2008. évi közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés a Borostyán Egyesület 2008 évi tevékenységről,

az 1997 évi CLVI tv 19.§ (3) bekezdés figyelembevételével

1. Számviteli beszámoló:

Egyesületünk 2008. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2.285 ezer Ft, mely megegyezik a saját tőke értékkel, tárgyévi közhasznú eredményünk 866 ezer Ft. A részletes kimutatás a jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezet eredmény-kimutatásából.

2.Aköltségvetési támogatás felhasználása(adatok Ft-ban)

a támogató állami szervezet megnevezése

a kapott támogatás jogcíme

pályázati azonosító

támogatás utalásának dátuma

utalt támogatásmértéke

felhasználás ideje, mértéke

elszámolás határideje

elszámolás elküldése

támogatás jelenlegi státusza

APEH

SZJA 1% visszautalás

 

2007.10.25

100097

2007.12.03-2008.10.31.

358535

2008.10.31.

2008.09.15.

hirdetésben elszámolva

2007.12.03

258438

Szoc és Munkaügyi Minisztérium

működési támogatás

NCADD07-0031

2008.02.01

150000

2007.06.01-2007.12.31.

143850

2008.06.30

2008.06.12

beszámolók elbírálás alatt

2008.01.01-2008.05.31.

6150

Szoc és Munkaügyi Minisztérium

tábor támogatása

IFJGYDD07TÁ0102

2008.07.01

252000

2007.08.05

252000

2008.05.31

2008.04.10

beszámolók elfogadva, pályázat lezárva 2008.11.18.

Pécs M.J.Város Önkorm.

tábor támogatása

06-6-516-3/2008

2008.08.27

100000

2008.08 01.

100000

2008.08.17

2008.08.07

beszámolók elfogadva, pályázat lezárva 2008.08.19.

Szoc és Munkaügyi Minisztérium

tábor támogatása

IFJGYDD08TÁ0037

2008.09.05

300000

2008.08 01.

300000

2009.05.31

2008.12.16

beszámolók elbírálás alatt

APEH

SZJA 1% visszautalás

 

2008.10.20

164586

2008.10.20-2008.12.31.

 0

2009.10.31

 

felhasználás folyamatban

Szoc és Munkaügyi Minisztérium

civil szervezetek nemzetközi együttműködése

NCANK08AP0326

2008.11.24

500000

2008.07.08.-2008.07.13.

500000

2009.06.30

 

elszámolás készítés alatt

Szoc és Munkaügyi Minisztérium

működési támogatás

NCADD08-0260

2008.12.05

130000

2008.06.01.-2008.12.31.

83200

2009.06.30

 

nyeremény felhasználás folyamatban

Fenti táblázatból látható, hogy működésünket is, és nagyobb ívű programjainkat is sikerült költségvetési forrásokból kiegészíteni. A kapott támogatások felhasználása időarányosan történt ill. folyik, elszámolással elmaradva nem vagyunk.

 

  1. Kimutatás vagyon felhasználásáról:

2008. év elején 1 285 e Ft forgóeszköz (pénzünk) volt és az eszköztárunkban a 2007. év végén vásárolt egy HP multifunkciós fax, fénymásoló berendezést 93 e Ft-on tartottuk nyilván, így eszközeink össz. értéke 1.378  e Ft volt. Tárgyi évben a multifunkciós berendezés nyilvántartási értéke 43 e Ft-ra csökkent. 2008 december 31.-én. Év végére a bankban és a házipénztárban tartott pénzünk összege 2 242 e Ft ra nőtt, így eszközeink össz. értéke 2.285  e Ft lett. A nagymértékű változás legfőbb oka a 2007 évi pályázati nyereményeink 2008 évben történt átutalásával és a 2008 évi több eredményes pályázat már átutalt összegével magyarázható.

 

Meg kell még említenünk, hogy 2007 decemberében érkezett egy téves 50 e Ft értékű támogatói utalás, mely összeget a támogató kérésére 2008 január 10.-én visszautaltunk, APEH- felé igazolást természetesen nem állítottunk ki róla.

 

Kiadásaink a következők szerint csoportosíthatók: az alapszabállyal összhangban – lebonyolított – programsorozat, táborozások, a működéshez szükséges nyomtatványok vásárlása, pályázati postaköltségek-, díjak, továbbá kis értékű tárgyi eszközök vásárlása. Céltartalék, felhalmozási alap képzés nem történt.

 

  1. Kimutatás cél szerinti juttatásokról:

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (táblázatos formában: 2. számú melléklet, jelentés végén).

