2005. évi közhasznúsági jelentés

 

Közhasznúsági jelentés a Borostyán Egyesület 2005 évi tevékenységről,

az 1997 évi CLVI tv 19.§ (3) bekezdés figyelembevételével

a)           Számviteli beszámoló /Teljes mérleg és eredménykimutatás formanyomtatványon/:

Tétel

A tétel megnevezése

2003

2004

Tárgyév  2005

   a

b

c (eFt)

e (eFt)

e (eFt)

  1.

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele

862

1 686

2 114

   2.

1. Közhasznú célra működésre kapott támogatás

483

574

1399

   4.

   b. központi költségvetésből

0

132

127

 

   d. egyéb

483

442

1272

    5.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

321

402

667

    7.

4. Tagdíjból származó bevétel

43

45

45

    8.

5. Egyéb bevétel

15

665

3

    9.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele.

0

0

0

  12.

C. Összes bevétel

862

1 686

2 114

   13.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

702

1719

2 076

 

   Anyagjellegű ráfordítások

702

1676

1944

 

   Értékcsökkenési leírás

0

43

132

   17.

F. Összes ráfordítás

702

1719

2076

   19.

H. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

   21.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény

160

-33

38

b)          Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról

Az Egyesület tevékenységéhez költségvetési támogatást pályázatok útján igényelt, melynek eredményeként 2005-ben összesen 667,5 e Ft érkezett számlánkra. Ebből 67500 Ft-ot a 2004 évi nagytáborhoz (!) 100 e Ft(!)-ot a 2005 évi nagytáborhoz. 300+200e Ft ot kaptunk az NCA, civil szervezet működésére kiírt pályázatokból. Pécs M.J. Város Önkormányzata által 2005 évben kiírt programpályázatot sajnos elaludtuk. A pályázati támogatások közül a tábori támogatást és a laptop vásárlást már -elfogadottan- elszámoltuk, a projektor elszámolását 2006 február végéig kell elkészítenünk. (részletek az e pont alatt)

c)          Kimutatás vagyon felhasználásáról:

2005 év elején 659 e Ft forgóeszköz (pénzünk) volt és az eszköztárunkban a két éve vásárolt digitális fényképezőgépet 43 e Ft-on tartottuk nyilván.

Év végére a bankban és a házipénztárban tartott pénzünk összege 324 e Ft ra csökkent, tárgyi eszközeink összértéke viszont 416 e Ft lett. (a fényképezőgép értékcsökkenési leírással lenullázódott, megjelent viszont a laptop és a projektor 305+200 e Ft értékkel, melyek közül a laptopnál jelentkezett 7 hónapra vonatkozóan érvényesített 50%-os értékcsökkentés ; 43-43+305+200-88,9 = 416 e Ft)

Tárgyévi közhasznú eredményünk fentiek figyelembe vételével lett +38 e Ft.

Az egyesület vagyonfelhasználása az -állóeszköz nyilvántartásba sorolt – laptop és projektor beszerzésen túl, a következők szerint csoportosítható: az alapszabállyal összhangban – pályázati segítséggel lebonyolított – programsorozat, táborozások, a működéshez szükséges nyomtatványok vásárlása, pályázati postaköltségek-, díjak, továbbá kis értékű tárgyi eszközök vásárlása. Céltartalék, felhalmozási alap képzés nem történt.

d)         Kimutatás cél szerinti juttatásokról:

Az  Egyesület alapszabályban felsorolt céljai a következők:

3.1.Ifjúsági és felnőtt közösségek vallási, kulturális, erkölcsi fejlődését szolgáló feladatok és programok,  sport programok  szervezése, támogatása.

3.2. Az egészséges életmódra való nevelés és annak népszerűsítése.

3.3. A természet és környezetvédő szemlélet kialakítása, különösen a gyermekek és a  fiatalok természetben megvalósuló nevelése, az ember és a természet közötti viszony alakítása.

 

3.4. Családsegítés.

3.5. Természet közeli, környezetbarát, testvéri, egymással szolidáris életmód népszerűsítése, e célokhoz kapcsolódó programok meghirdetése, propagálása.

 

A cél szerinti juttatások bemutatásánál a zárójelbe tett hivatkozással az alapszabály szerinti célokra hivatkozunk.

·         Mint minden évben, 2005 ben is a nyári családos táborozás (3.1-3.5.) tette ki költségeink nagy részét az alábbiak szerint:

szállás:

547200

44%

Főétkezések

483420

39%

étel ital kiegészítés

57593

5%

strand belépők

109240

9%

Egyéb

26127

2%

kerékpár szállítás:

12500

1%

kiadás összesen:

1236080

100%

A szállás, koszt kifizetésénél a táborozók 333e Ft üdülési csekket fel tudtak használni, így egyesületünk táborozási kiadása 903e Ft volt.

·         Felnőttek testi-lelki regeneráló programjai: 276 e Ft (3.1., 3.5,)

·         Terem és uszoda használat költségei: 173 e Ft (3.1, 3.2.)

·         Kis foglalkoztató eszközöket, társas játékokat vettünk 132e Ft értékben (ebből 100e Ft pályázati támogatás lesz) (3.4., 3.5.)

·         Gyerektáborunk költségei: 125 e FT (3.1., 3.5,)

·         Családos siklósi hétvégi programunk költségei: 116 e Ft (3.1., 3.5,)

·         Évközi korosztályos gyerekprogramok: 77e Ft (3.2.-3.5.)

·         Családos farsangi bálunk költsége 66 e Ft volt. (3.1., 3.5,)

·         Kis-zenekar támogatása 36  e Ft volt. (3.1, 3.2.)

·         Kulturális kiadás: 24 e Ft (3.1.)

·         Házasságmegerősítő programsorozatunk költségei: 7 e Ft (3.4., 3.5.)

