2006. évi közhasznúsági jelentés

 

Közhasznúsági jelentés a Borostyán Egyesület 2006 évi tevékenységről,

az 1997 évi CLVI tv 19.§ (3) bekezdés figyelembevételével

a)           Számviteli beszámoló /Teljes mérleg és eredménykimutatás formanyomtatványon/:

Tétel

A tétel megnevezése

2003

2004

2005

Tárgyév  2006

   a

b

e (eFt)

e (eFt)

e (eFt)

e (eFt)

  1.

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele

862

1 686

2 114

1 878

   2.

1. Közhasznú célra működésre kapott támogatás

483

574

1399

1 329

   4.

   b. központi költségvetésből

0

132

127

148

 

   c. helyi önkormányzattól

 

 

 

 

 

   d. egyéb

483

442

1272

1 181

    5.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

321

402

667

500

    7.

4. Tagdíjból származó bevétel

43

45

45

48

    8.

5. Egyéb bevétel

15

665

3

1

    9.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele.

0

0

0

0

  12.

C. Összes bevétel

862

1 686

2 114

1 878

   13.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

702

1719

2 076

1937

 

   Anyagjellegű ráfordítások

702

1676

1944

1650

 

   Értékcsökkenési leírás

0

43

132

252

 

   Egyéb ráfordítások

 

 

 

35

   14.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

0

0

   17.

F. Összes ráfordítás

702

1719

2076

1937

   19.

H. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

   21.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény

160

-33

38

-59

b)          Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Az Egyesület tevékenységéhez költségvetési támogatást pályázatok útján igényelt, melynek eredményeként 2006-ben összesen 500 e Ft érkezett számlánkra. Ebből Mobilitás pályázatokon 100 e Ft 2005 évben nyert pályázat eszközvásárlásokra 150 e Ft a 2006 évi nagytáborhoz. Az NCA, civil szervezet működésére kiírt pályázatokból 100+150 e Ft –ot kaptunk. Pécs M.J. Város Önkormányzata által 2006 évben kiírt pályázaton sajnos nem nyertünk.

c)          Kimutatás vagyon felhasználásáról:

2006 év elején 324 e Ft forgóeszköz (pénzünk) volt és az eszköztárunkban a két éve vásárolt Note Book-ot 216 e Ft-on, a Projektort 200 e Ft on tartottuk nyilván, így tárgyi eszközeink össz. értéke 416 e Ft volt.

Év végére a bankban és a házipénztárban tartott pénzünk összege 517 e Ft ra nőtt, tárgyi eszközeink összértéke viszont 252 e Ft-al, 164 e Ft ra csökkent. (laptop 152 e Ft, projektor 100 e Ft)  Tárgyévi közhasznú eredményünk fentiek figyelembe vételével lett - 59 e Ft. Az egyesület 2006 ban -állóeszköz nyilvántartásba sorolt tárgyat nem vásárolt. (A 32 e Ft ért vásárolt fényképezőgép nem tartozik ebbe a kategóriába.) Meg kell még említenünk, hogy egy jelentős támogatás (250 e Ft) átutalását 2006 utolsó munkanapján indították, bankunk a beérkezést viszont 2007 január 2.-án könyvelte, így ez a bevétel az idei év elszámolásánál jelenik meg. APEH igazolást viszont adtunk róla, mert a megbízás 2006 ban történt.)

 Kiadásaink a következők szerint csoportosíthatók: az alapszabállyal összhangban – pályázati segítséggel lebonyolított – programsorozat, táborozások, a működéshez szükséges nyomtatványok vásárlása, pályázati postaköltségek-, díjak, továbbá kis értékű tárgyi eszközök vásárlása. Céltartalék, felhalmozási alap képzés nem történt.

d)         Kimutatás cél szerinti juttatásokról:

Az  Egyesület alapszabályban felsorolt céljai a következők:

3.1.Ifjúsági és felnőtt közösségek vallási, kulturális, erkölcsi fejlődését szolgáló feladatok és programok,  sport programok  szervezése, támogatása.

3.2. Az egészséges életmódra való nevelés és annak népszerűsítése.

3.3. A természet és környezetvédő szemlélet kialakítása, különösen a gyermekek és a  fiatalok természetben megvalósuló nevelése, az ember és a természet közötti viszony alakítása.