 

  1. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Juttatás származása

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)

Változás

előző (2007) évi

tárgyévi (2008)

%

Ft

"p" ESZA, NCA "kksz"

működési támogatás

150000 *

130000

-13%

-20000

"p"  ESZA, DDRIT "kksz"

tábor támogatása

252000 **

300000

19%

48000

"p"  ESZA, NCA "kksz"

civil szervezetek nemzetközi együttműködése

0

500000

100%

500000

"p" Pécs M.J.Város Önkormányzata "hösz"

tábor támogatása

0

100000

100%

100000

Magánszemélyektől

közérdekű célra tett adomány

465000

408000

-12%

-57000

Egyéni vállalkozóktól

közérdekű célra tett adomány

80000

0

-100%

-80000

Jogi személyiségű gazdasági társaságtól

közérdekű célra tett adomány

70000

120000

71%

50000

Jogi személyiség nélküli társaságtól

közérdekű célra tett adomány

300000

250000

-17%

-50000

SZJA 1%-a (APEH)

közérdekű célra tett felajánlás

358535

164586

-54%

-193949

ÖSSZESEN:

 

1675535

1972586

18%

297051

 

 

 

 

 

 

Jelzések, rövidítések:

 

 

 

 

pályázatnál "p" jel és kiíró megnevezése az alábbi rövidítésekkel

 

 

ESZA : Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.

DDRIT: Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács

 

 

 

NCA: Nemzeti Civil Alapprogram

 

 

 

 

"kksz":Központi költségvetési szervtől

 

 

 

 

"hösz":Helyi önkormányzat és szervei

 

 

 

 

*: ez az NCA támogatás 2007.06.01-2008.05.31.időszakra szólt, utalása 2008.02.01.-én történt meg

**: a 2007 évi tábor utófinanszírozott volt az elnyert összeg utalása 2008.07.01.-én történt meg

Fenti táblázat szerinti legjelentősebb változások:

·         A civil szervezetek nemzetközi együttműködése keretében bonyolított német közhasznú szervezetnél tett tapasztalatszerző látogatásunkhoz nyert pályázat összege (eddig a külföldi szervezet tagjai jártak nálunk, 2008-ban voltunk szervezetten náluk kint első alkalommal.)

·         Pécs M.J.Város Önkormányzat 2008-ban pályázatunk kedvező elbírálásával támogatta családos táborunkat, 2007-ben viszont elutasították kérelmünket.

·         A személyi jövedelemadó 1 % nál tett felajánlások közötti változásra nincs magyarázatunk, a 2007 évben átutalt összeg nagysága jóval magasabb volt az előző ill. azt követő évinél.

·         Az egyéni vállalkozó 2008-ban nem támogatta egyesületünket.

 

A szervezetünk nem részesült 2007-ben és 2008-ban nem pénzbeli támogatásban.

 

6.         Kimutatás tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:

Az Egyesület vezető tisztségviselői /és további tagjai/ tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végezték, egyéb más juttatásban sem részesültek.  Az Egyesület pártnak, társadalmi szervezetnek nem adott támogatást.

 

7.         A Borostyán Egyesület 2008 évi közhasznúsági tevékenységének bemutatása /a cél, a megvalósítás és költségei (az elmúlt év tükrében is)/

Egyesületünk alapszabályban közhasznú tevékenységként a köv. célok szerepelnek:

5.1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés

5.2. szociális tevékenység, családsegítés,

5.3. nevelés, oktatás,

5.4. kulturális tevékenység,

5.5. természetvédelem, állatvédelem,

5.6. környezetvédelem,

5.7. gyermek - és ifjúságvédelem,

 

Nyári családos Fadd-Dombori táborunkban (mely az összes kitűzött célunk teljesítését segítette) a jelenléti ív szerint pont 100-an fordultak meg, egyesek azonban rövidebb időt voltak ott. A 2007 évi táborhoz (1 130 480 Ft) képest a 2008 évi táborunk költsége közel 40 %-al volt nagyobb. Természetesen ebben az évben is ez a program tette ki költségeink legnagyobb részét az alábbiak szerint:

kiadások:

bevételek

Szállás:

631 120 Ft

Egyéni befizetések

1 108 263 Ft

Napi 3* koszt:

753 240 Ft

Pályázatból

400 000 Ft

Többi kiadás együtt

193 450 Ft

Egyesületi hozzájárulás

56 422 Ft

Kiadás összesen:

  1 564 685 Ft

Bevétel összesen

1 564 685 Ft

 

További kiadásaink programjaink során (zárójelben a közhasznú tevékenység Alapszabályban való fellehetősége és a nyújtott juttatások változása forintálisan, ill. százalékosan az előző évhez képest)

·         Tapasztalatszerző utazás német civil szervezethez: 504 e Ft (5.4., előző években nem volt még ilyen jelegű programunk)

·         Családos farsangi bálunk költsége 70 e Ft volt. (5.2., 5.3., 5.7. +20 e Ft azaz +40%)

