2002. évi közhasznúsági jelentés

 

Közhasznúsági jelentés, a Borostyán Egyesület 2002 évi tevékenységről,

az 1997 évi CLVI tv 19.§ (3) bekezdés figyelembevételével

 

a)                       Számviteli beszámoló:

Az Egyesület vagyona 2001 év végén (áthozat):

 

117558

Ft

Közhasznú célra kapott támogatás

magánszemélytől:

634000

Ft

 

 

 

 

cég támogatása :

100000

Ft

 

 

 

 

iparűzési adóból:

50690

Ft

Tagdíjból származó bevétel:

 

 

 

34000

Ft

Pályázati úton elnyert támogatás:

 

 

 

1376000

Ft

Egyéb bevétel (kamatok)

 

 

 

 

12388

Ft

Összes bevétel:

 

 

 

 

 

2207078

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznú tevékenység költségei:

 

 

 

1836194

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egyesület vagyona 2002 év végén (átvitel köv évre):

488442

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egyesület 2002-ben, működéséhez költségvetési támogatást pályázatok útján igényelt, melynek eredményeként 1376 e Ft ot kapott .

 

 

b) A kis értékű tárgyi eszközök vásárlásán kívül az Egyesület kiadásai a következők szerint csoportosíthatók: az alapszabállyal összhangban – pályázati segítséggel lebonyolított – programsorozat, táborozás, épület felújítás, továbbá a működéshez szükséges nyomtatványok vásárlása, pályázati postaköltségek-, díjak.

 

c) Az Egyesület cél szerinti juttatásait igénybevevők köre, a megvalósított programok bemutatásával:

·         Komatál

Az Egyesületünk által támogatott Nagycsaládos jellegű un. Gesztenyési Közösségben 2002 évben a következő négy kisgyermek született: Schmidt Ádám János (5. gyermekként) 02/01/25., Porvay Tamás 02/03/9. Meszéna Péter (4. gyermekként) 02/04/28. és Vozár Janka Veronika 02/06/14.,. Kórházból való hazatérésüktől számított kb. két hétig a közösség családjai előre meghatározott, vállalt napokon ebédet vittek a kismamának, levéve válláról a főzés terhét.

 

·         Farsangolás

 2002 ben, január 26.-án rendeztük meg családos a farsangi mulatságunkat a Pécsi Lenau Házban. A rendezvényen 20 család vett részt, a gyerekek száma 43 volt.

 

·    Koncert – együtt zenél a család

Tizenkét fellépő (gyerekek, szülők), huszonhárom zeneszámot adott elő, az április 20-án, szintén a Lenau Házban  megtartott koncerten.

 

·    Nyári napközis tábor

2002 június 24.-27. között a Pécs, Gesztenyés u. 34. sz. Szent Flórián Plébánia épület helyiségeit igénybe véve napközis tábort tartottunk, melyen agyerek résztvevők száma 22 volt.

Napközis táborunk megvalósítását a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság az Abaligeti cseppkőbarlang térítésmentes bemutatásával, Pálmer László testnevelő tanár és „csapata” azzal támogatta, hogy a Bogádi régi katonai lőszerraktárból kialakított „bázisukon” ingyen nézhettünk meg az ősi magyarok harckultúráját bemutató lovas programjuk egyik edzését.

 

·    Egy hétvége Budapesten

Eredetileg Kaposvárra terveztünk egy hétvégi kirándulást egy ott alvással. A megvalósítás során azonban Budapestre esett a választás, egy alvásból kettő lett. Hét család indult el 2002 06 28.-án Pécsről a három napos programra, Budapesten egy-egy napra még két család csatlakozott.

A szállás és a program központja a Budapesti Református Gimnázium Rózsák terén található kollégiuma volt. Itt rendeltük meg az étkezéseket is.    

Fővárosi tartózkodásunk során kulturális programokon vettünk részt, múzeumokat

(állatkertet) néztünk.

 

·    Nyári tábor

Július 27 és augusztus 03 között szerveztük meg az Egyesület nyári táborát a Zalai Gyermek és Ifjúsági közalapítvány Balatonedericsi Üdülőjében. A táborban résztvevőkről „jelenléti ívet” vezettünk, mely adatai a következőket mutatták: 10 év alatt: 30, 10-14 éves: 15, 14-18 éves: 4 gyermek, szülők, felnőttek: 42 fő vett részt táborunkban. (Ott volt 10 nagycsalád is 43 gyermekével) A tábor költségvetése 1829231 Ft volt. A pályázatokon elnyert 904 e Ft-ot, egyéni befizetésekkel és üdülési csekk vásárlásával egészítették ki a tábor résztvevői.

 

·    Fiatalok kirándulása a Mecseken

A szeptember 21.-én megtartott kirándulásunkon 15, 6-18 év közötti gyerek, két kísérő szülő vett részt. Az útvonal a felhagyott szamárkúti és gyükési kőbányán át – ahol lelkes ásványgyűjtés folyt- a Flóra pihenő érintésével vezette az Üdülőszállóig, ahonnan a Mecsekkapun át a Pálos templomhoz ereszkedtünk le.

·    Sport a közösségépítés jegyében

A Pécsi Hullám uszodával 2002 október 15-én kötött szerződés értelmében 25 e Ft belepési összeg erejéig az Egyesületünk által támogatott 20 családnak és 5 nem házas személynek térítésmentesen van lehetősége az uszodát használni. Az érintettek a sportolási lehetőségről személyesen, telefonon, ill. emailon keresztül kaptak tájékoztatást. A sportolási lehetőséget Egyesületünk MOBILITÁS pályázat segítségével hozta létre.

·    Családi fészek megerősítő program

2002 tavaszán három (03/23., 05/24. és 06/15.), ősszel kettő (10/29. és 11/30.) alakalommal tartottunk házasság megerősítő „Pár-suli” összejövetelt 8-11 házaspár részvételével. Külön öröm volt számunkra, hogy őszi összejöveteleinket az SzCsM pályázat segítségével megújult Plébánia épület közösségi termében tarthattuk.

A szülők a kapcsolata kihat az egész családi életre, gyermekeink lelki fejlődésére. Számukra mindennél fontosabb szüleik harmonikus, boldog kapcsolata, egy biztos fogódzó kérdésekkel teli világukban. A házasságok megerősödése, megújulása példa mind más házaspárok előtt, mind saját gyermekeink előtt, hogy majd hasonló családi fészek kialakításáról álmodjanak.

·    Kiszenekar fejlesztés

/Pécs – B. Megyei Önkormányzat pályázati támogatás /30.000 Ft/ segítségével vett térmikrofon felhasználásával a Borostyán Egyesület társadalmi rendezvényeken (keresztelő, esküvő stb.) rendszeresen fellépő kis zenekara magasabb minőségű műsorokkal tud szolgálni. A zenekar ebben a novemberben a Szederkényi Szociális Otthonban és a betlehemes játékon zenélt.

·    Kulturális és egészségmegőrző, regeneráló program

A Borostyán Egyesület 2002 nov. 29. délutántól 2002 dec. 1 délutánig hétvégi programot szervezett Homokkomáromban, a Nyolc Boldogság Közösség által működtetett házba. Programunk az Advent kezdet megünneplésével kezdődött pénteken, szombaton a két előadás mellett volt lehetőségünk egyéni elvonulásra, sétára a természetben. Vasárnap a vendéglátó közösséggel közös fórumot, beszélgetést tartottunk. Az Elnökség a résztvevők körét az Egyesületi tagokon túl kiterjesztette az Egyesület által támogatott családok és nem családosok körére is, (a Gesztenyési közösség összes felnőtt tagjára). A potenciális résztvevők értesítése: személyes megkeresés, telefon, email útján történt, a programon 28 felnőtt vett részt.

·    Nemes László „szinháza”

2002 dec. 14-én MOBILITÁS pályázati támogatás segítségével Nemes László bábművészt hívtuk meg egy előadásra. A program résztvevőinek körét az Egyesületi tagok családjain túl a „Gesztenyési” és „Mustármag” közösség családjaira, tagjaira bővítettük ki (A Mustármag Közösség egy másik nagycsaládos jellegű, keresztény elveket képviselő családok közösségének a fantázianeve, szoros személyes kapcsolatok léteznek a két közösség gyerek és felnőtt tagjai között.) A részvétel térítésmentes volt. Az előadást megelőzően a két közösség közösen gyújtotta meg a harmadik adventi gyertyát. A gyertyagyújtás és bábelőadás helyszíne a Szent Mór Katolikus Iskolacentrum Papnövelde utcai épületének II. emeleti énekterme volt. A potenciális résztvevők értesítése: személyes megkeresés, telefon, email útján történt, a programon kb hetven gyermek, ill. szülő vett részt.

·    Házimozi

Az Advent során két gyertyagyújtást követően (02/12/07 és 02/12/21.) tartottunk a Pécsi Lenau ház helyiségét és videokivetítési technikáját igénybe véve filmvetítést gyermekeinknek. A filmvetítés alatt a szülőknek nyílt ritka alkalmuk nyugodt beszélhetéseket folytatni egymással.

·    Betlehemes játék

2002 dec 24-én karácsony délutánján, 16 órától a Borostyán Egyesület, a Gesztenyési Közösség segítségével a kialakult hagyományoknak megfelelően a Pécsi Pálos templomban Betlehemes játékot mutatott be. Az előadás teljesen nyilvános volt, a program hirdetése a pécsi Remény rádió, vagy a Pécsi Hét c. hirdetőújság és a Pálos templom hirdetőtábláján elhelyezett plakát segítségével, személyes megkeresés, telefon, email útján történt. A Pálos templomot zsúfolásig megtöltötték a gyermekek és szüleik (az otthon díszítő „angyalok” nagy örömére).

·    Épület felújítás

SZCSM Pályázatunk kedvező elbírálását követően Egyesületünk számlájára átutalt 700 e Ft-ot a megkötött szerződésben foglaltak szerint felhalmozási célra, a Pécs, Gesztenyés u. 34. sz. Szent Flórián Plébánia épület felújítására fordítottuk. A felújítás költségeit Egyesületünk a 700 e Ft-on felül, további 194 e Ft (önrésszel) támogatta. A korszerűsítési munkák elvégzéséről összeállított műszaki leírása az Egyesület székhelyén megtekinthető.

 

d) Az Egyesület elnökségi és az ellenőrző bizottsági tagjai tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végezték, egyéb más juttatásban sem részesültek.  Az Egyesület pártnak, társadalmi szervezetnek nem adott támogatást.

 

 

 

Pécs, 2003 február 15.                                    

 

 

 

Kovács István

Borostyán Egyesület elnöke