 

e)          Kimutatás kapott támogatásokról:

IFJ-TÁ-04-B/C/D/E/F/G/H-0232 sz. szerz. szerinti  (2004 évi) táborozás 2004 őszén elfogadott elszámolását követően a megítélt 270 e Ft-ból visszatartott  67500 Ft-ot 2005 01. 20.-án utalták át számlánkra.

A MOBILITÁS IFJ-GY-DD-05-TÁ-088 sz. szerz. szerint november 5.-én átutalt  100 e Ft táborozási támogatás felhasználásáról elszámolásunkat november 28-án benyújtottuk, visszajelzés még nem érkezett.

A Nemzeti Civil Alapprogram 00333022004 számú pályázatán megítélt 300 e Ft-ot április 26.-án kaptuk meg. Ezt az összeget laptop vásárlásra fordítottuk, elszámolásunkat már elfogadták. A Nemzeti Civil Alapprogram 00007/02/05 számú pályázatán megítélt 200 e Ft-ot október 14-én kaptuk meg, projektort vásároltunk belőle, még nem számoltunk el vele. A MOBILITÁS által, 2005 őszén kiírt kis értékű eszközök beszerzésére kiírt pályázaton is 100 e Ft ot ítéltek nekünk IFJ-GY-DD-05-D-0051. számú pályázatunkra. Ezt az összeget azonban még nem kaptuk meg, de a pályázatban vállalt beszerzéseket már elvégeztük

 

A 2004 évi adó elszámolás során a Borostyán Egyesület ismét tudta az adó 1 % felajánlásokat fogadni, melynek során 126 899 Ft ot utalt az APEH bankszámlánkra, mely összeg segítségével 2005 ben családi farsangi rendezvényt, gyerektábort szerveztünk és uszodalátogatási alkalmakat teremtettünk egyesületünk által támogatott sokgyerekes családok részére.

f)           Kimutatás tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:

Az Egyesület vezető tisztségviselői /és további tagjai/ tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végezték, egyéb más juttatásban sem részesültek.  Az Egyesület pártnak, társadalmi szervezetnek nem adott támogatást.

g)          Szöveges beszámoló a Borostyán Egyesület közhasznúsági tevékenységéről, jelölve a tevékenységet igénybevevők körét, számát:

A Borostyán Egyesület színházlátogatást szervezett fiatalok részére 2005 január 8.-ra. A Pécsi Nemzeti Színházban 10 lány és 5 fiú, (11-16 év közötti életkorral) a Cyrano c. előadást tekintette meg három felnőtt kísérővel. A színház által adott nagycsaládos kedvezményt figyelembe véve (az összes gyerek a NOE-hoz tartozó családhoz tartozott) az előadásra a belépők (nagycsaládos kedvezménnyel, féláron számítva) összesen 12 e Ft-ba kerültek, melyet egyesületünk teljes egészében átvállalt. (K. Flóra, Filoména, Kinga, Kristóf, B. Zsófi és Panna, A. Noémi, S. Márti, W. Noémi, B. Johanna, M. Dóra és Domi, E. Ádám és Marci, B. Máté, P. Zsombor, A. Laci, Sz. Tibi, T. Anikó)

 

2005 Január 9.-én a Borostyán Egyesület által támogatott családok közül a Lovász család Gergő kisfiúkkeresztelőjét tartotta a Pálos templomban 11 órakor. A keresztelőt az egyesület által támogatott kiszenekar tette még ünnepélyesebbé.

 

 A Pécsi TV azzal kereste meg egyesületünk vezetőjét, hogy civil szervezeteket bemutató sorozatában a Borostyán Egyesület tevékenységéről is készítene műsort. A felkérést elfogadtuk és Január 12.-én délelőtt a Civil Közösségek Házában két bátor gyermek (M. Réka és K. Berci) közreműködésével S. János és Kovács István (elnök) próbált a nézőknek tájékoztatást adni egyesületünkről. A műsor elkészítéséhez kölcsönadtuk a tévéseknek a családi hangversenyről, a betlehemes játékról készített videó felvételünket és programjainkról készített fényképeinket gyerekrajzokat. A műsort még aznap, szerdán este leadták, akik látták, azoknak tetszett. A egyesületünkről bemutatott kis műsort sikerült felvenni, majd ezt követően CD lemezre másolni egyik ismerősünknek, így ezt a bemutatkozó anyagot bárhol fel tudjuk ezután használni.

 

Harmadik alkalommal rendeztük meg 2005 január 29.-én családos farsangi bálunkat, melyen lehetőség szerint a jelmezes megjelenés kötelező volt. A Pécsi Ipartestület Épületének (Iparos Ház) két tetőtéri termében szerveztük a jelmezes, táncos mulatságot, az Egyesületi tagok és családtagjaik, az egyesület által támogatott közösség tagjai, családtagjai (szülők, nagyszülők), továbbá személyes meghívás alapján baráti családok gyerek és felnőtt tagjai részére (belépőt csak felnőttektől kértünk 60-an fizettek, a gyermekek számát 80-90-re becsüljük).

A bál programja az alábbiak szerint zajlott:

16.00 Gyülekezés: díszítés, rendezkedés, terítés, büfé rendezése, beöltözés.

17.00 Megnyitó: egy űrlénytől, csak sejteni lehetett az idegen űrnyelv tartalmát.

A köszöntő után egy négytagú, 15-16 éves fiatalokból álló, könnyűzenét játszó együttes 20 perces bemutatkozó koncertjét élvezhette a közönség.

A koncertet az egyéni, majd a csoportos jelmezes bemutató követte, ahol, pár szóban minden jelmezes bemutatta magát vagy csapatát, volt aki rövid produkcióval is szórakoztatta a közönséget. A jelmezek igen sokszínűek voltak. Nehéz lenne mindet felsorolni, mégis néhányat említenénk: Pelikán család gyarapodásának bemutatása, egy MEGASZTÁR produkció, görögországi magyar olimpiai aranyérmesek bemutatása, Asterix és a Gall történetének eljátszása, Vörös Zsuzsa olimpiai öttusa aranyérmének visszaidézése sportágak szerinti bontásban, a borzasztó hétfejű sárkány és legyőzésének története, részlet a 101 kiskutya meséből, bohóc család, Piroska és a farkas -várandós kismamára átigazított – története és még sok más szokványos és újszerű nagy gonddal megvalósított ötlet ..