·         Gyerektáborunk költségei: 51 e Ft (összes célt segítette, -75 e Ft azaz -60%))

·         Évközi korosztályos gyerekprogramok: 34e Ft (5.2.-5.7. -42 e Ft azaz -55%)

·         Úszáslehetőség biztosítás 20e Ft (5.1.-5.3. +18 e Ft azaz +90%)

·         Sport és összejövetelek teremhasználati díja 38,5 e Ft (5.1.-5.4. -1,5 e Ft azaz -4%)

·         További felnőtt programjaink költségei 18 e Ft (5.1.-5.6. -104 e Ft azaz -85%)

 

8.         Részletes szöveges beszámoló a Borostyán Egyesület közhasznúsági tevékenységéről, jelölve a tevékenység jellegét igénybevevők körét:

 

Egyesületünk célcsoportjaelsősorban egy családos jellegű (vannak nem házasok is) közösség (Gesztenyési Katolikus Közösség) melyhez jelenleg 26 család, öt nem családos személy és 80 feletti gyermek kötődik. Egyesületünk tagjai is ezen közösséghez tartoznak egy kivétellel. Programjainkat gyerekeknek (bölcsődéstől a kamaszokig), fiatal házaspároknak és sokgyerekes családoknak szervezzük. (Minden évben szervezünk teljesen nyilvános programot is.) A programokon résztvevők létszáma azok jellegétől függően pár embertől a teljesen nyilvános előadáson megjelent kb. 250 nézőig terjedt. Rendezvényeinket a célcsoport alapján a következők szerint lehet csoportosítani: korosztályos gyerekprogram –kgypr- , felnőtt program -fpr– , családi program –cspr- , nyilvánosan meghirdetett program -nypr-. Tevékenységünk bemutatásánál zárójelben hivatkozunk a célcsoport jellegére, a csoportosítás rövidítéseit az egyes programoknál feltüntetjük.

 

Egyesületünk 2008.01.26.-ána Pécsi Ipartestület Épületének (Iparos Ház) tetőtéri tükrös termében szervezte meg farsangi táncos mulatságát -nypr-), az Egyesületi tagok és családtagjaik, az egyesület által támogatott közösség tagjai, családtagjai (szülők, nagyszülők), továbbá személyes meghívás alapján baráti családok gyerek és felnőtt tagjai részére (kb. 60 felnőtt és ugyanennyi gyermek).

A bál programja az alábbiak szerint zajlott:

16.00 Gyülekezés: rendezkedés, terítés, büfé rendezése, beöltözés.

17.00 Megnyitó: Dr Pécsi Rita zenepedagógus köszöntő szavaival és interaktív farsangi énekeltetésével, melynek során a jelenlevő családok magukról írt versszakait is elénekelte a közönség.

A köszöntőt a jelmezes bemutató követte, ahol egymást követve, pár szóban minden jelmezes bemutatta magát vagy csapatát, volt aki rövid produkcióval is szórakoztatta a közönséget. A jelmezek igen sokszínűek voltak. Nehéz lenne mindet felsorolni, mégis néhányat említenénk: A békéért tüntető hippik, Két család 13 gyermekkel tetőtől talpig sífelszerelésben téliesített Illés-nótát előadva. Szabó Dani hűtőszekrényes meséjét előadó család, Kugli család szintén Illés nótával, Kerti dísz-család, Tesco gazdaságos termékCsalád (Gazdaságos ízű ital, Mű-lótrágya/Műló-trágya, Energiatakarékos hát-térkép, Gazdaságos hibajavító és személyesen Füredi Tibor, a Tesco árumozgató-managere a Kaukázus zeneszámból. A Gesztenyési katolikus közösség gyerekcsorortjai közös kooprodukcióban a SCHREK c. animációs filmből mutattak be egy olyan jelenetet közel húsz (mese)szereplővel 

A Szírtaki nyitó-örömtáncot a Gesztenyési Közösség felnőtt tagjai adták elő.

Kb egy órányi táncolást követően a tombola sorsolás következett.

Az idei tombolán ismét újítottunk, a rendelkezésre álló sok támogatónak köszönhetően meg tudtuk valósítani, hogy MINDEN bálozó család nyert valami csekélységet (olyan csomagokat állítottunk össze mely tartalmazott falinaptárt, tollat, vitamint, könyvet). Nyerni mindenki szeret, így mindenki átélhette ezt az érzést. A fődíj a Hunguest Hotel Kikelet *** (7635 Pécs, Károlyi M. út 1. ) Éttermi és/vagy Wellness szolgáltatás  10.000 Ft értékben való igénybevételi lehetősége volt.

A báli zenészünk újabb blokkját követően két egyetemista leány tartott kicsiket-nagyokat megmozgató, összekovácsoló (folyamatos párcserlégetős) táncházat. Jó volt látni a 4-50 éves korosztályt közös koreográfiában egyszerre táncolva látni.

