2001. évi közhasznúsági jelentés

 

Közhasznúsági jelentés, a Borostyán Egyesület 2001 évi tevékenységről,

az 1997 évi CLVI tv 19.§ (3) bekezdés figyelembevételével

 

a)     Számviteli beszámoló:

 

Az Egyesület vagyona megalapításakor:                                                      0 Ft

2001 évben befizetett tagdíjak összege:                                                28000 Ft

 cégek (iparűzési adó 5%)  és magánszemélyek támogatása:           141432 Ft

 Költségvetési szervek pályázatain nyert összegek:                          138000 Ft

Egyéb bevétel (bankszámla kamat)                                                       222Ft

Bevételek összesen:                                                                        307654Ft

 

Működéssel kapcsolatos kiadások:                                                  52096 Ft

Kis értékű (50 e Ft alatt) eszközök

                (pénzkazetta, röpi labda, háló, kapu)  vásárlása:              38000 Ft

Könyvkiadás támogatása:                                                               100000 Ft

Kiadások összesen:                                                                        190096 Ft

 

Átvitel 2002 évre (bevétel-kiadás):                                                 117558 Ft

 

b)     Az Egyesület 2001-ben, működéséhez költségvetési támogatást pályázatok útján igényelt, melynek eredményeként 138 e Ft ot kapott /*Ü/.

 

c)      A kis értékű tárgy eszközök vásárlásán kívül az Egyesület kiadásai a következők szerint csoportosíthatók: működéshez szükséges nyomtatványok vásárlása, pályázati postaköltségek-, díjak.

 

d)     Az Egyesület cél szerinti juttatásait igénybevevők köre/*Ü/.:

 

E    November közepén lelki-szellemi regenerálódást elősegítő hétvégét tartottunk, melyen 25 felnőtt (többségük szülő) vett részt térítésmentesen.

 

E    A BOROSTYÁN Egyesület Alapszabályában megfogalmazott – kulturális és hagyományőrző feladataival összhangban - az ipartörténeti jelentőségű bányászati emlékek felkutatására tekintettel - a Magyar Bányászati Hivatalhoz benyújtott pályázatával vállalta -a Baranya megyéhez és Pécs városához többszörösen kötődő- Gróf Benyovszky Móric életútját bemutató ismeretterjesztő könyv kiadásának elősegítését. A könyvet több éves kutatómunkát követően írta meg a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnázium történelemtanára. Pályázatunk elbírálása kedvező volt. A megítélt 100 e Ft támogatást a kitűzött célra fordítottuk, az elszámolást a  Magyar Bányászati Hivatalhoz január 21.-én küldtük meg.

 

E    A „Civil szféra és külső szervek támogatási alap” terhére benyújtott pályázatunkat a Pécs M. J. V. Önkormányzata Támogatásra alkalmasnak minősítette, így lehetőségünk lett 38.000 Ft értékben sporteszközök (röplabda felszerelés, kis foci kapu) vásárlására. Az elszámolást az Ellenőrzési Osztály elfogadta. A vásárolt eszközöket kb. húsz család gyermekei és felnőttjei használják rendszeresen. A sporteszközöket jelenleg  Egyesületünk székhelyén tároljuk.

 

E    Balatonedericsi táborunkban résztvevőkről „jelenléti ívet” vezettünk, mely adatai a következőket mutatták: 10 év alatt: 39, 10-14 éves: 10, 14-18 éves 4 gyermek, szülők, felnőttek  42 fő vett részt táborunkban. (Ott volt 9 nagycsalád is 37 gyermekével)

e)      - /*Ü áthelyezve a d. ponthoz/.

 

f)Az Egyesület elnökségi és az ellenőrző bizottsági tagjai tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végezték, egyéb más juttatásban sem részesültek./*Ü/.    Az Egyesület pártnak, társadalmi szervezetnek nem adott támogatást.

 

g)      A Borostyán Egyesület közreműködésével magvalósított programok 2001 évben:

 

A Mustármag" Közösségek az Ifjúság életéért elnevezésű Alapítvány közreműködésével nyert pályázati pénzeket felhasználva már a Borostyán egyesület közreműködésével lett a Gesztenyési Közösség 2001 évi tábora a Zala Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Balatonedericsi Ifjúsági üdülőjében lebonyolítva.

A Gesztenyési Közösség a 2001 évi Balatonedericsi táborával felvállalta és sikeresen megoldotta azt a feladatot, mely szerint a tábor egyszerre közösségi és családi is. Eltérő életkorú (csecsemőtől a tizenévesekig) gyermekek korosztályok szerint szétbontott, vagy éppen összevont előre megszervezett programokon való részvétellel rendkívül tartalmasan töltik el a táborozás idejét.

Szakmai szemmel megítélve a tábort az - egészséges életmódra nevelés, természeti és épített környezet megóvása, - művelődési, képességfejlesztő­, sportjellegű tevékenységek területeit tekintve megfelelően előkészítettnek, kivitelezettnek minősíthető.

 

Családi hétvége Magyarlukafán 2001. aug. 24-26.