18.00 Anyitótánc bécsi keringő volt, melyet a résztvevő családok (13-25 éves) gyermekei adtak elő igen nagy sikerrel. Ezután össztánc volt, ahol gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel, barátokkal közösen lelkesen, jókedvűen táncoltak a jó hangulatú zenére, melyet a Mrázik-Kovács duó, kéttagú zenekar szolgáltatott.

19.30 és 20.00 Idei bálunk újításaként külön tartottunk a tombolán a gyerek és a felnőtt nyeremények kisorsolását. A tombola nyeremények túlnyomó többségét a bálozók ajánlották fel, számos értékes nyeremény talált gazdára.

23.00 –kor Ír népzenét játszó háromtagú együttes kezdett zenélni, melyre Péter Judít táncházat tartott.

24.00-ig tombolt a jókedv, zene, tánc, játék, illetve tombolt volna tovább is, de minden jó, ha jó a vége...

Jót tett a bálnak, hogy idén egy plusz termet is kibéreltünk. Itt lett berendezve a teaház –ami szintén újdonság volt- és itt állítottuk fel az előző évben pályázaton nyert csocsót is, mely a bál teljes ideje alatt maximális kihasználtsággal „üzemelt”

 

A programhoz való csatlakozás személyes meghívás alapján történt A rendezvényre „hivatalosak” voltak az egyesület által rendszeresen támogatott családok (kb. 25) nagyszülőkkel, továbbá minden család hívhatott még egy baráti családot is.

Sajnos nem sikerült pályázat segítségével költségeinket csökkenteni, így még a felnőttektől szedett belépődíj figyelembe vételével is 65 e Ft kiadást jelentett ez a bál. A rendezvény közösségépítő, családi és kulturális jellegére tekintettel ez a kiadás a Borostyán Egyesület Alapszabályában megfogalmazott célokkal teljesen összhangban van.

 

A március 10-én a Lenau Házban tartottuk azt az ismeretterjesztő előadást, melyre a Református Egyházból érkeztek az előadók. M. Ferenc református lelkész és felesége látogattak meg bennünket. A lelkész egy újszövetségi szentírási részhez kapcsolva tartotta meg előadását. Az elmélkedés Isten jeleit elemezte, fölhívva figyelmünket arra, hogy ezek a jelek segíthetnek, de ugyanakkor gátolhatnak is bennünket az Isten felé vezető úton. Megnézhettük a lelkipásztori palástot és süveget, amit ünnepi alkalmakkor visel a lelkész. Az elmélkedést követően egyesületünk képviselői szerény ajándékot nyújtottak át az előadóknak. A hallgatóság kb. 40 felnőttből állt.

 

2005 április 2.-án házasság karbantartó (Pár-suli) összejövetel volt 11 házaspár és egy pár részvételével. A gyerekekről beszélgettünk. Kisbaba, kisiskolás, kamasz ill. kirepülő korszakokat elkülönítve egy-egy házaspár (Lovász, Hamburger, Meszéna, Babay) bevezető „élménybeszámolót” tartott amit a szülők kis/kor/csoportos bontásban még jobban kitárgyalták – beleadva élményeiket, gondjaikat, javaslataikat. Zárásként a csoportokban elhangzottakról az összes résztvevő rövid összegzést hallhatott. Az összegzés alatt a kis Barnus érkezett a következő fontos hírrel „.. bekakilt a Sebi..”  

 

2005  április 17.-én a Borostyán Egyesület által támogatott családok közül a Szamosi család Viktóia kislányukkeresztelőjét tartotta a Pálos templomban 11 órakor. A keresztelőt az egyesület által támogatott kiszenekar tette még ünnepélyesebbé.

 

Egyesületünk szervezésében, a 2005 április 22.-24. hétvégét nyolc sokgyerekes család töltötte Siklóson. A szállás a zeneiskola kollégiumában volt, a programok között Szársomlyói kirándulás, a Tenkes kapitány várának megtekintése, ill. Vágó István zenekarának meghallgatása és Cirkusz is szerepelt a népszerű közös társas játékokon túl. A Borostyán Egyesület – az elnökségi előterjesztést figyelembe véve, a siklósi családi hétvége költségeit (leszámítva az utazás költségeit), a gyerektáborok és a felnőtt hétvégi programok költségeit, regeneráló, építő, pihentető, kapcsolatfejlesztő, házasságápoló jellegére – Borostyán 5/2005./IX . 26./ sz.  Közgyűlési határozattal térítés mentesen átvállalta. (A Borostyán 7/2002./XII .28./ sz.  Közgyűlési határozat szerint aBorostyán Egyesület nevére kiállított számlák befogadásáról az Elnökség tagjai 20e Ft-ig dönthetnek, 20e-100e Ft-ig Elnökségi döntés, 100e Ft felett pedig az Egyesület Közgyűlésének döntése szükséges az elszámolhatósághoz. Mivel a siklósi program költségei a 100e Ft ot meghaladták (115 e Ft), ezért kellett visszamenőleg a Közgyűlés döntése is a számlák kifizetéséhez.)

 

2005 május 8.-án vasárnap 16. órakor a Pécsi Kulturális Központ és a Borostyán Egyesület közös szervezésében a Dominikánus Ház nagytermében, (Pécs Színház tér 2.) hangversenyt tartottunk. Felléptek a pécsi keresztény „Gesztenyési” közösség tagjai, gyermekei. A belépés ingyenes volt. 