A báli kiegészítő programok között idén is lehetőséget biztosítottunk a fiataloknak egyesületi csocsónk használatára.

A programhoz való csatlakozás -amíg ez az egy ilyen jellegű rendezvény van - személyes meghívás alapján történt. A rendezvényre „hivatalosak” voltak az egyesület által rendszeresen támogatott családok nagyszülőkkel, továbbá minden család hívhatott még baráti családot is. A program által érintettek körét sajnos lehatárolta a terem befogadóképessége.

2008.02.02. – Filmnézés –kgypr- Az összejövetelt a Lenau-házban tartottuk, a „Tucatjával olcsóbb” című filmet néztük meg közösen. A filmet a következők miatt választottam: a csoport korosztálya számára is könnyen nézhető, mai nyelven beszél, napjainkban játszódik, mozgalmas, sok vidám és humoros jelenet van benne, mind ezek mellett pedig a sokgyermekes család áldásait, és értékékeit mutatja be, mindenféle fellengzőség és idealizálás nélkül. (a filmben láthatjuk a sokgyermekes család problémáit és nehézségeit is) (lejegyezte a csoport vezetője)

 

2008.03.01. - Kirándulás + Mozi –kgypr- E szép, első tavaszi napon kirándulni mentünk a Malomvölgyi-tóhoz. Busszal utaztunk ki a Malomvölgyi útig, majd onnan gyalog folytattuk utunkat. Körbejártuk mindkét részét a tónak, fociztunk, ebédeltünk, majd vissza sétáltunk a buszhoz. Elmentünk a Cinema City-be, és ott, úgy ahogy voltunk, sárosan, leizzadva, a bársonyszékekből végig izgultuk Asterix és Obelix kalandjait az Olimpián. A hosszúra nyúlt program ezzel véget ért, és mindenki elment szépen haza. (lejegyezte a csoport vezetője)

 

2008.04.24.-énközösségépítő beszélgetést bowlingozást -fpr– tartottunk a Don-Dodo vendéglátóipari egységben. Egyesületünk a terembérlet (3 bowlingpálya 1-1 órára össz: 4500 Ft) költségeit fizette, az étel-ital fogyasztást a résztvevők magug fizették. A meghívást elfogadó 23 felnőttszámára kellemes kikapcsolódást jelentett a barátokkal való beszélgetés (sörözés), sportolás.

 

2008.04.27.vasárnap bánáti bazsarózsa túra –cspr-. Tíz autóval ötven felnőtt ill. gyerek indult el a Hosszúhetény feletti magaslatok meghódítására. Még a falu előtt többen csodálkozva álltak meg egy szarvasfarm előtt, hiszen nem is tudtak erről a kis "csodáról". De az igazi élményt a faluszéli kerteken túl, a tüskés bokrok közti tisztásokon elterülő bánáti bazsarózsa és egyéb csodaszép mezei virágok alkotta terület adta. A három órás mozgást rendkívüli módon élvezte gyerek és felnőtt egyaránt.

 

Házasság karbantartó(pár-suli) programot -fpr– tartottunk 2008.05.10.-én 10 házaspár és további 6 személy részvételével a szokásos helyszínen, a Pécs, Gesztenyés u. 34.sz. ház „nagytermében".  Felkért előadónk Szamosi Eszter pszichológus Böszörményi Nagy Iván egy tanulmányát ismertette saját tapasztalati példákkal megtoldva. Szó volt az emberi kapcsolatok fenntarthatóságáról, a viselkedésünket befolyásoló múltbeli eseményekről, őseink által kellően fel nem dolgozott helyzetek átörökölhetőségéről…. A kiscsoportos feldolgozás során a fiuk a férfi-, a lányok a női felmenőkről kapott örökséget gondolták át, majd osztották meg egymással.  

 

Beszámoló a 2008. június 28.-30.gyerektáborról –kgypr-

Az első napon a Mecsek nyugati részén lévő Nyáras patak völgyében vertük fel táborunkat, közvetlenül a forrás közelében, egy régi vadászház mellett. Felvertük a sátrakat, elkészítettük a szerves hulladékok tárolására szolgáló gödröt, valamint az emésztőgödröket, megtisztítottuk a vadászház polcait és elhelyeztük rajtuk ételeinket. Délután egy kisebb túra keretében felderítettük a környéket. Vasárnap délelőtt nagy csata alakult ki két csapat között a számháborúban. Igen nehéz terepen, meredek domboldalon mérték össze tudásukat a csapatok, amelyeknek a kisebbek és nagyobbak egyaránt tagjai voltak. Délután vendégünk érkezett, Mihály testvér, pálos szerzetes személyében. Vele beszélgethettünk, majd Péter-Pál napi szentmisét celebrált nekünk a hatalmas fák árnyékában.

Táborunk fiú tagjai már alig várták az estét, ugyanis Kovácsszénáján egy nyaralóban megnézhettük a foci EB döntőjét, melyet örömünkre Spanyolország nyert meg Németország ellenében. Hétfőn egész napos erdei akadályversenyen vettünk részt. Gátépítés, lajhármászás kötélen, szerepjátékok, eldugott tárgyak keresése szerepelt a feladatok között. Ízelítőt kaptunk a tájfutás műhelytitkaiból is egy korosztályos válogatott tájfutó segítségével. Este igazi nagy tábortűz mellett énekeltünk és cserkészjátékokat játszottunk. Hétfőn kimentünk a közeli Hetvehelyre, ahol a sportpályán métáztunk, fociztunk, a sportcsarnokban pedig teremhokival izzasztottunk le magunkat. Délután összecsomagoltunk. A tábor hétköznapjaihoz tartoztak még a reggeli és esti imádságok, az éjszakai őrködések, valamint a szabad tűzön elkészített finom ételek.

Abban a reményben utaztunk haza, hogy jövőre ugyanitt, vagy hasonlóan szép helyen élvezhetjük a természet nyújtotta örömöket.  (lejegyezte a csoport vezetője)

 

Nagy örömünkre sikerült megvalósítanunk azt a tapasztalatszerző utat -fpr–, melynek során a német, nemzetközi kapcsolatokat építő  „Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” szervezet tevékenységét, elért eredményeit volt módunk „élőben” tanulmányoznunk. Több autó és kisbusz vitte a résztvevő 29 felnőttet és 11 kisgyermeket a bajorországi Urfeldbe, ahol a fogadó szervezet tulajdonában levő  Marlene-Kirchner-Házban voltak a helyi programok és a közelben levő Fischer am See Geste- und Tagungshaus-ban pedig a szállásunk. A látogatás programjait a következő táblázatban foglaljuk össze.

nap/ napszak

07. 07.
hétfő

07. 08.
kedd

07. 09.
szerda

07. 10.
csütörtök

 

délelőtt

utazás

Találkozó résztvevőinek bemutatkozása

2.Előadás és diszkusszió

szünettel

Dachau koncentrációs-tábor

 

délu-tán

utazás

Marlene-Kirchner-Ház történetének bemutatása,

1. Előadás

Walchensee-Kraftwerk megtekintése

 

Wolfesing Konferencia központ Bad Tölzben, Hedvig-Fornander-Haus (Kiadó és szerkesztőség)

 

este

utazás

Civil szervezetek vezetőinek konzultációja

Közös éneklés, haszidikus történetek

3. Előadás és diszkusszió

szünettel

 

07. 11.  péntek

07. 12. szombat

07. 13. vasárnap

nap/ napszak

Saját üzemeltetésű Günter Krasnitzky óvoda és iskola bemutatása (Walchensee)

Kirándulás a Jonhberg hegycsúcsra

utazás

délelőtt

München orvosi rendelők, patika

A búcsúest előkészítése,

utazás

délután

Közös beszélgetés válaszok kérdésekre

Búcsúest gyerek előadás, szalonzene, köszöntők

utazás

este

                 

Csoportunk német nyelvet nem beszélő többsége az előadásokat, ismertetőket kis fülhallgatókon keresztül, szinkrontolmács segítségével hallgathatta magyar nyelven. Fájó szívvel búcsúztunk barátainktól, a szép tájtól. Élményekkel gazdagon tértünk haza. Barátságainkat tovább ápoljuk és várjuk a mihamarabbi viszontlátást.

 

Nyári családos nagytáborunkat –cspr-, melyeta Szekszárdi Vagyonkezelő Kft által üzemeltetetett táborban  (címe: 7139 Fadd-Dombori, Fenyő u. 40.) tartottunk, sikerült két sikeres pályázattal megtámogatni. (100e+300eFt) A táborozók száma 14 év alatt: 32, 14 és 26 év között: 27, felnőttek: 35, összesen: 96 fő volt.

