2003. évi közhasznúsági jelentés

 

Közhasznúsági jelentés, a Borostyán Egyesület 2003 évi tevékenységről,

az 1997 évi CLVI tv 19.§ (3) bekezdés figyelembevételével

 

a)     Számviteli beszámoló:

Az Egyesület vagyona 2002 év végén (áthozat):

 

488442

Ft

Közhasznú célra kapott támogatás

magánszemélytől:

217500

Ft

 

 

 

 

cég támogatása :

120000

Ft

Konkrét célra történő befizetések:

 

 

 

160482

Ft

Tagdíjból származó bevétel:

 

 

 

34000

Ft

Pályázati úton elnyert támogatás:

 

 

 

315000

Ft

Egyéb bevétel (kamatok)

 

 

 

 

15424

Ft

Összes bevétel:

 

 

 

 

 

862406

Ft

Fényképezőgép vásárlás tartozékokkal

 

 

94400

Ft

Közhasznú tevékenység költségei:

 

 

 

607601

Ft

Tárgyévi közhasznú eredmény (bevétel-kiadás)

 

160405

Ft

Az Egyesület vagyona 2003 év végén (átvitel köv évre):

648847

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egyesület 2003-ban, működéséhez költségvetési támogatást pályázatok útján igényelt, melynek eredményeként  315 e Ft ot kapott .

 /A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Iroda három témakörben írt ki pályázatot: ifjúsági táborozás szervezése, egyesület, alapítvány stb. működésének támogatása és egyes programok, program sorozatok támogatása. A táborra benyújtott pályázatunkra 90 E Ft-ot, programsorozatunkra 50 E Ft-ot, az egyesület működési költségeihez pedig 75 E Ft-ot nyertünk.

Pécs M.J. Város Önkormányzata Közgyűlése Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága szintén írt ki tavasszal pályázatokat, hasonló témakörökben, mint a Szekszárdiak. Benyújtott pályázataink közül a működésre kiírt pályázatunk nem nyert, másik két pályázatunkra 50-50 e Ft-ot ítéltek meg.

 A pályázati támogatásokat 2003 második felében bankszámlánkra átutalták, programjainkat az elfogadott ill. módosított pályázataink szerint maradéktalanul megvalósítottuk, a felhasznált támogatásokkal a támogatók felé a megjelölt határnapokon belül elszámoltunk (a Pécsi Önkorm elszámolásaink elfogadását már visszajelezte)/

 

b)     A kis értékű tárgyi eszközök vásárlásán kívül az Egyesület kiadásai a következők szerint csoportosíthatók: az alapszabállyal összhangban – pályázati segítséggel lebonyolított – programsorozat, táborozások, a működéshez szükséges nyomtatványok vásárlása, pályázati postaköltségek-, díjak, továbbá egy FUJUFILM FinePix S 304 típ. digitális fényképezőgép vásárlása tölthető akkumulátorokkal és töltővel a 6./2003.(VIII. 02.) sz. Elnökségi határozatban foglaltak szerint.

 

c)      Az Egyesület cél szerinti juttatásait igénybevevők köre, a megvalósított programok bemutatásával:

Amit a jéqpályán nem tehet

2003 01 19 -én hat-hat főből álló hokicsapat mérkőzött a Malomvölgyi tó jegén egymással. A csapatokban gyerekek (fiúk, lányok) és felnőttek (apák) egyaránt helyet kaptak. A sérülések elkerülése miatt a játék „hivatalos korongja" egy műanyag „nyuszimotor" kerék volt.

A mérkőzés több mint két óra hosszan zajlott, ezalatt a hokistők családjai és a pályára kilátogatott (hívott) ismerős családok a kijelölt pálya körül élvezték a tél örömeit (korcsolyáztak, szánkóztak, csúszkáltak, babakocsiztak) A Borostyán Egyesület által szervezett rendezvényen hat család, 23 (1-18 év közötti) gyermek vett részt. Szürkületkor mindenki épen, egészséges fáradsággal tért haza.