A zene, az ének odaröpíti az embert, ahová mindig is vágyunk, a tiszta érzések, szimbolikák, gondolatok teljes embert erősítő miliőjébe. Oda, ami a szívünkbe van írva, de csak nehezen, dadogva tudunk róla beszélni. A zene a szeretetről beszél, Isten érinti meg általa az embert – akár tanult zenét, akár nem. Amikor – még a Mustármag korszakban – elkezdtük az egészet, talán nem is gondoltuk, hogy mennyire fontos területet érintünk meg ezáltal.

Nem a fellépések sorát szeretnénk növelni a gyerekeinknél, vagy a felnőtteknél,

nem vizsgakoncert, vagy főpróba a záróvizsgára,

nem dicsekedünk, kérkedünk zenei tudásunkkal,

nem magunknak muzsikálunk,

nem egy a közösségen belüli zenész kör együttlétét szervezzük ezáltal,

Örömünnepez a nap, amikor mindaz ami összeköt, amit kapunk az Úrtól és egymástól, kölcsönös szeretetadássá változik. Mindenki ad és mindenki kap ebben a pár órában. Mivel egészen természetes, mások számára is érthető módon teszünk tanúságot a benső vágyainkról, hitünkről, ezért is hívunk másokat is erre az alkalomra (nem azért, hogy eggyel több nyitott alkalom legyen). Ez is evangelizációs alkalom! A más-más hangszerek, más-más nyelveken szólva a szeretet-egységet hirdetik. Valódi pünkösdi öröm a Közösségben! Ezért is mindenkinek ott a helye, befogadó, ajándékozó szeretettel!

 

 A koncert pogramja a következő volt:

1.

Emil Preetorius: Balett

Almási Noémi – furulya

Almási Dániel – gitár

10.

L. van Beethoven: Német tánc

Meszéna Réka – zongora

2.

Presser Gábor: Szilvásgombóc

– részlet a Padlás című musicalből

Lovász család – ének, ritmushangszerek

11.

Chorea Ex G a lőcsei tabulatúrából

Neusiedler: Der Fuger im Tanz

Meszéna Dóra – fuvola

Meszéna Domokos – gitár

3.

Canelli: 2 keringő

Schmidt Ábel – gitár

12.

Martinu: Kolumbina táncol

Kovács Kristóf– zongora

4.

H. Purcell: Bourrèe

Schmidt Ráhel – hegedű

Nagyné Komlós Zsuzsa – zongora

13.

Howard Harrison: The Blue Beyond

Hanburger György – klarinét

Porvayné Buzás Inez – zongora

5.

G. F. Händel: Gavotte

Schmidt Márta – fuvola

Nagyné Komlós Zsuzsa – zongora

14.

M. P. Muszorgszkij: Spanyol tánc

Nagy Zsuzsa – nagybőgő

Nagyné Komlós Zsuzsa – zongora

6.

 

 

7.

W. A. Mozart: Duó

Schmidt Ráhel – hegedű

Hábel Anna – hegedű

Farkas Ferenc: Magyar tánc

Kovács Bertalan – zongora

15.

J. H. Schein: Allemande

DIVERTIMENTRIO:  

 Nagy Katalin – hegedű

 Nagy Eszter – cselló

 Nagy Zsuzsa – nagybőgő

Nagyné Komlós Zsuzsa – zongora

8.

J. N. Hummel: Tánc

Kovács Flóra – fuvola

Nagyné Komlós Zsuzsa – zongora

16.

G. F. Händel: Gavotte

A Borostyán Egyesület

alkalmi kamarakórusa

9.

W. A. Mozart: Májusi dal

Kovács Filoména –  oboa

Nagyné Komlós Zsuzsa – zongora

 

 

 

2005.május 14.-én, 7 felnőtt segítővel 17 gyermek részére szerveztünk egyrészt teljesítménytúrát a gesztenyés, Fehérkúti turistaház, Melegmányi  völgy, Tripamer fa útvonalon (nagyobbak) ill. Botanikai ismerkedő túrát a Melegmányi völgybe, majd közös ebédkészítést. A programot erdei bujócskázás zárta.

A történet röviden az egyik kísérő szemszögéből: „A nagyobb fiúkkal reggel 8 –kor indultunk a gesztenyési plébánia elől. A három felnőtt kísérő visszafojtott lihegés és összeszorított fogak kíséretében próbálta a fiúk tempóját felvenni, de így is tíz perces késéssel esett be a Tripamer fa céljába, amit az ott elhelyezett illatozó bogrács jelképezett. Ezt teljes lelkesedéssel körülültük, éhesen várva a lányok és az iskolába ősszel indulók visszatértét a környéken tartott botanikai túráról, amit Bozsó vezetett. A fiúk rögtönzött focizással töltötték ki az ebéd előtti órát, a felnőttek pedig fáradt tagjaik, és mindig tettre kész lelki életük ápolásával. Az ebéd fantasztikus volt, méltó az étvágyunkhoz és a hangulathoz. A jó idő s a finom illatok még többeket kicsaltak dél után, így bátran állíthatom, hogy a szombati program nagy közönségsikerrel zárult.” 

 

A 2004 őszén megkezdett hagyományt folytatva 2005 tavaszán is kibéreltük péntek esténként a Pécsi Református Iskola és Kollégium tornacsarnokát egy kis örömfocira. A termbérlés díját a Borostyán 8/2004./VI. 21./ sz. Közgyűlési határozat értelmében egyesületünk teljes egészében állta. A félévet követően az őszi közgyűlésen felülvizsgáltuk a fociterem bérlést, melynek során megállapítottuk, hogy az ősszel 54 e Ft, tavasszal (jan.-máj.) 126 e Ft ot fizettünk ki, az igénybevevők körét nem sikerült 10-15 gyermek ill. 4-5 felnőtt (apuka) fölé bővíteni. A kiadás nagyága nem állt arányban a kedvezményezettek körével, ezért a Borostyán 7/2005./IX . 26./ sz.  Közgyűlési határozattal a közgyűlés egyhangú döntéssel megvonta a sportterem bérlés támogatását 2005 őszétől. A focizni vágyók mégsem maradtak terem nélkül, mert egyik elnökségi tagunk a Cirszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium új tornacsarnokába szervezte meg ősztől /egyesületi támogatás igénybevétele nélkül/ a focizást.

