püspökszentlászlói Életrendezés Házának működtetését is öt évre átvette az egyházmegye a Jezsuita rendtől, így jelenleg Püspökszentlászló három eukarisztikus központtal is rendelkezik.
Püspök Atya véleménye szerint a szentségi házasság prófétai életmód, annak minden előnyével együtt. Kihívásként említette, hogy az egyházmegye által fenntartott egyházi iskolákból kevés olyan tanár kerül ki, aki későbbi munkájával korábbi iskoláját erősítené (460-ból jelenleg 2 ilyen tanár van). Az egyházmegye egy (szigetvári) kistérség kivételével már biztosítani tudja, egyházi oktatási intézmények napi bejárással történő igénybevételi lehetőségét.

A közösségvezetői felvetésre, hogy a Gesztenyési Katolikus Közösség plébániától függetlenül fejlődött ki, és jelenleg is plébániától független, Püspök Atya hangsúlyozta a plébániához tartozás fontosságát, és emellett annak lehetőségét, hogy szorosabb más közösséghez tartozzanak a tagok. A Pálos templomot nem plébániától független helynek, hanem a plébániai munka lehetséges színterének tartja. Jelenleg is vannak olyanok a Közösségben, akik egyben plébániai képviselőtestületi tagok, aktívak, szolgálatokat vállalnak és teljesítenek a város valamelyik plébániáján. Püspök Atya úgy találja, hogy kevés igény/bátorság van a keresztényekben a személyes kapcsolatokra. Ebben közösen fejlődnünk lehet és kell. Az előadást követően előkerült a közösen, Babay Erzsike vezetésével összeállított gulyás és a feleségek által készített sütemények. Összeállította: C.L. és K.I

Címke: