2010. évi közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés a Borostyán Egyesület 2010. évi tevékenységéről,

az 1997. évi CLVI. tv. 19.§ (3) bekezdés figyelembevételével

 

1.Számviteli beszámoló:

Egyesületünk 2010. évről elkészített, számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolóját (MÉRLEG és EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERÜSÍTETT ÉVES KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA) közhasznúsági jelentésünkhöz mellékeljük. A mérleg főösszege 2.549 ezer Ft, mely megegyezik a saját tőke értékkel, tárgyévi közhasznú eredményünk 71 ezer Ft. (1. sz. melléklet)

 

2. KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról (adatok Ft-ban)

a támogató állami szervezet megnevezése

a kapott támogatás jogcíme

pályázati azonosító

támogatás utalásának dátuma

utalt támogatás mértéke

felhasználás ideje

elszámolás határideje

elszámolás elküldése

támogatás jelenlegi státusza

APEH

SZJA 1% visszautalás

2009 é. felajánlások 

2010 08 28

166994

2011-nyár, nagytábor

'2011.10.31.

 

 

Dél-Dunántúli Regionális Szolgáltató Iroda

progr sor támogatás

IFJ-GY-DD-09-M-0058 pály

2010 04 23

480000

2010 év.

2011.01.18

2011.01.17

beszámoló elfogadás alatt

Nemzeti Civil Alapprogram

működési támogatás

NCA-DD-10-0549

2010 10 14

290000

2010. 06. 01.-

2011. 05. 31.-ig.

 

2011.06.30

-

elszámolás folyamatban

Dél-Dunántúli Regionális Szolgáltató Iroda

tábor támogatása

IFJ-GY-DD-10-TA-0096

2010 11 08

200000

2010.07.26.-2009.07.31.

 

 

2010 11 04

beszámolók elfogadva, pályázat lezárva 2010.12.13.

Pécs M.J.Város Önkorm.

tábor támogatása

06-6-352-3/2009

2010 12 16

100000

2010.07.26.-2009.07.31

 

2010 11 05

beszámolók elfogadva, pályázat lezárva 2010.11.19.

Pályázat összesen:

1070000

 

 

 

 

 

  1. Kimutatás vagyon felhasználásáról:

2010. év elején 2.229e Ft forgóeszköz (pénzünk) volt, eszköztárunk egyenlege év elején 0 Ft volt. Év végére a bankban és a házipénztárban tartott pénzünk összege 2.434e Ft-ra nőtt, eszközként nyilvántartásunkban a pályázat segítségével (össz: 125 e Ft-ért) vásárolt Dell Vostro 1015 laptop szerepelt 10,42 eFt értékcsökkentés utáni 115 e Ft értékben, ígysaját tőke, ill.források összesenrovatunk a 2010 évi éves beszámolónkban 2.549 e Ft érték lett.

Kiadásaink a következők szerint csoportosíthatók: az alapszabállyal összhangban lebonyolított programsorozat, táborozások, a működéshez szükséges nyomtatványok vásárlása, pályázati postaköltségek, díjak, továbbá kis értékű tárgyi eszközök vásárlása. Céltartalék, felhalmozási alap képzése nem történt.

  1. Kimutatás cél szerinti juttatásokról:

Egyesületünk alapszabályban közhasznú tevékenységként a következő célok szerepelnek:

5.1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés

5.2. szociális tevékenység, családsegítés

5.3. nevelés, oktatás

5.4. kulturális tevékenység

5.5. természetvédelem, állatvédelem

5.6. környezetvédelem

5.7. gyermek - és ifjúságvédelem

Nyári családos Duna-liget Üdülő (Pilismarót-Dunapart, Akácfa u.3.) táborunkban (mely az összes kitűzött célunk teljesítését segítette) a jelenléti ív szerint 96. személy volt, a kisbabákat is beleszámítva (78 személy után fizettük ki az ellátást). A 2008. évi táborhoz (1 755 997 Ft) képest a 2010. évi táborunk költsége 33%-kal volt nagyobb. Természetesen ebben az évben is ez a program tette ki költségeink legnagyobb részét az alábbiak szerint:

Megvalósított táborunk "tény" költségvetése

kiadások (Ft):

források (Ft):

szállás összesen

1 019 250

egyéni üdülési csekk **

468 000

koszt összesen

694 375

egyéni befizetések

984 200

utazás kts*

216 000

utazási kts-ek *

216 000

hajó bérlet

143 500

egyesületi támogatás

667 446

belépők

72 050

összesen:

2 335 646

IFA összesen

55 500

*Az utazások finanszírozása egyénileg történt, számításunkat 2*250 km távolságra, 320 Ft/l üzemanyagárral, 6 l/100km fogyasztással 90 főre végeztük el. (A 2400Ft/fő kts. inkább alábecsült érték.)

teakonyha

54 935

 

egyéb kellékek

54 036

 

kisvonatozás

26 000

 

összesen:

2 335 646

 

** A nagytábori költségek kiadási oldalon 1 651 978 Ft értékben jelentek meg, mely érték az utazási* költséget és az egyéni üdülési csekkel** fizetett szállásdíj részeket nem tartalmazza .

Táborunkban idén is sikerült az összes Alapszabályban feltüntetett célunkhoz illeszkedő tevékenységet, programot megszervezni.

 

További jelentősebb kiadásaink, programjaink: (zárójelben a közhasznú tevékenység Alapszabályban való fellehetősége, és a nyújtott juttatások változása forintálisan, ill. százalékosan az előző év 100% hoz képest)


Honlap létrehozást követően annak fejlesztése 33e Ft

(5.2.-5.7. +-14 e Ft azaz 70%)

Családos farsangi bálunk költsége 43 e Ft volt. (5.2., 5.3., 5.7. -81 e Ft azaz 35%)

Évközi felnőtt programok: 58e Ft (5.1.-5.7. -70 e Ft azaz 45%)

Kulturális kiadás (Munkácsy kiállítás és koncertszervezés) 133e Ft

(5.3.-5.4. 2009-ben nem volt ilyen kiadás)

Úszáslehetőség biztosítás sportterem használattal kiegészülve 146e Ft

(5.1.-5.3. +115 e Ft azaz 471%)

Új, jelentősebb eszközeink 277 e Ft (Narnia közösségi játék 33 e Ft, 50 akasztós fogas 48 eFt, röplabda állvány 71e Ft, Laptop 125e Ft,

5.3.-5.7. +233 e Ft azaz 630%)

Évközi korosztályos gyerekprogramok, gyerektáborral: 675e Ft

(5.2.-5.7. +559 e Ft azaz 582%)

 

  1. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról (az üres/nullás sorok elhagyásával):

 Juttatás származása

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)

Változás

előző évi (2009)

tárgyévi (2010)

2009 év =100%

Ft

"p" NCA "kksz"

működési támogatás*

150000

290000

193%

140000

"p" DDRIT "kksz"

tábor támogatása

200000

200000

100%

0

"p" Pécs M.J.Város Önkormányzata "hösz"

tábor támogatása

100000

100000

100%

0

"p" DDRIT "kksz"

programsorozat gyerekeknek, fiataloknak

200000

480000

240%

280000

Magánszemélyektől

közérdekű célra tett adomány

308000

554500

180%

246500

Jogi és nem jogi személyiségű társaságtól

közérdekű célra tett adomány

300000

300000

100%

0

SZJA 1%-a (APEH)

közhasznú szervezetként kapott felajánlás

190106

166993

88%

-23113

ÖSSZESEN:

 

1448106

2091493

144%

643387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelzések, rövidítések:

 

 

 

 

pályázatnál "p" jel és kiíró megnevezése az alábbi rövidítésekkel

 

 

 

DDRIT: Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács

 

 

 

 

NCA: Nemzeti Civil Alapprogram

 

 

 

 

"kksz":Központi költségvetési szervtől

 

 

 

 

"hösz":Helyi önkormányzat és szervei

 

 

 

 

*: ez az NCA támogatás 2010.06.01-2011.05.31.időszakra szólt, utalása 2010 10 14.-én történt meg

 

 

Az Ellenőrző Bizottság a 2011.05.21-én megtartott Közgyűlést megelőzően az Egyesület pénzmozgással kapcsolatos nyilvántartásait áttekintette, összevetette a közhasznúsági jelentésben, számviteli beszámolóban leírtakkal. Az ellenőrzés során észrevétel nem volt.

 

  1. Kimutatás tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:

Az Egyesület vezető tisztségviselői /és további tagjai/ tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végezték, egyéb más juttatásban sem részesültek. (2. sz. melléklet) Az Egyesület pártnak, társadalmi szervezetnek nem adott támogatást.

 

  1. Szöveges beszámoló a Borostyán Egyesület közhasznúsági tevékenységéről, jelölve a tevékenység jellegét igénybevevők körét:

Egyesületünk célcsoportja elsősorban egy családos jellegű (vannak nem házasok is) közösség (Gesztenyési Katolikus Közösség), melyhez jelenleg 30 család, öt nem családos személy és 100 feletti gyermek kötődik. Egyesületünk tagjai is ezen közösséghez tartoznak egy kivétellel. Programjainkat gyerekeknek (bölcsődéstől a kamaszokig), fiatal házaspároknak és sokgyerekes családoknak szervezzük. (Minden évben szervezünk teljesen nyilvános programot is.) A programokon résztvevők létszáma azok jellegétől függően pár embertől a teljesen nyilvános előadáson megjelent kb. 250 nézőig terjedt.

Rendezvényeinket a célcsoport alapján a következők szerint lehet csoportosítani: korosztályos gyerekprogram kgypr-, felnőtt program fpr-, családi program cspr-, nyilvánosan meghirdetett program -nypr-. Tevékenységünk bemutatásánálahol szükséges- zárójelben hivatkozunk a célcsoport jellegére, a csoportosítás rövidítéseit az egyes programoknál feltüntetjük.

 

2010.02.04. Hosszabb-rövidebb szünet után újra beindult a közösségünkben a "nemrég" szült anyukák és kisbabáik megköszöntése. Az elmaradtakkal kezdtük, így a február 4-i estén két olyan anyukát ünnepeltünk, akiknek már közel 3 éves a kisgyermekük. 20-25-en gyűltünk össze este fél 9-kor. A két anyuka röviden megosztotta velünk a szülés körüli élményeit, valamint beszámolt arról, hogy azóta hogy vannak. Ezután kötetlen beszélgetés formájában zajlott tovább az eszem-iszom. A két kisfiút pedig megajándékoztuk egy-egy törölközővel, melybe a nevük bele van hímezve, valamint két kis gyermek-fogassal.

 

2010.02.13. Farsang Egyesületünk szervezői, rendezői feladatokat vállalt a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület (PSZNE) által (Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010. program részét képező) Házasság Világnapja apropóján meghirdetett rendezvényen. A rendezvényt a PSZNE elnöke, majd Pécs polgármestere nyitotta meg, ezt követően előadás, majd csoportbeszélgetések következtek. Az esti bál a jubiláló házaspárok és határon túlról érkezett csoportok köszöntésével indult, a zentai fiatalok által előadott nyitótánccal majd élőzenével folytatódott. Hallhattunk családi zenekart, a nagycsaládos egyesülethez tartozó édesapa szintetizátorozott, két kislánya énekelt, felesége pedig ritmushangszerekkel színesítette az előadást. Igen nagy sikere volt a 20 éves fiatalokból állóBeatlesegyüttes egy órás összeállításának. (Az egyik fiú édesapja Egyesületünk tagja.) -nypr-.

 

2010.02.14. Gyerek-farsang Helyszín: A Gesztenyési Közösségi Ház

Cél: vidám közös szórakozás, farsangolás. A gyerekcsoportok már több hete készültek jelmezzel, jelenettel, énekkel. A termet szépen feldíszítettük. Minden csoport bemutatta a maga műsorszámát. Ezután következhetett a tánc, tombola, tánctanulás. Az előtérben kapott helyet a gazdagon terített asztal, külön helységben volt a teaház. cspr-

 

2010.03.27-én tartottuk idei évünk első pársuli (házasság karbantartó) összejövetelét a 7627 Pécs, Gesztenyés u. 34. ház nagytermében. Dr. Szíjártó Zsófia a család fejlődéséről tartott 9 házaspárnak előadást. Pár gondolat az elhangzottakból: Jobb, ha a gyerekeink nem annyira jók. Az sem kell, hogy őszinték legyenek, csak ne hazudjanak nagyotA teenager szobájába bemenni és ott takarítani, rettenetes nagy határsértés! Idős szülők esetében annyit lehet és kell is tenni, amennyit a házasságunkban közösen fel tudunk vállalni. Az energiáinkat a valódi kapcsolat fenntartásra kell fordítani (meghallgatás, beszélgetés). Amit a szociális hálón keresztül lehet igényelni, vagy pénzért lehetvenni, azt nyugodtan igénybe lehet venni, nekünk a ráfigyelés, simogatás rész maradjon

 

2010.04.08-án tartottuk soron következő baba-mama avagy komatálas ünneplésünket, melyen Sz. Dettit és Bence fiukat, ill. L. Esztert és Csanád fiukat köszöntöttük. A köszöntésnek ajándékozás része is volt, mely során a kisfiúk kaptak egy-egy nevükkel hímzett törölközőt, valamint egy-egy kis játékos fa-ruhaakasztót, az anyukák pedig ezennel a virág helyett választhattak maguknak egy-egy kézműves nyakláncot. Ez alkalommal kb. 10-15-en gyűltek össze az egyik család nappalijában, ettek-ittak és beszélgettek kismamás témákról.

 

2010.04.29-én 21 lelkes (bár kicsit álmos-fáradt) anyuka gyűlt össze J.-éknál. volt újra együtt lenni, beszélgetni. Ünnepeltjek is voltak: T. Évi és Zoltán fia, valamint V. Hajni és Viola, akiknek sikerült pont egy napon születniük! Ismét gazdagodhattak a gyerekek egy-egy névre szóló törölközővel, mesefogassal, az anyukák pedig egy-egy szép nyakláncot kaptak a Közösségtől.

 

2010.05.23-án (vasárnap) a Pécs Szeder u. 30/3. sz. alatt 2030 órától tartotta Borostyán Egyesület azt a közgyűlést melyen a 2009 évi közhasznúsági jelentés és a 2010 évi költségvetés el lett fogadva.

 

2010.05.30-án, egy szép vasárnap délután megrendezett hangversenyünkkel egyesületünk egyik rég elkezdett hagyományát folytattuk a Szent Mór Iskolaközpont csodálatos dísztermében. -nypr- A hangversenyen a következő 18 műsorszámot adtak elő az egyesületünk által támogatott családok gyermekei, kiegészítve egy-két szülővel. Hangversenyünk nyitott volt, belépő díjat nem kértünk. Az előadók kb. 60 fős hálás közönség előtt adták elő műsorukat. A hangverseny után közös evés-ivás következett, melynek keretében két félszázéves barátunkat, társunkat K.I.-t és P.P.-t köszöntöttük.

 

2010.06.05-én a délelőttöt ismét a házasságok megerősítésére fordította 9,5 házaspár. Egyesületünk szervezésében Dr. Szíjártó Zsófia tartott ismét rendkívül érdekes előadástAz élet deléncímmel. Egy-két kérdéskör, gondolat álljon itt emlékeztetőül, ill. figyelemfelkeltésül: A változás a teenager korihoz hasonló. Ott a gyerekkorból lépünk át a fiatal felnőttkorba, itt a felnőtt fiatalkor zárul le és az idős(ebb)korba lépünk át. Egyes lehetőségek lezáródnak ugyan (pl. gyerekvállalás), de számos új lehetőség nyílik meg (pl. újra kettesben). Alapösztönünk szerint igyekszünk egész életünk során egyre feljebb és feljebb, mintha egy létrán másznánk felfelé (pl. ranglétra). Álljunk meg mászás közben, vizsgáljuk meg: falnak van-e a létránk támasztva? Életünk krízishelyzetei, megoldási mindig lehetőségek arra, hogy előrébb jussunk. (lejegyezte K.I.)

Gyerekcsoportjaink rendszeres összejövetelei közül kiemelkedik a 2010.06.16.-18.között megtartott nomád jellegű gyerektábor 20 (6-14 éves) résztvevővel

 

Egyesületünk és Közösségünk tagjai aktív szerepet játszottak Sz. és A. esküvőjének, lagzijának (kerti party-jának) szervezésében, 2010.07.10.-i lebonyolításában. Ők így élték meg: Kedves..Noha nem írható le néhány szóval, amit érzünk, mégis szeretnénk köszönetet mondani mindnyájatoknak azért, hogy az esküvőnket olyan széppé tettétek, amilyet nem is álmodtunk. Sokan mondták utána, hogy ilyen szép esküvőn még nem voltak, hogy fantasztikus hangulata volt a kerti mulatságnak. Nagyon érzés volt azt válaszolni, hogy mindent a közösség szervezett. Mellesleg mi is nagyon jól éreztük magunkat. :-) Köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük, hogy ilyenné tettétek!