3.4. Családsegítés.

3.5. Természet közeli, környezetbarát, testvéri, egymással szolidáris életmód népszerűsítése, e célokhoz kapcsolódó programok meghirdetése, propagálása.

A cél szerinti juttatások bemutatásánála zárójelbe tett hivatkozással az alapszabály szerinti célokra hivatkozunk.

·         Nyári családos táborunkban kicsit kevesebben voltunk a szokásosnál (Dombóvárhoz képest 15 szálláshellyel fizettünk kevesebbet), ennek ellenére 2006 ban is a nyári családos táborozás (3.1-3.5.) tette ki költségeink nagy részét az alábbiak szerint:

kiadások

bevételek

szállás:

     464 600 Ft

egyéni befizetések

  652 030 Ft

főétkezések

     255 536 Ft

pályázatból

  150 000 Ft

többi kiadás együtt

     160 340 Ft

egyesületi hozzájárulás

    78 446 Ft

kiadás összesen:

     880 476 Ft

bevétel összesen

  880 476 Ft

 

·         Úszás oktatás és uszoda használat: 207 e Ft (3.1, 3.2.)

·         Felnőttek testi-lelki regeneráló programjai: 87 e Ft (3.1., 3.5,)

·         Évközi korosztályos gyerekprogramok: 70e Ft (3.2.-3.5.)

·         Családos farsangi bálunk költsége 50 e Ft volt. (3.1., 3.5,)

·         Kulturális kiadások: 47 e Ft (3.1.)

·         Gyerektáborunk költségei: 21 e FT (3.1., 3.5,)

Úszásoktatás támogatásunkkal 15 család 28 gyermekét tudtuk segíteni.

e)          Kimutatás kapott támogatásokról:

A MOBILITÁS IFJ-GY-DD-05-D-0051 sz. szerz. szerinti eszközöket (tarmbulin, társasjátékok, foglalkoztató eszközök) megvásároltuk, az átutalt  100 e Ft támogatás elszámolását 2006 03.20.-án leadtuk. A MOBILITÁS IFJ-GY-DD-06-TÁ-0051 sz. szerz. szerinti táborozást segítő 150 e Ft támogatással 2006 09. 06.-án számoltunk el. A Nemzeti Civil Alapprogram 00477/02/05 számú pályázatán megítélt 100 e Ft- ból diktafont, vetítő vásznat, vettünk, banki és fénymásolási költségeket fizettünk ebből. Az elszámolást 2006 június 28.-án leadtuk szept 29 dátummal elfogadták.

A Nemzeti Civil Alapprogram 00062/02/06 számú pályázatán megítélt 150 e Ft-ot 2006 ban elköltöttük, (digitális fényképezőre, könyvelői, banki, pályázati díjakra) 2007 közepéig kell elszámolásunkat benyújtani.

A 2005 évi adó elszámolás során a Borostyán Egyesület ismét fogadta az adó 1 % felajánlásokat, melynek során 147681 Ft-ot utalt az APEH bankszámlánkra, mely összeg segítségével 2006 ban családi farsangi rendezvényt, gyerektábort szerveztünk és uszodalátogatási alkalmakat teremtettünk egyesületünk által támogatott sokgyerekes családok részére.

f)           Kimutatás tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:

Az Egyesület vezető tisztségviselői /és további tagjai/ tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végezték, egyéb más juttatásban sem részesültek.  Az Egyesület pártnak, társadalmi szervezetnek nem adott támogatást.

g)          Szöveges beszámoló a Borostyán Egyesület közhasznúsági tevékenységéről, jelölve a tevékenységet igénybevevők körét, számát:

Az év során kb. havi rendszerességgel egymás otthonaiban baba-mama klub keretében találkoztak a kisgyerekes édesanyák és gyermekeik.

2006 01. 07.-én, szombat délelőtt a műjégpályán korcsolyázós összejövetelt szerveztünk 6 kislánynak (természetesen a két kísérő is korizott). Az aktív testmozgást süteményezés követte a Magda cukiban.

2006 01. 27. Mozart emlékhangverseny pécsi Ferences tempolomban Szamosi Szabolcs karnagy vezetésével. Egyesületünk által támogatott családok köréből hat hölgy énekelt a nagykórusban.          

2006 01.28. Projektoros mozi és a látottak megbeszélése a Lenau Házban gyerekeknek (15 alsó tagozatos gyermek r.).