 

A nyári szünet elejére, 2005.június 18 – 20. tervezzük hétvégi gyerektáborainkat két helyszínen, korosztályok szerinti bontásban.

Az alsós korosztály (15 fő gyermek; 4 fő felnőtt kísérő)  létszámmal egy bükkösdi lovastanya - vizesblokkját, asztalait székeit használva – sátortáborozott. Az első nap a leendő kisiskolások csatlakozásával a gyereklétszám 25 főre duzzadt.

A nagyoknál (10-17 évesek) 6 fiú és 10 lány vett részt a táborban. Szállásuk Kaposszentbenedeken (Bárdudvarnok mellett) foglalt fizetős házakban volt.

Minkét tábor programja között szerepelt kirándulás, számháború, tábortűz, lovaglás közös társas játékozás. A kicsik ezen felül (kő)bánya látogatáson, íjászkodáson vettek részt, a nagyok Rippl-Rónai nyári lakját tekintették meg.

 

2005 évi nyári nagytáborunkat  az Illyés Gyula Gimnázium Kollégiumában (7200 Dombóvár Bajcsy-Zsilinszky utca 2.) tartottuk meg. A programokat a táborozó fiatalok szülei szervezték, bonyolították le. A tábor– megvalósított programjai napi bontásban,

nap

szak

07. 24.

vasárnap

07. 25.

hétfő

07. 26.

kedd

07. 27.

szerda

07. 28.

csütörtök

07. 29.

péntek

07. 30.

szombat

Dél-

előtt

 

 

 

 

 

 

Kerékpározás  "Gólya-vár" romjához

Autós kirándulás az Ozorai vár Illyés Gyula múzeumához 

Kerékpáros ügyességi versenyek

Csapatsport (MÉTA)

Harc a hőséggel  vizi-bombák-

kal

Utazás-

hoz ké-

szülő-

dés

Csendes pihenő

 

Papír hajtogatás

Póló festés (lásd foto

Rajzolás

Papírbáb készítés (lásd foto

Szabad program

Hazau-tazás

Dél-

után

Érkezés, elhelyez-kedés

 

Kerékpáro-zás Gunaras fürdőre

Csapatsport (foci)

Kerékpáro-zás Gunaras fürdőre

Szabadtéri tört. óra a Batthyány szoborcso-portnál

Kerékpá-rozás Gunaras fürdőre

 

 

 

Este

 

Ismer-

kedés, társas-játékozás

Szellemi vetélkedő

teremben

Csocsó bajnokság

 

Társas játékos este

Szamosi Szabolcs orgonahangversenye

Záró est

 

 

Minden táborban töltött napot hangszeres (trombita, furulya, gitár, szintetizátor) zenés ébresztővel, majd reggeli tornával kezdtünk és a táborozók által előadott esti mesével zártunk, melyet követően a kisgyerekek aludni mentek, a nagyobbak és a felnőttek az esti programon vettek részt. Táborunkban fokozott figyelmet fordítottunk a délután már nem alvó gyermekek foglalkoztatására, továbbá az együtt játszás kultúrájának kialakítására – társas játékok segítségével.

Programjainkat sikerült úgy megszervezni, hogy táborunk gyermek és felnőtt résztvevői egy hétre elfelejtették, hogy létezik TV készülék. A tábor gyermek és felnőtt résztvevői összesen 106-an voltak.

 

A Borostyán Egyesület 2005 augusztus 25-28-án, egészségmegőrző, regeneráló hosszú hétvégi programot szervezett a Szt. Benedek rendi apácák monostorába Kaposszentbenedekre. Vendégünk volt Rumszauer Miklós aki a kaposvári ifjúsági életről beszélt, és …. Oszkár a mai katonasági életbe adott bepillantást.

A potenciális résztvevők értesítése: személyes megkeresés, telefon, email útján történt, a programon 32 felnőtt vett részt.

 

A Máriagyűdi kolostor-szállás adott otthont 2005 november 11.-13. között annak a felnőtt programnak, melynek során a „Feljődés ambivalenciájáról” Tamás Roland, Máriakéméndi plébános tartott előadást. (Az emberi történelemben olyan ponthoz érkeztünk, ahol minden eddiginél jobban tudatosul bennünk, hogy a döntéseinknek súlyos következményei vannak, és az embert most már nem csak a természet erői fenyegetik, hanem saját maga ellen is meg kell védeni. Példa: Clinton, amerikai elnök 1999. dec. 31-én elmondott beszéde (mottója, hogy Amerikára mindig felkel a nap), majd következett 2001. szeptember 11. Az emberi szabadság "mindenhatósága")

A szombat délutáni kirándulás során a Villányi hegység egyik csúcsára kapaszkodtunk fel. Sajnos szép kilátás helyett a ködön keresztül találgattuk, hol, mit lehet(ne) látni tiszta időben. Este irányított beszélgetések, játékok voltak. A program testi lelki regeneráló, házasság erősítő jellegére tekintettel az utazáson kívüli többi költséget az Egyesület fedezte. 

 

„Hegyvidékek” címmel a Lenau házban, 2005 november 21.-én este a Meszéna házaspár tartott dia ill. (kölcsön)projektoros előadást 2004 évi Mont Blanc ill. 2005 évi Monte Rosa (Olaszország) túrájukról. Az ingyenes programon, mely vidám társas játékozással zárult 12 felnőtt vett részt.