 

Jelmezes családos farsangi rendezvény

A Borostyán Egyesület 2003. február 22-én a B.M. Iparkamara épületének nagytermében jelmezes, táncos mulatságot szervezett, az Egyesületi tagok és családtagjaik, az egyesület által támogatott közösség tagjai, családtagjai (szülők, nagyszülők), továbbá személyes meghívás alapján baráti családok gyerek és felnőtt tagjai részére (kb. 60 felnőtt és ugyanennyi gyermek).

A bál programja az alábbiak szerint zajlott:

16.00 Gyülekezés: rendezkedés, terítés, büfé rendezése, beöltözés. 16.30 Megnyitó: Báthory László atya köszöntő szavaival.

A köszöntőt a jelmezes bemutató követte, ahol egymást követve, pár szóban minden jelmezes bemutatta magát vagy csapatát, volt aki rövid produkcióval is szórakoztatta a közönséget. A jelmezek igen sokszínűek voltak. Nehéz lenne mindet felsorolni, mégis néhányat említenénk: sündisznó, dominó, gésák, japán család, Süsü, királyfi, katona, királylány, tündér, pillangó, Don Quijote lóháton és fegyverhordozója, bibliai témájú nővények a latin név feltüntetésével, Pa-Dö-Dö-Dö: három nagyhasú kismama személyében, mókus, cowboy család, stb... A bemutatkozásokat egy közös felvonulással zártuk, majd zsűri díjazta a legötletesebb, legmerészebb jelmezeket. Természetesen minden jelmezes részesült egy-egy apró jutalomban. A felvonulás után rövid eszem-iszomra, illetve tere-ferére került sor a terem végében kialakított svédasztalos büfében.

18.00 Nyitótánc alkalmával mezőségi magyar táncot láthattunk melyet össztánc kővetett, ahol gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel, barátokkal közösen lelkesen, jókedvűen táncoltak a jó hangulatú zenére, melyet kéttagú zenekar szolgáltatott.

Azoknak a gyerekeknek, akik a táncolást megunták, vagy kifáradtak benne, álarckészítésre volt lehetőségűk. Két asztal mellett, színes kartonlapokból, kreppapírból, sablonok alapján álarcot fabrikálhattak maguknak.

19.00 Magyar táncház kicsiknek, nagyoknak, ahol élő zenekarral a háttérben próbáltunk meg néhány tánclépést elsajátítani.

19.30 Tombolasorsolás következett, ahol sok nyeremény gazdára talált. 23.00-ig tombolt a jókedv, zene, tánc, játék, illetve tombolt volna tovább is, de minden jó, ha jó a vége...

 

Komatál

Az Egyesületünk által támogatott családok körében 2003 évben a következő öt kisgyermek született: Bornemisza Mátyás (2. gyermekként) 03/02/02., Molnár Viola 03/02/26. (2. gyermekként), Hamburger Ádám (3. gyermekként) 03 / 03 / 21., Kovács Sebestyén (7. gyerekként) 03 / 08 / 03. és Debreceni Bertalan (3. gyermekként) 03/ 12/02. Kórházból való hazatérésüktől számított kb. két hétig előre meghatározott, vállalt napokon a kismamáknak ebédet szállítottunk, levéve vállukról a főzés terhét. A komatálazás minden esetben közös összejövetellel ért véget. A komatálazás minden esetben közös összejövetellel ért véget. A kismamák és családjaik komatál rendszerű segítése a babák születését követően, pályázatoktól függetlenül működik.

 

Zenebölcsi, zeneovi

2003. szeptember közepe óta 12 zeneovis és 7 zenebölcsis foglalkozást tartottunk a Pécsi Lenau Ház (Munkácsy M. u. 8.) helységeiben.

A zeneovis alkalmakon 14 gyerek találkozott hetente. Csoportjuk osztatlan­nak tekinthető, hiszen jelen voltak itt 3-4-5-6 évesek is. Ez természetesen nagy kihívást jelent a csoportvezető számára mind a csoportszervezés, mind az anyagkiválasztás, mind pedig a készségfejlesztés szempontjából.

A korkülönbség ellenére gyermekeink nagyon jól érzik magukat egy-egy foglalkozáson. Itt még közelebb kerülhetnek egymáshoz, és játékos formában ismerkedhetnek a zene birodalmával.