Amíg a kisebb korosztály mozizott, a Malomvölgyi tó jegén fiatalokból és fiatalos apukákból álló, 5-5 fős hokicsapatok mérkőztek meg egymással. A legfiatalabb korosztály is a jégen volt, babakocsiból figyelte az eseményeket.

2006 01 29. Vasárnap délutáni hokimérkőzés, koris pálya körüli szurkolókkal kiegészítve. Több mint húszan voltunk. Ketten kocsival közlekedtek a jégen (babakocsival).

2006 02 3.-4. Bíró László családreferens püspök tartott péntek este és szombat délelőtt előadást a kb. 50 érdeklődő felnőtt részére értékeinkről (többek között a házasságról, családról, melyekkel pozitív devianciáknak kell lennünk társadalmunkban) a Lenau Házban.  Az előadásokat követően ill. a szünetekben a vendégek „állóbüfében” beszélték meg a hallottakat. A rendezvény zárásaként a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában ebédelt együtt a hallgatóság és az előadó. Egyesületünk az ebéd költségét átvállalta.     

2006 02 5.-én vasárnap délelőtt 11 órától a Pécsi Galériában kiállított Munkácsy festményeket nézte meg, tárlatvezetéssel egybekötve, az egyesületünk által szervezett 42 tagú csoport. A rendezvény kiemelt kulturális jellegére tekintettel a program költségeit egyesületünk fizette.

Ugyanezen a napon, ebéd után a Malomvölgyi tavon a már megszokott, de meg nem unt jeges délutánt tartottunk, melynek során az összes (12) hokiütőnk gazdára lelt. 

 Negyedik alkalommal rendeztük meg 2006 február 25.-én az Iparos Ház két tetőtéri termében családos farsangi bálunkat, melyen lehetőség szerint a jelmezes megjelenés kötelező volt. Az Egyesületi tagok és családtagjaik, az egyesület által támogatott közösség tagjai, családtagjai (szülők, nagyszülők), továbbá személyes meghívás alapján baráti családok gyerek és felnőtt tagjai részére (belépőt csak felnőttektől kértünk 60-an fizettek, a gyermekek számát 80-90-re becsüljük).

A bál programja az alábbiak szerint zajlott:

16.00 Gyülekezés: díszítés, rendezkedés, terítés, büfé rendezése, beöltözés.

17.00-17.30-ig ráhangolódó programként egy öttagú 15-16 éves fiatalokból álló, könnyűzenét játszó együttes, a „THERMINÁL” 20 perces „hagyományos” koncertjét élvezhette a közönség.

17.30 Megnyitó: Dr. Lábady Tamás és felesége Évi beszéde egyaránt tartalmazott komoly gondolatokat, mosolyfakasztó történeteket a farsangi fánk eredeti receptjét és egy gyerekmesét is. 

A megnyitó beszédet az egyéni, majd a csoportos jelmezes bemutató követte, ahol, pár szóban minden jelmezes bemutatta magát vagy csapatát, volt aki rövid produkcióval is szórakoztatta a közönséget. A jelmezek igen sokszínűek voltak. Volt ott megelevenedett Munkácsy festmény, Jézus és halászó apostolai, pendrive család, mulatozó romacsalád, honfoglaló magyar vezérek, fej nélküli család, reneszánsz királyi udvar, brémai muzsikusok, edzővel, szurkolóival kivonuló focicsapat, Noé bárkájának állatai, Pom-Pom, Furulyás Palkó, Török és a tehenek megevelenedett meséi és még sok más szokványos és újszerű nagy gonddal megvalósított ötlet ..

18.00-kor következett a résztvevő családok (13-25 éves) gyermekei által bemutatott country nyitótánc, melyet a sikerre való tekintettel kétszer kellett eltáncolniuk.

19.30-tól a kisgyerekekre tekintettel megtartottuk a gyerek, ill felnőtt tombola sorsolást. A nyereményeket „hozott anyagból” állítottuk össze. A fődíjak között kisorsolt 4, ill. 5 e Ft os könyvvásárlási utalványokat Egyesületünk ajánlotta fel.

Ezután össztánc volt, ahol gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel, barátokkal közösen lelkesen, jókedvűen táncoltak a jó hangulatú zenére, melyet kéttagú zenekar szolgáltatott.

23.00 –kor magyar és szomszédos országok népzenéit játszó háromtagú együttes kezdett zenélni, a táncház keretében. Sajnos a bálozók száma a táncházra már jelentősen vissza esett. A kevés, de lelkes táncos több min egy órán keresztül követte a táncvezetőket.

24.00-órát követően  a zenekar még játszott pár számot, majd kötelező programként a díszek eltávolítása és rendrakás zarta éjjel egy órakor rendezvényünket.

A bál alatt teaházban beszélgetni is lehetett, attól függően, hogy a szintén abban a teremben elhelyezett csocsón hangos, vagy csendesebb meccset játszottak a fiatalok.

A programhoz való csatlakozás személyes meghívás alapján történt A rendezvényre „hivatalosak” voltak az egyesület által rendszeresen támogatott családok (kb. 25) nagyszülőkkel, továbbá minden család hívhatott még egy baráti családot is.

Egyesületünk a rendezvény terem és teaház költségeit állta 48 e Ft értékben.

A rendezvény közösségépítő, családi és kulturális jellegére tekintettel ez a kiadás Egyesületünk Alapszabályában megfogalmazott célokkal teljesen összhangban van.

Házasság karbantartó (Pár suli) összejövetelttartottunk 06/03/10.-én este, rekord számú (17) házaspár részvételével. Külső kapcsolatainkat vitattuk meg a Szamosi, a Debreceni és a Meszéna házaspár felvezetését követően. Van még külső kapcsolatra igényünk, vagy már ez is sok ami van, ill. Külső kapcsolataink okoznak e feszültséget családunkban? Három csoportra bontva e két kérdés kapcsán minden résztvevő elmondhatta véleményét.

Öt fiúval egy felnőtt három bérelt asztalon, két órát biliárdozott 06/03/15-én délután a Fordan Centerben. A közös játék a közösségépítés egyik jó lehetősége, mert a páros játékok során komoly beszélgetéseket lehet folytatni.

A támogatott családközösség 10-12 éves korosztályának részvételével 2006 március 18-án egy család otthonában projektoros filmvetítést rendeztünk. (résztvevő 6 fő, 6-10 közötti fiú)  A téma a "túlélés" volt, melynek keretében egy Alaszkáról szóló dokumentum jellegű filmet néztünk meg. A témaválasztást azért éreztük időszerűnek, mert a fiúk ebben a korban már érdeklődnek a túrázás, extrém sportok és egyéb hasonló szabadidős tevékenységek iránt. A filmvetítést rövid beszélgetés követte. A résztvevők egyöntetűen hangot adtak azon igényüknek, hogy a látottakat a gyakorlatban is kipróbálják. Ezt - költségvetési okok miatt- csak részben tudjuk kivitelezni. A legkézenfekvőbb alternatívát szándékozzuk megvalósítani, mely a városban üzemelő "falmászó" center meglátogatása lesz.

2006 április elsején a 14-18 éves fiatalok (17 fő) részére egy 5 órás városi nyomozati vetélkedőt szerveztünk a 48-49-es szabadságharc jegyében (március 15-én a rossz idő miatt elmaradt a program). Nyugodtan elmondhatjuk, hogy ilyen jól előkészített, minden apró mozzanatra kiterjedő játékos vetélkedő még nem született egyesületünk története során! Pécs, ill. a Mecsek 9 helyszínét érintő akadályverseny jellegű program valószínűleg nemcsak a gyerekek, hanem a résztvevő felnőttek is emlékezetes marad sokáig.

2006 06 23.-25. között nomád hétvégét szerveztünk fiataloknak, a cserkészmozgalomban jártas pedagógus és orvos vezetésével. A zászlórudat, konyhasátrat, fiú, lány WC-t a 8 lány ill.7 fiú táborozó a tábor kezdetekor készítette el az erdészettől erre a hétvégére bérbe vett, Mecseknádasd melletti tisztáson.  A hosszú hétvégét az étkezés előkészítés (főzés) ill. étkezéseket követő szükséges teendőkön túl, kirándulásokkal, tréfás és ügyességi játékokkal, sportolással, beszélgetésekkel, tábortűz melletti énekléssel töltötték meg.  