Programok, napi bontásban

 

nap

szak

07. 27.

vasárnap

07. 28.

hétfő

07. 29.

kedd

07. 30.

szerda

07. 31.

csütörtök

08. 01.

péntek

08. 02.

szombat

dél-

előtt

utazásszállás elfogla

lás

bicajjal Tolnára keramikus és kékfestő műhely

bicajjal egésznapos kirándulás, Bárányfok kiállítás, vonatozás a  Gemenci Vadrezer

vátumba

kisha

lászati bemutató és előadás a táborban

bicajjal Faddra, ott Mítosz múzeum és sárkányhajó

val evezés

humorossport vetél-

kedő, sport

hazauta

zás

dél-

után

szabad program strand

szabad program strand

szabad program, strand

szabad program strand

 

este

retró-vetélkedő

mesemondó vendég

zenés tábortűz

szellemi vetélkedő

teremben

kedves vendég

záró est tábor-diaporámával

 

--------

 

Kirándulások:

A táborba kerékpárokat is vittünk. Bicajjal mentünk be Tolnára, ahol Koroknay Ferencné keramikus mesternél és Horváth Tiborné kékfestő műhelyét látogattuk meg. Az egésznapos kirándulás során a Duna gátján elindulva egy lefűződött kis tóban (tengerszemben) fürödtünk egy nagyot (fürdőruha híján ruhástól) majd az „Élet az ártéren” c. kiállítást néztük meg Simon Péter rendkívül lelkesítő tárlatvezetésével (sajnos nem értünk el a végéig, mert tovább kellett indulni). A Gemenci vadrezrervátumban tett kisvonatozás elsősorban a kisgyerekeknek volt nagy élmény. Hazafelé sem tudtuk kihagyni  ruhásfürdést ekkor felfedeztünk még egy kötélre szerelt kapaszkodót is, mely segítségével a víz fölé lehetett behintázni és 3-4 m magasból a tóba csobbanni. Nehéz volt a társaságot továbbindulásra bírni…Faddra szintén kerékpárral mentünk el, ott a „Mítosz mesemúzeumot néztük meg, majd az Önkormányzat 22 személyes sárkányhajójában evezhettünk két csoportban.

A táborban résztvevő családok szinte mindegyike három, vagy több gyermekkel jött akik számára egyrészt fontos volt megmutatni, nincsenek egyedül az egyre szűkösebb anyagi lehetőségek ellenére, másrészt pedig minden egyes gyermek olyan kincs a család, a közösség és  a magyar társadalom számára, akikért szűkebb, tágabb körben komoly felelősségünk van!

 

2008.08.30-án, szombaton reggel, Augusztus utolsó napján, egy napos szombat délelőtt Horvátországba indultunk egy kis kiruccanásra–cspr-.  A 30 fős csapatot (7 család és 19 gyerekkel) már a Beremendnél, a határon izgalmak érték, de kalandosan átértünk rajta. D. Laci barátunk kalauzolt el bennünket a Pécstől nem messze lévő Valpovo városába, ahol a várat szemléltük meg. A XV. századtól a Marótiaké a vár, akik a sárkányos lovagrend lovagjai voltak, majd később Mátyás királytól a Geréb testvérek kapták meg. Ezután horvátok majd törökök kezébe került. A mai romos állapotú kastélyt, talán a középkori alapokra építették fel, különböző stílusok keveredésével. Felmásztunk a tornyába ahonnan szép kilátás nyílt a környékre és a nemrég felújított templomban pihentünk meg a nagy melegben. Ezután Donji Miholjacba mentünk, ahol a településkulturális emlékei közül a legismertebb Mailath Gróf Kastélyát csodáltuk meg. 1818-ban épült a nemesi származású Prandau család megrendelésére késő-barokk stílusban és az első olyan épület volt a településen, amelyet teljes egészében cseréptető fedett. A kastélyban jelenleg a polgármesteri hivatal működik, közösségi terekkel és mindenhol faborítás díszíti a belső teret. A kastély parkjában ebédeltünk meg, és jól esett a kis séta is a több száz éves fák alatt. Ismét elindultunk a határ felé, előtte egy kőhajításnyira lefordultunk az útról a Drávához. Talán kevesen gondoltuk, hogy milyen szép homokos lesz a folyópart. A gyerekek nagy örömére ott töltöttünk egy-két kellemes órát, játszottak a parton, páran homokos iszappakolást kentek magukra, a bátrabbak megmártóztak a vízben. Szép élményekkel és azzal az elhatározással értünk haza, hogy folytatása következik a kirándulásunknak. (lejegyezte: I. Attila) 

 

2008.09.13.-Zenés piknik Pécs-Gesztenyésben -nypr-

Gesztenyési Zenés Piknik címmel tartottunk zenés délutánt a pécsbányatelepi, közelebbről Gesztenyésnek nevezett településrész bányásztemplomában, 2008. szeptember 13-án, szombaton 15:30-kor.  A helyszín adottságait próbáltuk meg kihasználni, így a program első részében (kb. 30 perc) Szamosi Szabolcs orgonaművész játszott a templom orgonáján, illetve Solymosi Péter trombitaművésszel közösen orgona-trombita duókat játszottak. A program második részében (szintén kb. 30 perc) Solymosi Péter növendékei játszottak a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Zeneművészeti Tagozatának rézfúvós szakáról, különböző felállásokban. A program darabjait a barokk muzsikától napjaink zenéjéig, Bachtól (Air) Gershwinig (The Man I Love) válogattuk.   A koncertet becsléseink szerint 80-100 ember hallgatta meg. Jelen voltak barátaink, a növendékek szülei, és néhányan a környék lakosai közül is. A koncert sikert aratott, ezért tervezzük, hogy jövőre újra megrendezzük. A koncert után szabadtéri piknikkel folytatódott a délután. A templom oldalában a füvön megterítettünk egy asztalt, a szervezők és barátaink által készített szendvicsek és sütemények várták a vendégeket és a zenészeket. Még körülbelül egy órát maradtunk, beszélgettünk, ismerkedtünk egymással. (lejegyezte Sz. Tibor szervező)

 

2008.09.19.-én este a volt Gesztenyési Iskola épületében jöttek össze az Egyesületünk által támogatott Gesztenyési Közösség felnőtt tagjai -fpr– (és a fél éves L. Csanád). A közösség vezetője Smici köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy lehetőségünk lesz a Pécsbányáért Egyesület által üzemeltetett volt iskola épületében rendszeresen különböző jellegű (sport, előadás, kis/nagycsoportos foglalkozás kicsiknek ill. felnőtteknek) programokat szervezni. Így a Gesztenyési közösség töb időt tölthet majd el Gesztenyésben, ahol egyre több gesztenyefán lehet új hajtásokat látni. Megismerkedhettünk a Közösség irányában érdeklődő új –négy gyermekes, jelenleg Fekeden lakó családdal, akik nyári táborunkban már eltöltöttek velünk két napot.  A. Laci ezt követően a német barátainknál eltöltött héten elhangzott előadások lényegét idézte vissza, ill. adta át az akkor hiányzóknak. (Az egész világ megváltásra érdemes és megváltásra – megváltoztatásra vár!) Az összejövetel végén ünneplés következett, egy 10 éves házassági évfordulót és két 40 éves születésnapost ünnepeltünk közösen.   

 

2008.10.11.   SzombatMECSEKXTRÉM Park  –kgypr- „Élménybeszámoló - Gesztenyési gyermekcsoport vezetőjétől:    Az új tanév első gyerekcsoport programjaként a Mecsextrem Parkba látogattunk el. 12-14 éves fiúkról lévén szó, a programot izgatott várakozás előzte meg, és "meglepő" módon a csoport teljes létszámban jelen volt.  Szerencsére nagyon szép időt kaptunk, még így október elején is,  ezért különösen jól telt a nap  A Parkban először egy Meganyúlnak becézett karszalagot váltva, majdnem minden játék kipróbálására jogosultságot szereztünk, majd ezen felbuzdulva, teljes izgalommal vetettük bele magunkat az élvezetek önfeledt habzsolásába... :) Gokartoztunk, boboztunk, Quad-oztunk, néhányan falat másztak, trambulinoztunk, és végigmásztuk az Alpesi Kötélpálya több fokozatát is. A játékok vidám hangulatot biztosítottak, és sok alkalommal komoly egymásrafigyelést kívántak meg a csapattól.  Az elmondások alapján mindenki jól érezte magát, sok élménnyel gazdagodva indultunk el hazafelé. Ez a hazaút azonban szintén tartogatott élményt számunkra, ugyanis -hiába kérdeztük meg részletesen az információnal- egy óra várakozás után sem jött Pécs irányába egyetlen busz sem, így hát a sötétben didergő csapat másfél órás "túlóra" után, szülői segítséggel jutott végre haza. Nem baj, ez is megerősített minket! ...legalábbis reméljük! O. Dániel.”

 

2008.10.11.   Szombat Szeder u sorház napja –cspr-.   Egyesületünk székhelye egy 6 lakásos sorház egyik lakása. A sorház családjai a kialakult hagyományoknak megfelelően, minden évben egy napot együtt töltenek el (egy közelben lakó másik baráti család tagjaival kiegészítve. Gyerek, ill. felnőtt foci, csocsó bajnokság, íjászkodás, bográcsban készült pörkölt evés, film nézés és sok sok beszélgetés volt az idei program, melyhez egyesületünk a csocsót és a projektort biztosította.