Az eredetileg tervezett egy napból, a helybeliek javaslatára két nap lett, melyből másfél napon át a már leírt kézműves népi mesterségek alapjaival ismerkedtünk, így jutott még idő lovaskocsikázásra, lovaglásra is. A városi gyerekeknek/felnőtteknek ez a hétvége számos új ismeretet, élményt és kikapcsolódást jelentett. Jól lehetett érzékelni gyerekeink egymásra gyakorolt jó hatását a programokon történő aktív részvétel vonatkozásában.

 

Családi fészek megerősítő programsorozat

Közösségünk nagy része házaspárokból áll. Fontosnak tartjuk házasságaink megújulását, családjaink megerősödését. Törekszünk arra, hogy rendszeres találkozások alkalmával megoszthassuk tapasztalatainkat, gondjainkat, örömeinket. Ezt a célt szolgálták és szolgálják a 2-3 havonta megtartott félnapos „pár-suli” összejövetelek.

A szülők a kapcsolata kihat az egész családi életre, gyermekeink lelki fejlődésére. Számukra mindennél fontosabb szüleik harmonikus, boldog kapcsolata, egy biztos fogódzó kérdésekkel teli világukban. A házasságok megerősödése, megújulása példa mind más házaspárok előtt, mind saját gyermekeink előtt, hogy majd hasonló családi fészek kialakításáról álmodjanak. Ezért tartjuk igen fontosnak „pár-suli” programjaink összejöveteleit.

 

Betlehemes játék:

2001 december 24.én, a  Pécsi Pálos templomot teljesen megtöltötték a nagy és kisgyermekek, szülők, nagyszülők akik a Gesztenyési Közösség betlehemes játékára érkeztek. A fellépést, melyben túlnyomó többségben gyerekek voltak a szereplők, hosszú próbák sora előzte meg, mely köszönhető a szülők áldozatvállalásának is.

Az előadás kedvező fogadtatását a csillogó gyerekszemek és az előadás végén (a templomi viselkedés szabályait mellőzve) felhangzó taps jelezte számunkra. Az előadás zenei részeiben közreműködő „Gesztenyési zenekar” munkáját segítette.

 

Sportjátékok

Helyszín: Széchenyi akna tornaterme

A gyerekek számára az egészséges testi fejlődés záloga a rendszeres fizikai terhelés biztosítása. Havonta kétszer, a tervezett tíz alkalomnál többször sikerült a pályázat szerinti költségvetésből teremsportolást szervezni, mely alkalmakkor kitűzött céljainkat sikerült megvalósítani.

 

Szervezett uszodalátogatás

A pályázati pénz segítségével vásárolt uszodabérletekkel a gyerekek, fiatalok rendszeresen úszhattak, játszhattak a Pécsi Hullámfürdő 50 m-es sport és kis gyerekmedencéjében. Vízben lenni már önmagában is élvezetes dolog, az élményt a barátok jelenléte emelte.

A közös vízi együttlétek természetesen a mélyvízben történő biztonságos mozgás elsajátítására irányultak, mely területen az eredmény nem jön mindenkinél menetrendszerüen, de minden vízben töltött óra egy lépés ezen cél felé. A gyerekek a mélyvízben úszni jól tudó felnőttek és egy több évet vízilabdázó közösségbeli társunk útmutatásai alapján tanulták és szaporították tempóikat.

 

Egyesületünk csatlakozott az éppen aktuális GÓLYAHÍR akcióhoz is, melynek keretében hat kisiskolás készített ajándékcsomagot külföldi ismeretlen rászoruló társai számára. A csomagok leadása az MM Cargo részére 2001 október 31.-én megtörtént.

 

A Borostyán Egyesület megalakulását követően igyekszik az Alapszabályában meghatározott célok érdekében a pályázati lehetőségeket kihasználni. A jelentés e. pontjában megemlített sikeres pályázatok mellett, a már elbírált pályázataink közül nem kapott kedvező elbírálást a Kárpát-medencei-katolikus közösségek egyesülete, a HÁLÓ által szervezett, Zánkai 1500 fős nagytábor szervezéséhez, továbbá egyesületi számítógép üzembeállításához benyújtott pályázatunk.

 

Az eredeti közhasznúsági jelentés felsorolja jelenleg elbírálás alatt levő pályázatainkat, melyek eredményei azóta megszülettek. Ismertetésükre a 2002 évi közhasznúsági jelentésben sor kerül.

 

A Borostyán Egyesület 2001 évi közhasznúsági jelentését a Borostyán Hírújság teljes terjedelmében közli, ezen túl a „Humán Források” c. regionális laptól kértük, jelentésünk rövidített változatának megjelentetését.   

 

A számviteli jelentés alapját képező (minden kiadást és bevételt tételesen tartalmazó) nyilvántartás, előzetes egyeztetést követően a Borostyán Egyesület tagjai számára hozzáférhető az egyesület székhelyén.

 

Pécs, 2002 január 27./*Ü Módosítva 2002november 14.-én/                           

 

 

Kovács István

Borostyán Egyesület elnöke