2006 évi nyári barcsi nagytábor részletes, megvalósult programterve napi bontásban, helyszín: Széchenyi Ferenc Gimnázium és Kollégium, Barcs, Tavasz u. 3.

nap

szak

08. 06.

vasárnap

08. 07.

hétfő

08. 08.

kedd

08. 09.

szerda

08. 10.

csütörtök

08. 11.

péntek

08. 12.

szombat

 

Dél-

előtt

 

 

 

 

 

 

Dráva parti csavargás, oda vissza kerékpá

rozás

Sorverse

nyek

Kerékpár túra Drávaszen-tesre, ott természetvédelmi program

Autós, ill. gyalogos kirándulás a Horváth Papuk hegységbe

Szabadtéri vizes vetélkedő

Utazás

hoz ké

szülő

dés

Dél-

után

Érkezés, elhelyezkedés

 

Terem-sport

foci, kosár-labda

Szabadtéri sport

foci, röplabda

Strandolás Barcs felújított strandján

Lovas program és kocsikázás

Hajókirán-dulás a Dráván

Hazauta

zás

 

 

Este

 

 

Tábor nyitás, társasjátékozás

Szellemi vetélkedő

teremben

Szamosi Szabolcs orgonaművész koncertje és beszélgetés a művészekkel

Beszélgetés Nagy Bandó Andrással

Teremsport

Záró est

 

 

A jelenléti ív szerint a táborozók összlétszáma 89 fő volt. A táborozást, a programokat a táborozó fiatalok szülei szervezték, bonyolították le, a társadalmi munkavégzéseket is Ők teljesítették. Külön öröm volt számunkra, hogy személyes beszélgetést tudtunk fiataljainkkal együtt folytatni Szamosi Szabolcs orgonaművésszel, Kuti Ágnes énekművésszel és Nagy Bandó András humorista/íróval. Minden táborban töltött napot hangszeres (trombita, furulya, gitár, szintetizátor) zenés ébresztővel, majd reggeli tornával kezdtünk és a táborozók által előadott esti mesével zártunk, melyet követően a kisgyerekek aludni mentek, a nagyobbak és a felnőttek az esti programon vettek részt. Táborunkban fokozott figyelmet fordítottunk a délután már nem alvó gyermekek foglalkoztatására, továbbá az együtt játszás kultúrájának kialakítására – társas játékok segítségével. Programjainkat sikerült úgy megszervezni, hogy táborunk gyermek és felnőtt résztvevői egy hétre elfelejtették, hogy létezik TV készülék.

2006 09 09 Egyesületünk székhelye a Szeder u 30 hatlakásos sorházban található. Az együtt építkező családok már több mint tíz éve laknak együtt és minden évben megtartják a HÁZ napját. Ebben az évben szeptember 9-ét töltötte együtt a 12 felnőtt és 24 gyermek és egy közelben lakó tiszteletbeni Szeder utcainak befogadott négy fős család. A program reggeli tornával, ill. a bográcsgulyás készítés elindításával indult, ezt követte az alsó tagozatosok, majd az apukák focija a közösségi (félkész) teremben.  A rendezvény csúcspontja a szabadtéri nagy ebéd (hozott székeken, terítékkel stb.) Késő délutánig beszélgetett, nevetgélt a társaság. Délután kézműves foglalkozások, felsős, ill. gimis foci, íjászkodás és pályázaton nyert csocsónkon egy komoly korosztályos bajnokság lebonyolítása volt a program. Este a különböző korosztályok néztek filmeket az egyes lakásokban. A felnőttek igazi kivetítős mozin (egyesületi laptop és projektor segítségével) nézték meg a „Bíbor és fekete” c filmet. Egyesületünk a csocsóbajnokságot szerény díjak (édesség 760 Ft értékben) vásárlásával támogatta a rendezvényt.

Felső tagozatos gyerekekkel tartottunk összejövetelt2006. október 6-án. Helyszín: Pécs, Széchenyi tér Mecsek Cukrászda. Jelen volt 10 gyerek és 1 felnőtt. Az összejövetel célja: a 2006/2007 tanév kiscsoportos összejöveteleinek megbeszélése, egyeztetése.

2006 október 19-én 17, 13 és 19 éves kor közötti gyermekkel, fiatallal két felnőtt kíséretében az 1956-os Forradalomról való megemlékezés jegyében megtekintettük a Mansfeld’ című mozifilmet, majd egy hét múlva a fiatalokkal két csoportban egy-egy felnőttel mintegy másfél órás beszélgetést folytattunk a filmről, a Forradalomról ill. a filmben látottak és az idei megemlékezésen történtek kapcsolatáról. A fiatalok többsége elismerően szólt a filmről. A beszélgetés során bebizonyosodott, hogy meglepően érdeklődőek a napi politikai eseményeket illetően, és határozott véleményük van a politikusokról, tetteikről, a politikai eseményekről.