 

2005 november 28.-án ismét Pár-suli összejövetel volt 12 házaspár és egy leendő feleség részvételével. A téma a házasságunkba hozott „örökségeink” volt.

Három házaspár (Bornemisza, Eördögh és Szabó hp) adott betekintést a szülői házból a házasságukba vándorló pozitív ill. negatív szokásokról és arról, mindez milyen hatással van családjuk életére. Ezután a házaspárok négyszemközt próbálták saját örökségeiket felkutatni, kielemezni. Házaspáros formában, a Borostyán Egyesület által pályázaton nyert „Mi lenne ha” c. társasjátékkal játszottunk ezt követően, végül kis evés-ivás zárta összejövetelünket

 

2005. november 19.-én 5 kislánnyal, december 3-án 7, 6-12 éves fiúval tettünk látogatást a pécsi Akvárium-terráriumban, ahol a gyerekek egzotikus állatokkal ismerkedtek meg. A Terrárium szakavatott munkatársa érdekes információkkal szolgált a különféle állatokról, így a program nemcsak érdekes, de az iskolai tanulmányok szempontjából is hasznos volt a 9-10 éves gyerekek számára. Az eredetihez hasonló környezetben láthattuk a gyűmölcsevő denevért, a törpe kaméleont, többféle gekkót, tengeri halakat és sok más állatot. Azt is megtudták a látogatók, hogy a mai terrárium épületében egykor Munkácsy Mihály is lakott. A kislányok teaházi beszélgetéssel/teázással fejezték be a programot.

 

2005 december 16.-én Pár-suli összejövetel volt 12 házaspár részvételével. A gyerekekről beszélgettünk. A téma „Szüleink, gyermekeink nagyszülei” volt. Milyen mértékben vesznek részt életünkben, mi melyen mértékben az Ő életükben? Hogyan jött létre ez a forma (tervezéssel spontás stb.)? Okoz e konfliktust köztünk a velük való kapcsolat? Milyen a viszonyuk a közösségünkhöz? Ezen kérdésköröket mentén tekinthettünk be a Molnár, Krikler és Vozár házaspárok személyes hangú beszámolóik kapcsán, majd a téma kiscsoportos feldolgozása következett 4, 3-3 házaspár által alakított csoportban éjszakába nyúlóan. Egy ironikus megfogalmazás az estéről: „Kölcsönös a kapcsolatunk annyiban, hogy Ő sem vesz részt a mi életünkben és mi sem az Övében.” Olyan esetről is hallhattunk azonban, ahol  legkomolyabb összezördülés egy tréfás, emelt hangú mondat volt: „Nem lesz az sok?”   Házasság karbantartó rendezvényeinket 2005-ben is a szokásos helyszínen, a Pécs, Gesztenyés u. 34.sz. ház „nagytermében" tartottuk meg.

 

A Csodák palotája és a Jövő háza kiállítások megtekintésére 12 (6-12 éves) gyermek indult útnak vonattal Budapestre, 2005. dec. 17.-én.

Az alábbiakban az egyik felnőtt kísérő élménybeszámolójának szerkesztett, rövidített változatát adjuk közre:                   

Utibeszámoló

A Millenárison, egy fedél alatt kapott helyet a Csodák palotája és a Jövő háza kiállítás, -  ez a körülmény a téli időszakban különösen kedvezőnek bizonyult számunkra. Óriás zongora, Mars utazás, interaktív személyiségtesztek és még egy csomó trendi dolog. Már az oda úton érzékelni lehetett viszont, hogy a gyerekeknek nincs szükségük 3 milliárdos kiállítási projektekre ahhoz, hogy jól szórakozzanak, - megteszi néhány befagyott pocsolya is. Az egy napos program ugyanakkor a világ dolgairól való elmélkedésnek is nagy teret adott ... nagyobbat, mint a több ezer négyzetméteres kiállítócsarnok.

Kellemes, napsütéses de hideg reggel köszöntötte kompániánkat a Székesfővárosban, ahol azonnal beilleszkedtünk a társadalmi folyamatokba: egyrészt igénybe vettük a környék legkoszosabb w.c.-jét (á. 50 Ft / fő), másrészt elhaladtunk mintegy 4 fő lépcső alatt alvó hajléktalan mellett, akiket a gyerekek meglepetéssel észrevételeztek.  Zarándoklatszerű vonulásban a Déli pályaudvartól átkígyóztunk a Millenáris parkba, ahol a két kiállítás található. Nyitásig volt még negyed óránk, így a gyerekeknek volt idejük néhány kiló fehér kavicsot szórni a befagyott dísztó jegére.

Belépés:A jövő még csak részben érkezett el a kiállításra, ezért a beléptetés kissé nehezen ment. Először a jegyeladó szoftver nem tudott minket összeszámolni (bár hárman nyomkodták az entert), majd a beléptető kapu kezdett el sípolni minden egyes embernél. Mi azonban az egész technikai blődséggel nem törődve egy emberként a csodák közé vetettük magunkat.  A Csodák palotája valószínűleg az első olyan múzeum / projekt / kiállítás / izé Magyarországon, ahol valóban meg lehet ismerni a dolgokat és nem csak óegyiptomi írógépekkel szedett feliratokat silabizálni (vagy attól rettegni, hogy egy alulfizetett teremőr rászól az emberre, hogy ne taperolja az üveget). Itt minden érzékszervünkkel hozzá lehet érni a kiállított tárgyakhoz, sőt kötelező! A CSP leghasznosabb programpontja a bemutató fizika óra volt, ahol a gyerekek nyelvén, de szakszerűen el is magyarázták azokat a jelenségeket, amikkel kint már (többségében) találkozhattunk. Jellemző, hogy a felnőttek szerfölött röhögtek a gyerekek naivitásán, amikor válaszoltak a kísérletvezető kérdéseire, - holott nekik sem volt halvány dunsztjuk sem a tudományos magyarázatokról. (A felnőttek már csak ilyenek. Kalapnak néznek egy elefántot elnyelő óriáskígyót, és még röhögnek!)