 

2008 10 11 AGesztenyési Közösség családjaiban felcseperedett négy fiatalt ünnepeltük közösen –cspr- a Gesztenyési volt iskolaépületben. Az együttlét során a közösség vezető és a gyerekreszort felelőse beszélt a fiúk közösségben betöltött szerepéről, az együtt töltött időszak élményeiről és tanulságairól, jelezve azt, természetesen a közösség rendezvényein továbbra is szeretettel és szívesen látjuk a fiúkat. A négy fiú (Dávid, Domi, Kristóf és Marci) röviden ismertették, hol folytatták tanulmányaikat (mindannyian egyetemisták lettek) és a közösséggel kapcsolatos élményeikről is meséltek.  Az élmények visszaidézését segítették ezt követően a dia, film ill. diaporáma vetítések. A Borostyán Egyesület rajz és fotópályázat eredményhirdetése során a résztvevők megtudhatták, hogy 2 gyermekrajz és 11 fotó érkezett be (a pályázat kiírója többet várt ennél). A Közösségből felkért háromtagú zsűri értékelése alapján lett kihirdetve az értékelés sorrendje. Az összejövetelen a győztes képek alkotói nem vettek részt, később kapják meg jutalmukat.

 

2008.10.12. szelídgesztenye fényképező túra  Zengővárkonyba –cspr-.

Honlapunk  (borostyán és gesztenye) képi anyagának biztosításához egyesületünk fotopályázatot írt ki, mely indíttatást követően jött létre önszerveződéssel a fényképezést és természetet kedvelő négy család fényképező túrája 11 gyermekkel.

 

2008.12.24. Betlehemes előadás a Pálos templomban –nypr-. A több éves hagyományt folytatva idén is egyesületünk által támogatott Katolikus (Gesztenyési) Közösség gyermekei és kiszenekara adta elő a pásztorjátékot a pécsi Pálos templomban, melyet az apróságokból, szülőkből, nagyszülőkből álló közönség teljesen megtöltött. Az előadást Schmidné Kerekes Gabriella állította össze, népies betelhemes játékok anyagából. Idei előadásunk nagyon fiatal (5-10 év közötti) szereplőinek plusz izgalmat okozott, hogy a Mária rádió az előadást közvetítette.

 

A Borostyán Egyesület támogatásával két közösségi foci –cspr- alkalom jött létre  2008. 12. 30.-án, majd az új esztendőben január 3.-án a kozármislenyi műfüves csarnokban. Az első alkalommal 10 felnőtt és 8 diák kergette a labdát, a második alkalommal pedig 13 felnőtt és 10 diák jött össze a testmozgásra. A sportolási alkalmakon ott volt az egyik családnál tartózkodó brazil cserediák, Breno is, aki nem hozott szégyent hazájára. Az első alkalommal a fiatalok játszottak a felnőttek ellen (mindkét oldalon több cserével), de nyomasztó fölényük miatt a második alkalommal vegyes csapatokat alkottunk. Szomorúan kellett megállapítani: elmúltak azok az idők, amikor még eséllyel vettük fel a harcot velük. Általános vélemény szerint rendszeressé kellene tenni ezeket az alkalmakat. (lejegyezte M. Tamás)

 

Az Egyesületünk által támogatott családok körében 2008 évben a következő kisgyermekek születtek: V. Viola (3. gyermekként), 08/05/12., J. Zoltán (3. gyermekként) 08/05/12., T. Emma Lujza 08/11/14 (4. gyermekként) Kórházból való hazatérésüktől számított kb. két hétig előre meghatározott, vállalt napokon a kismamáknak ebédet szállítottunk, levéve vállukról a főzés terhét. A kismamák és családjaik komatál (-fpr–) rendszerű segítése a babák születését követően, pályázatoktól függetlenül működik.

 

A Borostyán Egyesület által októberben meghirdetett foto és (rajz)alkotópályázatra 13 pályamunka érkezett be, melyeket a Gesztenyési Közösség három köztiszteletben álló tagja (M. Ági, J. Zoli és L. István) rakta sorba, a három sorrendet a pályázat kiíró összesítette. A kiírásnak megfelelően ketten, D. Rizi és S. Zoli nyert egy-egy 2 GB pendrive-ot, a többi résztvevő csokit kapott.

 

Egyesületünk 2008-ban is biztosított úszási lehetőséget a Pécsi Hullám uszodában a támogatott családok tagjai részére. Az év során 39 felnőtt 12 gyermek belépést fizettünk ki, összesen 27300 Ft értékben. (7300 Ft, kifizetése második részletként 2009 év elején történt meg.)

 

Pécs, 2009. február 21.                                   

Kovács István

Borostyán Egyesület elnöke

 

Záradék:A Borostyán Egyesület 2008 évről készített Közhasznúsági Jelentését a 2009. február 27.-én tartott Közgyűlés a Borostyán 1/2009./II. 27./ sz.  Közgyűlési határozattal egyhangúlag elfogadta.

 

2. sz melléklet

 

 

 

 

 

Juttatás megnevezés

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

Pénzbeli juttatások összesen

 

 

 

 

 

-ebből adóköteles

 

 

 

 

 

-ebből adómentes

 

 

 

 

 

Természetbeni juttatások összesen

 

 

 

 

 

-ebből adóköteles

 

 

 

 

 

-ebből adómentes

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

Pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Nem pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0