2006 november 1-én 10, 15 és 19 éves kor közötti gyermekkel, fiatallal egy felnőtt kíséretében szintén az 1956-os Forradalomhoz kapcsolódóan a "Szabadság, szerelem" című mozifilmet, mely film mindannyiunkra nagy hatással volt.

2006 november 11.-én a felső tagozatos leány csoport tartott „beszélgető partyt” a Széchenyi téri McDonald étteremben (sajnos az eredetileg tervezett teatárban nem kaptak helyet) A finomságok fogyasztása mellett megeredt a kislányok nyelve, így a megbeszélt befejezési időpontot hátrébb kellett tolni.

2006.nov.11. A Lenau házban a „Kis-nagy” lány csoport (6 fő) is összejött ezen a napon, a program a leendő programok ismertetése, átbeszélése, ismerkedés egymással és a vezetőkkel, kommunikációs játékok, közös gyertya elkészítése- volt.

2006 november 23.-án a gimis fiúk a bowling sportban mérték össze tudásukat. A cél természetesen elsősorban itt is a beszélgetés, közösségépítés volt sportoláson evésen, iváson (pizza+üdítők) keresztül. A foglalkozást irányító felnőttek szerint a kitűzött célok eléréséhez kiváló helyszínt sikerült találni. (Az összejövetelt követően volt olyan fiatal, aki édesapjával, testvérével visszatért a különleges sport helyszínére.)

2006 december 22-én 17 fő 14 és 18 év közötti gyermekkel 2 felnőtt kíséretében karácsonyi kirándulást szerveztünk. „Autóbusszal Pécsről Hosszúheténybe utaztunk, majd onnan Püspökszentlászlóra gyalogoltunk. Az "Életrendezés" házában elhelyeztük csomagjainkat, megreggeliztünk, majd egy másfél órás kirándulást tettünk, az Arborétumból indulva a Pieta szobrot tartalmazó kápolnát érintve a Zengő északi, hóval borított oldalán sétáltunk keletről megkerülve az Arborétum völgyét. Közben egy kicsit hógolyóztunk. Visszatérve a házba a magunkkal vitt hideg elemózsiával csillapítottuk éhségünket, s ittunk egy kis frissen forralt bort. A kirándulás során gyűjtött fenyőágakból adventi koszorút készítettünk, majd játszottunk egy rövid ügyességi játékot. Ezután került sor a karácsonyi műsorunkra, melynek során imádkoztunk, énekeltünk, Bibliát olvastunk, karácsonyi történeteket, verseket olvastunk föl. Ezt követte az ajándékozás, amikor az egymás számára saját magunk által készített ajándékot egy rövid - a megajándékozottról szóló és általa fölismerni szándékolt - jellemzés kíséretében adtuk át. Végül visszagyalogoltunk Hosszúheténybe, s éppen sötétedéskor busszal visszautaztunk Pécsre.”

A kislány csoport 2006 december 29.-én délelőtt évzáró „traccspartit” tartott a teaházban. (TEA-TÁR)

December 24.-én délután a Pálos templomban ismét Betlehemes játékot adott elő az egyesületünk által támogatott Gesztenyési közösség több mint 20, 3-10 éves gyermeke a „kis” zenekar közreműködésével.  A legtöbb kisgyermek még nem szerepelt ekkora közönség (a nézők megtöltötték a templomot) előtt. Az izgalmakat tovább növelte, hogy a műsorról a Pécs TV is felvételt készített (december 26-án tűzték műsorra)

 

Több pályázatot írtunk, melyek közül a kedvezően elbíráltak segítséget adtak terveink megvalósításához. Programjainkat gyerekeknek (bölcsődéstől a kamaszokig), fiatal házaspároknak és sokgyerekes családoknak szerveztük. A programokon résztvevők létszáma azok jellegétől függően pár embertől a teljesen nyilvános előadáson megjelent kb. 250 nézőig terjedt.

 

Pécs, 2007 március 31.                                   

Kovács István

Borostyán Egyesület elnöke