Ebéd:Jó két órás csodálkozás után kissé lemerülve ebédszünetet iktattunk be, és a helyi étterembe vonultunk. Ebéd után a gyerekek a megtakarított pénzüket maguk költötték el. Ez a programpont pedagógiai málőrként értékelhető, mivel a gyerkőcök összevásárolták a komplexum területén fellelhető összes élelmiszeripari hulladékot (csipsz, nyalóka, stb).

A jövőEbéd után következett a Jövő háza kiállítás. Ez talán még európai viszonylatban is megállja a helyét, igaz, a fő szponzorok (T-mobile, Samsung, Microsoft) erősen tematizálja a jövőt. Vagyis lényegében úgy tűnik, minden tök szuper lesz, de ami lesz, azt Samsung LCD monitorokon fogjuk nézni és Microsoft szoftverek fogják hajtani. Az előző elmegy, az utóbbi ma még aggasztónak tűnik (minden lefagyott, ami lefagyhatott, még a bemutatón is ...)

A kapuban egy beszélő robot várt bennünket, akivel a gyerekek a rájuk jellemző módon cserfes diskurzusba kezdtek. Győzte is kapkodni a fejét az emeleti fülkében helyet foglaló mű-mesterséges intelligencia (Sanyi), aki a robotnak kölcsönözte az értelmét és a hangját. ("- Lépj hátra!", "- Nincs lábam.") Az ötlet látványos, csak annyiban sántít – a példánál maradva - , hogy belátható időn belül nem fogunk ilyen módon kommunikálni a gépekkel, vagyis marad a Play/Stop gomb, ha pedig bonyolultabb az eszköz, akkor a folyamatos újratelepítés. (Hiba elhitetni a gyerekekkel, hogy léteznek gondolkodó gépek.)  A Jövő háza kiállítás talán legértékesebb része egy dán projekt (kölcsönbe van itt), mely az agy működését, illetve néhány fontos pszichológiai jelenséget mutat be interaktív számítógépes programokkal. A gép elé ülve különböző feladatokat kapunk és a válaszok megjelölése után a gép kiadja az összesített eredményt, illetve egy jól érthető tudományos magyarázatot. (pl.: a két agyfélteke működése, vizuális percepció - foltokból formák felismerése - , testbeszéd megértése rövid némafilmekben, stb, stb, stb.) Ha valaki elfárad a tesztelésben, egy masszírozó székben relaxálhat ...  Az emeleten további számítógépes programok vártak bennünket, de mivel a chipkártyánk nem működött, így a jelenben maradtunk ... A kiállítás részeként egy új média adatbázist is kipróbálhattunk, de erről nem derült ki, hogy mire jó és ki használhatja a hétköznapi életben. A gyerekek közben felfedeztek egy gépet, ahol Mikrobit és Magyar népmeséket lehetett nézni, illetve egy XBox-os konzolt, ahol a legújabb autóverseny szimulátorral lehetett játszani. A Microsoft Jövő háza kiállítás egy részben futurisztikusan, részben hanyagul berendezett kör alakú pavilont foglalt magában, ahol idegenvezető magyarázta el, hogy az érintőpaneles LCD képernyőről hogyan lehet lekapcsolni a villanyt, illetve, ha majd (egyszer) mikrochip-et tesznek a kolbászba, akkor a hűtő ki fogja írni nekünk, hogy kell-e menni a boltba, vagy nem. Sajnos a házban nem láttunk semmi olyasmit, amit egy család használ a mindennapokban. (Ruháskosár büdös zokniknak, cipőtartó sáros cipőknek, vasalódeszka, fregoli, könyvespolc) A technikai jövőre vonatkozó szkeptikus hangnem összességében nem csak azért indokolt, mert még a w.c.-ben (!) is hallható volt, amint bemondják, hogy "5 perc múlva űrhajó indul" (!) Hanem mert úgy tűnik, hogy lényegében arról van szó, hogy mindig újabb, egyre drágább és egyre haszontalanabb elektronikai berendezéseket akarnak nekünk eladni azzal a felkiáltással, hogy ezek "a kényelmünket szolgálják". Ez a szlogen magáért beszél és a Jövő háza itt Magyarországon ma még nem jelent ennél többet. Érdeklődve várjuk egyébként a valóban értelmes oktatási alkalmazásokat, melyek nemcsak érdekessé de hatékonyabbá is tehetik az ismeretszerzést.

Hazaút:Elmondhatjuk, hogy egy átlagos napnál 100-szor több információ ért bennünket, ami a gyerekeket alig, a felnőtteket totálisan fárasztotta le. A gyerekek korszerű kérdőívet töltöttek ki a vonaton (ISO 2005.), melyből úgy tűnik, inkább élményeket szereztek, mint ismereteket: "Tanultál-e ma valami újat?" Válaszok: "Nem / nemigen / sajnos nem / szerintem nem".

De talán mégis bizakodhatunk, hogy az említett tapasztalatok ellenére tanultunk valamit mindannyian, ahogy egy válaszadó meg is fogalmazza a fenti kérdésre: "Azt, hogy ha egyedül lettem volna, biztosan nem élveztem volna ennyire. Ehhez közösség kell."  Ezt pedig semmilyen fizikai képlet nem írja le, ráadásul teljesen ellentmond a maximális entrópia törvényének! De miért is kellene a jövőre várni, ha egy ilyen út során zajló lelki átalakulást, megosztást és a titkos beszélgetéseket élhetjük a jelenben is?”