Zenebőlcsinkbe 12 kisgyerek jár anyukájával/apukájával együtt. Itt a kicsik lehetőséget kapnak arra, hogy a korukbeli gyerekekkel megismerkedjenek. De ezek az alkalmak mindenekelőtt az érintett 1/2 - 2 évesek beszédfejlődését segítik nagymértékben. Ezenkívül mind a szülők, mind a gyerekek új mondókákat, énekeket tanulhatnak egy-egy foglalkozáson, amiket aztán otthon együtt mondogathatnak, énekelhetnek.

Egyesületünkben fontos szerepet játszik a zenebölcsi-zeneovi, mert igazi közösséget jelent az idetartozó családok gyermekei számára

 

 

Szervezett uszodatátogatás

A pályázati pénz segítségével a gyerekek, fiatalok rendszeresen úszhattak, játszhattak a szilárd tetővel ellátott Pécsi Hullámfürdő 50 m-es sport és kis gyerekmedencéjében. Vízben lenni már önmagában is élvezetes dolog, az élményt a barátok jelenléte emelte. A 2003 évben szervezett uszoda programokon sokkal több fiatal és család vett részt mint az előző évben, ezért az elnyert támogatás által biztosított összegen túl egyesületünk további 20.000 Ft- erejéig biztosította az uszodalátogatás lehetőségét.

A közös vízi együttlétek természetesen a mélyvízben történő biztonságos mozgás elsajátítására irányultak, mely területen az eredmény nem jön mindenkinél menetrendszerűen, de minden vízben töltött óra egy tépés ezen cél felé. Jó volt látni, ahogy a gyerekek a vízbenlevés örömét, úszástudásukat, fejesugrás tudományukat próbálták egymásnak átadni....nem is sikertelenül.

 

Nyári napközis tábor/-gyerektábor

2003 évi nyári gyerektáborunkat a szünet utolsó hévégéjén Kisújbányán tartottuk meg 4 felnőtt közreműködő és 12 10-14 év közötti gyerek részvételével. A programok közül a legnagyobb sikert a számháborúzás jelentette (éjjel­nappal), volt lovaglás, lovaskocsizás is.

A kiskamasz, kamasz gyermekek egyre nagyobb mértékben vesznek át viselkedési mintákat barátaiktól, vagy általuk elfogadott felnőttől, mint saját szüleiktől. Ezért tartjuk fontosnak olyan gyerektábor szervezését ahol közel azonos korosztályú gyerekek vesznek részt, lehetőleg nem saját szülőjük felügyelete mellett.

 

Koncert - együtt zenét a csatád

A gyermek-szülő hangverseny az Egyesületünk által támogatott családok körében több éves hagyománnyal rendelkezik. Idei koncertünket a 2003 április 27.-én vasárnap 16.00 órától a Domonikánus házban 19 műsorszámmal, a szülők, nagyszülők, ismerősök és a művésztársak (összesen kb. 70 gyerek, ill. felnőtt) tomboló tetszésnyilvánítása mellett megtartottuk.

A hangverseny műsora a következő volt:

 

