2004. évi közhasznúsági jelentés

 

Közhasznúsági jelentés, a Borostyán Egyesület 2004 évi tevékenységről

 

 

a)            Számviteli beszámoló /kivonat/ ÉVES KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA /egyes érték nélküli sorok elhagyásával, adatok E Ft-ban/

Tétel

A tétel megnevezése

2003

Előző év módosítása

Tárgyév  2004

   a

b

c

d

e

1.

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele

862

0

1 686

2.

1. Közhasznú célra működésre kapott támogatás

483

 

574

4.

   b. központi költségvetésből

0

 

132

 

   d. egyéb

483

 

442

5.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

321

 

402

7.

4. Tagdíjból származó bevétel

43

 

45

8.

5. Egyéb bevétel

15

0

665

12.

C. Összes bevétel

862

 

1 686

   13.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

702

 

1719

 

   Anyagjellegű ráfordítások

702

 

1676

 

   Értékcsökkenési leírás

0

 

43

   17.

F. Összes ráfordítás

702

 

1719

   21.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény

160

 

-33

 

b)     Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Költségvetési támogatást - 470 e Ft  ot- pályázatok eredményeként kaptunk.

A GYISM pályázataink közül táborozásra 270 e Ft –ot ítéltek meg. A DDRISZI-hez írt három pályázatunk közül kis értékű eszközök beszerzésére és működési költségeink csökkentésére benyújtott pályázatunkra 50-50 e Ft ot ítéltek meg.  Pécs M.J. Város Önkormányzata a táborozásunkhoz 100e Ft ot adott. A pályázati támogatásokat (67500 Ft kivételével) 2004 második felében megkaptuk, programjainkat az elfogadott ill. módosított pályázataink szerint maradéktalanul megvalósítottuk, a felhasznált támogatásokkal a támogatók felé a megjelölt határnapokon belül elszámoltunk (a Pécsi Önkorm elszámolásaink elfogadását már visszajelezte)/

c)     Kimutatás vagyon felhasználásáról:   /adatok E Ft-ban/

Pályázati díjak:

14

táborok költségei:

1221

újság előfizetés és postaköltség:

5

bérleti díjak, szolgáltatás igénybevétel

144

irodaszerek:

32

játékok kis eszközök

59

fénymásolás, fényképelőhívás

9

kiszenekar költségei:

33

Kamat:

18

étel, ital, apróság vásárlás programokhoz:

60

továbbképzés, könyvelés díjai:

53

cél szerinti kiadások összesen:

1517

XD memória kártya fényképezőgéphez:

28

Értékcsökkenési leírás

43

műk. És felhalm. kiadások összesen:

159

KIADÁS ÖSSZESEN:

1719

 

d)     Kimutatás cél szerinti juttatásokról:

Az  Egyesület alapszabályban felsorolt céljai a következők:

3.1.Ifjúsági és felnőtt közösségek vallási, kulturális, erkölcsi fejlődését szolgáló feladatok és programok,  sport programok  szervezése, támogatása.

3.2. Az egészséges életmódra való nevelés és annak népszerűsítése.

3.3. A természet és környezetvédő szemlélet kialakítása, különösen a gyermekek és a  fiatalok természetben megvalósuló nevelése, az ember és a természet közötti viszony alakítása.

3.4. Családsegítés.

3.5. Természet közeli, környezetbarát, testvéri, egymással szolidáris életmód népszerűsítése, e célokhoz kapcsolódó programok meghirdetése, propagálása.

 

A cél szerinti juttatások bemutatásánál a zárójelbe tett hivatkozással az alapszabály szerinti célokra hivatkozunk.          

 • nyári családos táborozás, testi-lelki regeneráló programok 1147e Ft (3.1-3.5.)
 • sportterem, uszoda használat költségei: 76 e Ft (3.1, 3.2.)
 • gyerektáborunk költségei: 75 e FT (3.1., 3.5,)
 • játék, eszközbeszerzés 60 e Ft (3.1.)
 • családos farsangi bálunk költsége 50 e Ft volt. (3.1., 3.5,)
 • kiszenekar működtetése  33  e Ft volt. (3.1, 3.2.)
 • A betlehemi színi előadás 30 e Ft ba került. (3.1)
 • házasságmegerősítő és útibeszámoló pr. sorozatunk kts.i 15 e Ft (3.4., 3.5.)
 • zenebölcsi, zeneovoda költségei: 11 e FT
 • könyv, oktató CD, egyebb vásárlások 20 e Ft (32.-3.5.)

 

e)     Kimutatás kapott támogatásokról:

IFJ-TÁ-04-B/C/D/E/F/G/H-0232 sz. szerz. szerint 270 e Ft táborozáshoz

MOBILITÁS IFJ-GY-DD-04-A/0045 sz. szerz. szerint 50 e Ft kis ért. eszköz vásárlásra

MOBILITÁS IFJ-GY-DD-04-B/0073 sz. szerz. szerint 50 e Ft működésre

Pécs Város Önkorm. 1-884-2/2004. sz. szerz. szerint 100 e Ft táborozáshoz

 

A 2003 évi adó elszámolás során a Borostyán Egyesület első ízben tudta az adó 1 % felajánlásokat fogadni, melynek során 132 030 Ft ot utalt az APEH bankszámlánkra.

 

f)       Kimutatás tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:

Az Egyesület vezető tisztségviselői /és további tagjai/ tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végezték, egyéb más juttatásban sem részesültek.  Az Egyesület pártnak, társadalmi szervezetnek nem adott támogatást.

 

g)     Szöveges beszámoló a Borostyán Egyesület közhasznúsági tevékenységéről, jelölve a tevékenységet igénybevevők körét, számát:

 

 • 2004. 02. 7-én az Iparos Ház tetőtérében szervezetük meg a jelmezes, táncos mulatságot, az Egyesületi tagok és családtagjaik, az egyesület által támogatott kör tagjai, családtagjai (szülők, nagyszülők), továbbá személyes meghívás alapján baráti családok gyerek és felnőtt tagjai részére (kb. 70 felnőtt és ugyanennyi gyermek).
 • A Borostyán Egyesület 2004 március 5-7-én, és 2004 augusztus 19-21-én hétvégi programokat szervezett a Szt. Benedek rendi apácák monostorába Kaposszentbenedekre. Az első alkalommal vendégünk volt Bíró László püspök úr, aki a Pápa „Európa” c. körlevelét ismertette a jelenlevőkkel. Nyár végén a családos tábort értékeltük és beszéltünk egyesületünk működéséről, játszottunk, sétáltunk, sportoltunk, fürödtünk. A programon 27, ill 24  felnőtt vett részt.

·         A két program kiemelt kulturális és egészségmegőrző, regeneráló jellegére tekintettel a szállás és éttermi ebédek  költségét a Borostyán Egyesület állta, a résztvevőknek a reggelit vacsorát és  az utazást kellett szervezni, biztosítani.

 • Gergely István Csiksomlyói plébános 2004 március 17.-én a Lenau házba. Kb. negyvenen hallgató előtt bemutatta Székelyföld mai helyzetét, a székely emberek sorsát, furfangosságát.
 • Meszéna Tamásné a Pécsi Korai Fejlesztő és Integrációs Központ igazgatója 2004 márciusában Izraelben egy nemzetközi továbbképzésen vett részt, sok szép diát készített és olyan friss információkhoz jutott az arab-izraeli konfliktusról, a kibucok helyzetének jelentős változásairól vagy a Holt-tenger állapotáról. A 2004 04. 29-én este a Lenau Házban tartott rendezvényen  kb. 45 fő vett részt.
 • „A házasságot Isten arra tervezte és rendelte, hogy boldogságot hozzon, nem pedig gyötrelmet.”(dr.Ed Wheat) Ennek megvalósítása nem könnyű feladat egy házaspárnak sem. 2004/02/20.-án, 2004/05/06-án és 2004/11/05.-én a tartottunk házasság megerősítő „Pár­suli" összejöveteleket 8-12 házaspár részvételével. A Nagy hp a házasság erőforrásairól beszéltek, az Almási hp témája a „A kamaszodó gyermek nevelése” volt, Dobos Laci bácsi a kamaszkori problémák kezeléséről beszélt előadást. (Az „amikor még nagyjából minden rendben van” állapot főbb ismertető jegyei: a gyerek tud gondtalanul játszani, tud korának megfelelő felelősséget vállalni, vannak barátai, nem magányos, nem hazudik (sokat), ha valamire szüksége van, tud a szüleitől kérni) Házasság karbantartó rendezvényeinket 2004-ben a szokásos helyszínen, a Pécs, Gesztenyés u. 34.sz. ház „nagytermében" tartottuk meg.
 • 2004-ben tovább folytattuk zenebölcsi-zeneovi programjainkat a Pécsi Lenau Ház helységeiben. A foglalkozások tematikáját Porvayné Buzás Inez  Forrai Katalin, ének-zene a bölcsödében, ill. óvodában c. könyvei alapján állította össze.
 • A zenebölcsibe 12 kisgyerek járt, állatokról szóló énekeket, mondókákat, táncoltató énekeket tanultak, gyakoroltak. A zeneovis alkalmakon, ahol 16 gyerek találkozott hetente, tempódinamika, hangmagasság, hangszínképző és logopédiás gyakorlatokat végeztek. Természetesen mindkét csoport foglalkozásain sokat játszottak a gyerekek.
 • A pályázati pénz segítségével a gyerekek, fiatalok rendszeresen úszhattak, játszhattak a Pécsi Hullám uszodában. A 2004 évben tovább növekedett a résztvevők létszáma (95 alkalommal vették igénybe felnőttek és 45 alkalommal gyerekek ezt a lehetőséget)
 • Az ősszel új sportprogram jelent, meg egyesületünk életében. A Pécsi Református Iskola tornacsarnokát béreljük ki péntek esténként egy-egy órára és örömfocit játszik az alkalmanként 10-14 gyerek ill. felnőtt. Több családból ilyenkor együtt focizik apa és fia is.  A terembérlés díját a Borostyán 8/2004./VI . 21./ sz.  Közgyűlési határozat értelmében egyesületünk teljes egészében állja.
 • Ezúttal két helyszínen szerveztünk a gyerektáborokat, korosztályok szerint /aug 27.-29./. Az alsós korosztály 10 fős létszámmal Pécsett maradt és a város szélén, Gesztenyésben töltött két és fél napot.  A legnagyobb sikere az éjszakai számháborúnak volt, de a szabadban való alvás, a sátorozás is izgalmas volt.
 • A 12 év feletti gyerekek részére (14 fő) Kaposszentbenedeken tartottunk „táboros” hétvégét. A programot és az élményeket az egyik résztvevő így összegezte: Különösen jó programok: Amikor foci közben kiizzadtunk, majd megmártóztunk a Petörke tóban nagyon jó volt. Szerintem máskor is A másik számomra nagyon kedves program az éjszakai számháború volt ami most különösen  izgalmasra sikerült. Jövőre semmiképpen se maradjon el.
 • A nyárinagytábort a Barcsi Széchenyi Ferenc Gimnázium Kollégiumában tartottuk meg. A következőkben felsorolt programokat a táborozó fiatalok szülei szervezték, bonyolították le: Barcsi Ősborókás megtekintése oda-vissza kerékpározással, Kenutúra (kb. 10 km) a Dráván, Beszélgetés Nemeshegyi Péterrel aki 30 évig élt Japánban, Tábortűz és táncház az Intermagyar együttes közreműködésével, Egésznapos kerékpártúra Drávaszentesre, szürkegulya megtekintése, Babócsa: Basakert, kastély, Szamosi Szabolcs orgonaművész koncertje /Stanley,Bach, C.Frank, F. Mendelssohn művek/, Hajókirándulás a Dráván Sánc szigetre, Strandolás Nagyatád és Csoknyavisonta  strandján, Sorversenyek, felnőtt-gyerek foci. Minden táborban töltött napot hangszeres (trombita, furulya, gitár, szintetizátor) zenés ébresztővel, majd reggeli tornával kezdtünk és a táborozók által előadott esti mesével zártunk, melyet követően a kisgyerekek aludni mentek, a nagyobbak és a felnőttek az esti programon vettek részt. Táborunk gyermek és felnőtt résztvevői egy hétre elfelejtették, hogy létezik TV készülék. A tábor gyermek és felnőtt résztvevői összesen 106-an voltak.
 • Az Advent során az egyesület által támogatott családok és ismerőseik, barátaik számára adventi gyertyagyújtásokat tartottunk a Nikolaus Lenau Művelődési Ház nagytermében, ahol – az INTERMAGYAR Együttes és színész barátaik tartottak nekünk zenés betlehemes színi előadást - segítetve a jelen levő kb. 50 gyermek és szülei karácsonyra való ráhangolódását.

 

·         A Borostyán Egyesület által támogatott „kis” zenekar, 2004 évben is több keresztelőn és a Pálos templom betlehemes előadásán játszott. Működésüket hangszer javítás költségeinek átvállalásával, kották, húrok, hangoló vásárlásával segítette egyesületünk.

·         Programsorozatra beadott pályázatainkat nem részesítették támogatásban, nyert viszont fiatalok társas együttlétét segítő eszközök vásárlására beadott pályázatunk 50 e Ft ot, így egy komoly asztali focit (csocsót) tudtunk 37 e Ft értékben vásárolni és több társasjátékot.

Egyesületi kiadás nélkül megvalósított programjaink: Több programunk nem kért helyet egyesületünk kiadásáról összeállított felsorolásban, ez azt jelenti, minden résztvevő ellenszolgáltatás nélkül tette amit tett, így talán még büszkébbek lehetünk a következőkben ismertetett programokra, tevékenységekre.

 • 2004. évben január 11.-én a Lenau házban különleges koncertet tartottunk. Nagy Zsuzsa nagybőgő művész-zenetanár 10 évi portugáliai zenélést követően a pécsi „közönség” előtt bemutatta hangszerét, majd zongora kísérettel játszott.

·         2004 május 9. vasárnap 16.00-19.00 óra, helyszín: Pécs, Domonikánus ház. A megjelent kb. 80 fős közönség  majd kétórás előadást élvezhetett végig. /a közönség egy részét persze az előadók tették ki./ Több éve szervezünk ilyen koncerteket, de ez volt az első, hogy koncertünk helyet kapott a Pécsi Tavaszi napok programjai között, a nagy nyilvánosság részvételi lehetősége mellett. Úgy érezzük, nem vallottunk szégyent….

·          "A zene: összes fájdalmaink orvossága."     /Schopenhauer/

 • Komatál: Az Egyesületünk által támogatott családok körében 2004 évben négy kisgyermek született Kórházból való hazatérésüktől számított kb. két hétig a kismamáknak ebédet szállítottunk, levéve vállukról a főzés terhét. A komatálazás minden esetben közös összejövetellel ért véget. A kismamák és családjaik komatál rendszerű segítése a babák születését követően, pályázatoktól függetlenül működik.
 • Karácsony délután, a Pécsi Pálos templomban a Borostyán Egyesület által támogatott családok gyermekei (23 gyermek) ismét betlehemes játékot adtak elő „telt ház" előtt. Úgy érezzük, az idei évben is sok kisgyermek és család számára tudott a karácsonyvárás egyik kedves színfoltja lenni a Pálos templom pásztorjátéka. A teljesen nyilvános programra érkezett családok a Pálos templomot teljesen megtöltötték.

·         Két-háromhavonta a GYED-en, GYES-en levő kismamák (6-8 édesanya és kisgyermekeik) részére baba-mama összejöveteleket szerveztünk a családoknál, előre szervezett programok nélkül. Az összejövetelek célja az otthonról kimozdulás, a hasonló problémák/megoldások megosztása, gyerekek ismerkedése, „közösség” építés, tere-fere lehetőség megteremtése. 

 • December 19-én, délután a Borostyán Egyesület által támogatott családok gyerek és felnőtt tagjai közül 15-en, Sopianae ókeresztény és Pécs középkori emlékeivel ismerkedtek, idegenvezető útmutatásával. Sétánkat a Pécsi Adventi napok időpontjára időzítettük amikor belépő nélkül voltak látogathatók az egyházi kezelésű múzeumok, sírkamrák. Hábel János, egyesületünk tagja, ingyen adott számunkra testre szabott profi idegenvezetést ez alkalomból.

 

Több pályázatot írtunk, melyek közül a kedvezően elbíráltak segítséget adtak terveink megvalósításához. Programjainkat gyerekeknek (bölcsődéstől a kamaszokig), fiatal házaspároknak és sokgyerekes családoknak szerveztük. A programokon résztvevők létszáma azok jellegétől függően pár embertől a teljesen nyilvános előadáson megjelent kb. 200 nézőig terjedt.

 

A közhasznúsági jelentést /a teljes változat több mint tíz oldalas/ egyesületünk közgyűlése elfogadta.

 

A Borostyán Egyesület a 2003 évi adóelszámolás során tudta első ízben fogadni a befizetett adók 1 %-át. Az átutalt 132030 Ft segítségével családi farsangi rendezvényt, gyerektábort szerveztünk és uszodalátogatási alkalmakat teremtettünk nagycsaládosoknak. A megsegítettek nevében is köszönjük támogatásukat. Kérjük, 2005 évi hasonló terveink megvalósításához is járuljon hozzá adójának 1 %-ával.

Adószámunk: 18319774-1-02

 

Pécs, 2005 február 14.                                    

 

Kovács István

Borostyán Egyesületelnöke

 

http://bor-ostyan.fw.hu/