 

Ez a nap (2005 december 17.)a gyerekprogramok napja volt, ugyanis 3 felnőtt kísérővel, 13 (13 – 17 éves) fiatal Pécsbányatelepről a hófödte Mecseken keresztül elgyalogolt az orfűi kulcsos házhoz. Ott a fával való fűtés és paprikás krumpli főzés, majd a mosogatás tudományával ismerkedtek meg. (Voltak akik ott tisztítottak először életükben hagymát.) Az este az együtt játszás jegyében telt el. (Az élménybeszámolók alapján a túrán részt nem vevő szülők megállapíthatták, hogy a 10 km feletti téli túra teljesítésénél is nagyobb feladat volt a zsíros nagykondér elmosogatása a csapatnak. Mindkettőt sikeresen teljesítették!)

 

2005 dec 24-én karácsony délutánján, 16 órától a Borostyán Egyesület által támogatott családok gyerekei, a kialakult hagyományoknak megfelelően a Pécsi Pálos templomban Betlehemes játékot mutatottak be. Az előadásban 31 gyermek vett részt a 4 évestől 16 évesig. Az előadást hangulatosabbá tevő énekeket hangszeres (gitár, szintetizátor, fúvósok, hegedű) zenekar kísérte. Az előadás teljesen nyilvános volt, a program hirdetése a Pálos templom hirdetőtábláján elhelyezett plakát segítségével, személyes megkeresés, telefon, email útján történt. A Pálos templomot zsúfolásig megtöltötték a gyermekek és szüleik (az otthon díszítő „angyalok” nagy örömére).

Az Egyesületünk által támogatott családok körében 2005 évben a következő kisgyermekek születtek: E. Levente (3. gyermekként) 05/04/16., H. Márton 05/08/02 (4. gyermekként), H. Ákos (4. gyermekként) 05 /10/17, Kórházból való hazatérésüktől számított kb. két hétig előre meghatározott, vállalt napokon a kismamáknak ebédet szállítottunk, levéve vállukról a főzés terhét. A komatálazás minden esetben közös összejövetellel ért véget. A komatálazás minden esetben közös összejövetellel ért véget. A kismamák és családjaik komatál rendszerű segítése a babák születését követően, pályázatoktól függetlenül működik.

 

A zeneovis összejöveteleket a Pécsi Lenau Ház (Munkácsy M. u. 8.) helységeiben, hétfőnként 16.oo-16.45 ig tartottuk. A 18 fős létszámból legalább 13-an mindig ott voltak. A foglalkozásokat tartó óvónő szerint igen jól tudták hasznosítani a MOBILITÁS pályázat segítségével vásárolt gyerek (ütős) hangszereket. Mindig nagy sikere volt a „ritmus zenekarnak”

A korkülönbség ellenére gyermekeink nagyon jól érzik magukat egy-egy foglalkozáson. Itt még közelebb kerülhetnek egymáshoz, és játékos formában ismerkedhetnek a zene birodalmával.

2005 őszétől korábbi zenebölcsi programunkat átalakítottuk. A 4-6 anyuka és az 1-3 éves kisgyermekek egy-egy család otthonában találkoztak, ahol a kisgyermekek részére szakember tartott foglalkozást, ezt követte a baba-mama klub jellegű együttlét. Egyesületünkben fontos szerepet játszik a zenebölcsi-zeneovi, mert jól érzékelhető a közösségépítő jellege az idetartozó családok gyermekei/kismamái számára.

 

A Pécsi Hullám uszodával kötött szerződés értelmében 50 felnőtt és 31 gyermekjegyet fizetett ki egyesületünk 36e Ft értékben, így  2005 ben is biztosítottuk az Egyesületünk által támogatott több mint 20 családnak, ill. nem házas személyeknek az uszoda használatát térítésmentesen. Az érintettek a sportolási lehetőségről személyesen, telefonon, ill. emailon keresztül kaptak tájékoztatást.

 

A Borostyán Egyesület által támogatott „kis” zenekar, 2005-ben az előző évekhez hasonló odaadással szolgált magas minőségű zenével az egyes programokon. Két keresztelőn, az Egyesület által szervezett hangversenyen, a megyei szociális intézmények által rendezett ünnepségen, a betlehemes játékon és még számos egyházi esemény alkalmával szerepeltek. Örvendetes, hogy a szülők mellett egyre nő a gyermekek száma a „csapatban”.

A következő táblázat mutatja a zenekar összetételét hangszerek és korosztályok szerint.

 

gitárosok

hegedűsök

furulyások

fuvolások

szintisek

nagybőgős

énekesek

össz.

gyerek

1

1

2

3

1

0

3

11

felnőtt

4

1

1

1

2

1

1

11

A zenekar fellépésenként változó összetételben szerepelt.

Kiszenekar tevékenységét hangszerjavítás költségével, énekeskönyv és kottatartók vásárlásával tudtuk 2005 -ben segíteni.

 

Az egyesületünk által támogatott családok tagjai a 2005 évi Pécsi Templomi Koncertek hangversenyeit ősztől, a főszervezővel kötött megállapodás szerint belépődíj nélkül élvezhették. A költségeket az Egyesület fedezte.

 

Több pályázatot írtunk, melyek közül a kedvezően elbíráltak segítséget adtak terveink megvalósításához. Programjainkat gyerekeknek (bölcsődéstől a kamaszokig), fiatal házaspároknak és sokgyerekes családoknak szerveztük. A programokon résztvevők létszáma azok jellegétől függően pár embertől a teljesen nyilvános előadáson megjelent kb. 200 nézőig terjedt.

 

A Borostyán Egyesület a 2004 évi adóelszámolás második alkalommal fogadta a befizetett adók 1 %-át. Az átutalt 126899 Ft segítségével családi farsangi rendezvényt, gyerektáborokat szerveztünk és uszodalátogatási alkalmakat teremtettünk nagycsaládosoknak. A megsegítettek nevében is köszönjük támogatásukat. Kérjük, 2006 évi hasonló terveink megvalósításához is járuljon hozzá adójának 1 %-ával.

Adószámunk: 18319774-1-02

 

Pécs, 2005 január 15.                            

Kovács István

Borostyán Egyesület elnöke