Közös éneklés : Bim, bam c. kánon

V.I. Rebikov: Cseh néptánc

             Babay Ágoston – trombita

             Bné Boronkai Erzsébet – zongora

F. Carulli: Keringő

D. H. Türk: Dal

             Almási Dániel – gitár

Haragszik a váci kapitány c. népdal

             Almási Ákos – ének

G. F. Händel. Győzedelmi induló

               Almási Noémi – furulya

               Babay Johanna – furulya

               Bné Boronkai Erzsébet – furulya

J. S. Bach: Parasztkantáta – részlet

              Schmidt Ráhel – hegedű

              Rácz Erika – hegedű

J. Ph. Rameau: Rigaudon

              Schmidt Márti – fuvola

              Porvayné Buzás Inez – zongora

Anonymus: Pavane

              Eördögh Márton – furulya

              Eördögh Ádám – gitár

Provanszi népdal

              Hamburger György – furulya

 Két német dal

              Meszéna Réka – zongora

  G Ph. Telemann: Vivace

                Meszéna Dóra – fuvola

                Porvayné Buzás Inez – zongora

  Bresanello: Andante

  Kovács Barna: Szvit Goldoni emlékére

           Meszéna Domokos – gitár

  A. I. Hacsaturján: Etűd

                Kovács Kristóf – zongora

  Szép violácska c. ének

                Meszéna Dóra – fuvola

                Meszéna Domokos – gitár

                Meszéna  Ágnes – ének

                 Lovászné Bernáth Szilvia – ének

                 Lovász István – csörgődob

  Szörényi L. – Bródy J.: Little Richard

                Kovács Kristóf – szintetizátor

  W.A. Mozart: Ave Verum

                 Lovászné Bernáth Szilvia – ének

                 Porvayné Buzás Inez – zongora

  Anonymus: Keringő

                 Porvayné Buzás Inez – zongora

  Saint - Saens: Ave Maria

                 Lovászné Bernáth Szilvia – ének

                 Schmidt Gabriella – ének

                 Porvayné Buzás Inez – zongora

Közös éneklés: Viva la Musica c. kánon

 

A Borostyán Egyesület 2003 évi nyári táborárnak programjai és értékelése

 

 

08. 04.

hétfő

08. 05.

Kedd

08. 06.

szerda

08. 07.

csütörtök

08. 08.

péntek

08. 09.

szombat

08. 10.

vasárnap

dél

e-lőtt

 

 

 

érkezés, elhelyezkedés

 

 

 

Kerékpárral Kaposszentbe-nedekre, ott sajtfarm megtekintése, fürdés a petörkei tóban

 

Kerékpáral Bányára, ott kézműveskedés és fafaragó porta megtekintése

Kerékpár-ral a Petes-malomi Vidrapark-ba, ott séta

Kerékpárral Mikére, ott sétakocsikázás, lovas bemutató, lovaglás

Kerékpáros autós és sorversenyek 

utazás-

hoz ké-

szülődés

dél

u-tán

Kerékpárral a kadarkúti magánarboré-tumba, majd Bányára a fa játszótérre

Kassai Lajos íjkészítő üzemének, lovas- íjász bemutatójának megtekintése, íjászkodás

Strandolás Nagyatád

felújított strandján

Strandolás Nagyatád

felújított strandján

Strandolás Nagyatád

felújított strandján

Strando-

lás Nagyatád

felújított strandján

hazauta-

zás

 

 

Es-te

 

 

Szabad program

 

vetélkedő

teremben

teremsport

zenés tábortűz

teremsport

záró est

 

 

A Borostyán Egyesület a 2003 évi kadarkúti táborával felvállalta és sikeresen megoldotta azt a feladatot, mely szerint a tábor egyszerre közösségi és családi is. (A szülők is ott lehettek a táborban az ő költségüket más pályázat segítségével sikerült csökkentenünk) Eltérő életkorú (csecsemőtől 26 éves korig, 42 gyerek/fiatal volt ott) gyermekek korosztályok szerint szétbontott, vagy éppen összevont előre megszervezett programokon való részvétellel rendkívül tartalmasan töltötték el a táborozás idejét. Szakmai szemmel megítélve a tábort az egészséges életmódra nevelés, természeti és épített környezet megóvása, - művelődési, képességfejlesztő, sportjellegű tevékenységek területeit tekintve megfelelően előkészítettnek, kivitelezettnek minősítjük.

 

Mecseki barlanqászás

Egy sikertelen szervezési kísérletet követően szeptember 27.-én került sor a mecseki Trió barlang bejárására barlangi túravezetők segítségével. Mivel az első megbeszélt időpontban hiába várakozott csapatunk a megbeszélt helyen, 20 fős csapatunk a második időpontban már jelentős kedvezményt kaptunk a túravezetőktől.

Barlangi körülményeknek megfelelő ruhában saját lámpa világítás mellett kúsztunk, bujtunk, kapaszkodtunk, másztunk a sáros, szűk, meredek csúszós stb. barlangban. A túra során a kitűzött céljainkat maximálisan teljesítettük: ruháink olyan sárosak tettek, hogy több forduló öblítést, mosást igényeltek, továbbá önmagunk legyőzése során felejthetetlen barlangi élményekre tettünk szert.

 

Betlehemes játékra _felkészülés és előadás

A már kialakított hagyományainknak megfelelően, lelkiismeretes felkészülést követően, 2003 december 24.-én délután 16.00 órától a Pécsi Pálos templomban a Borostyán Egyesület által támogatott családok gyermekei (20 gyermek) ismét betlehemes játékot adtak elő „telt ház" előtt. Úgy érezzük, az idei évben is sok kisgyermek és család számára tudott a karácsonyvárás egyik kedves színfoltja lenni a Pálos templom pásztorjátéka.

 

 

 

Családi fészek megerősítő program

2003 tavaszán a Pécs, Gesztenyés u. 34.sz. ház „nagytermében" három (ápr. 25., máj. 06. és jún. 03.) alakalommal tartottunk házasság megerősítő „Pár­suli" összejövetelt 8-11 házaspár részvételével. A tavaszi összejöveteleken Veszprémi Béla szülész orvos-, genetikus, Ron és Mary Amerikából érkezett házaspár tartott előadást, majd kézséggel válaszoltak a jelenlevők kérdéseire is. Júniusban vendégünk volt dr. Tarján Emőke, a Megújulás Családterápiás Intézet munkatársa, pszichológus. Ezen az estén a családban előforduló aktuális gyereknevelési gondokról, házastársi konfliktusokról esett szó. Emőke dramaturgiai módszerrel próbálta segíteni a témák megbeszélését és megjelenítését. Ez a játékos forma közelebb hozta a témát, segített a jobb megértésben.

Az egyetlen őszi Pár-sulis találkozónk október 17-én volt. Témának a házasság fejlődési szakaszait választottuk, Dr. Szíjártó Zsófia pszichiátertől hallhattunk előadást.

A „Pársuli” összejöveteleken 10-15 házaspár vett részt rendszeresen.

A szülők a kapcsolata kihat az egész családi életre, gyermekeink telki fejtődésére. Számukra mindennél fontosabb szőleik harmonikus, boldog kapcsolata, egy biztos fogódzó kérdésekkel teli világukban. A házasságok megerősödése, megújulása példa mind más házaspárok előtt, mind saját gyermekeink előtt, hogy majd hasonló családi fészek kialakításáról álmodjanak.

 

Adventi gyertyagyújtás, bábelőadás

Az Advent során az egyesület által támogatott családok és ismerőseik, barátaik számára adventi gyertyagyújtásokat tartottunk. A negyedik gyertya meggyújtására - melyet a Szent Mór Iskolaközpont Papnövelde u-i épület II/9. sz. nagytermében tartottunk - a MÁRKUS Színház „társulatát" hívjuk meg, akik - szellemes, érdekes és tanulságos műsorral segítették a jelen levő kb. 50 gyermek és szülei karácsonyra való ráhangolódását.

 

Kiszenekar működése

A Borostyán Egyesület által támogatott „kis” zenekar, 2003 ban egy nagybőgős-gitáros új taggal kiegészülve szerepelt társadalmi rendezvényeken (keresztelő, esküvő stb.) úgy, hogy ebben az évben egyesületünktől költség ráfordítást nem igényelt.

 

Több pályázatot írtunk, melyek közül a kedvezően elbíráltak segítséget adtak terveink megvalósításához. Programjainkat gyerekeknek (bölcsődéstől a kamaszokig), fiatal házaspároknak és sokgyerekes családoknak szerveztük. A programokon résztvevők létszáma azok jellegétől függően pár embertől a teljesen nyilvános előadáson megjelent kb. 200 nézőig terjedt.

 

A 2003 évi adó elszámolás során már a Borostyán Egyesület részére is lehetséges az adó 1 %-át felajánlani.  Reméljük így kedvezőbb anyagi feltételekkel tudjuk programjainkat szervezni Közösségünk családjai és a többi érdeklődő család részére. 

 

d)     Az Egyesület elnökségi és az ellenőrző bizottsági tagjai tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végezték, egyéb más juttatásban sem részesültek.  Az Egyesület pártnak, társadalmi szervezetnek nem adott támogatást.

 

 

Pécs, 2004 február 15.                                    

Kovács István

Borostyán Egyesület elnöke