 

A nyár és egyben az év legjelentősebb eseménye idén is a Dunakanyar szívében található Duna-liget Üdülőben (Pilismarót-Dunapart, Akácfa u.3.) július 26.-augusztus 01. között lebonyolított nyári családos nagytáborunk volt. A tábor résztvevői Pécs városának családjai (egy fekedi családdal és egy kaposvári felnőttel kiegészítve), legnagyobb részük három, vagy még több gyermeket nevel (vannak, akik örökbe fogadottakat, vannak akik problémás betegségekben szenvedőket). A családokat az köti össze, hogy rendszeresen részt vesznek a Borostyán Egyesület által szervezett (korosztályos gyerek-, felnőtt-, ill. családi) programokon, így személyes ismeretségek alakultak ki, fejlődtek barátsággá. Ez azért jó, mert a közösségépítést nem az ismerkedésnél kell kezdeni. Idei táborunk résztvevői létszáma csatolt jelenléti ívünk szerint 96. személy volt, a kisbabákat is beleszámítva (78 személy után fizettük ki az ellátást). A tábori program táblázatosan az alábbiak szerint foglalható össze:

nap

26.júl

27.júl

28.júl

29.júl

30.júl

31.júl

.01.

szak

vasárnap

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szo

délelőtt

 

tábori sport (röplabda, úszás, tollaslabda, ping-pong, foci, lábtenisz) a táborban

Visegrádi kirándulás, erdei iskola, a vár és a panoptikum megtekintése

Kirándulás a Rám Szakadékon át

Hajókirándulás Viságrádról Esztergomba, ott Bazilika, Duna múzeum/Balas-si múzeum, kisvonatozás a Mária Valéria hídon Párkányba, hajóval vissza Visegrádba

kirándulás hajótemetőhöz és tábori sport, mindez esőben

utazáshoz készülődés, majd hazautazás

nagy gyer. pr.

 

karkötő fonás

arcfestés, papírsárkány készítés

nemezelés

kőfestés, scobedube játék

délután

utazás, szállás elfoglalás

kirándulás Dömös árpád kori prépostság romjaihoz

tábori sportolás, strandolás

tábori sportolás, strandolás

tábori sportolás, strandolás

este

tábornyitás csapatépítő vetélkedő, téma: az elmúlt 8 év táborozásai

házasság karbantartás folytatás felnőtteknek: Tűzálló szerelem c film vetítése

Kedves vendég: Kálmán Antal pilismaróti plébános (vagy az ikertestvére?)

vetélkedő, téma: résztvevők háziállatai, autói, rendszámai, kedvenc időtöltései

kerek házassági évfordulók, szülinapok ünneplése fiatalok részvételével

közös népdal és egyéb ének éneklés tábortűznél gitárokkal

 

A táborozók minden nap hangszeres zeneszóra ébrednek, (trombita, oboa, furulya, gitár családi kórus stb.) hangszeren tanuló szülőknek, fiataljainknak köszönhetően. Délután amíg a kicsik csendespihenőztek, a nagyobb gyerekeknek, alkotó felnőtteknek kézműves foglalkozásokat tartottak vállalkozó kedvű fiatalok, ill. felnőttek. Az esti programok kiemelkedő eseménye volt, a tábor résztvevői által előadott esti mese, mely a legtöbbször egy szórakoztató színházi élménnyel ért fel. Egy helyi amatőrmadárbefogással és gyűrűzéssel foglalkozó erdész - foglalkozásaira két alkalommal látogatott el gyerekcsoport a táborunkból.

Visszatekintve úgy érezzük, sikerült az alábbiak szerinti rövid és hosszú távú céljainkat táborunkban megvalósítanunk: -Egy tartalommal (kultúra, sport, szórakozás stb.) teli kellemes táborozás megvalósítása, -A Duna-kanyar történeti, természeti szépségeinek megismerése, -Bemutatni, hogy létezik életlegalább egy hétig Tv nézés, nélkül is, -Társadalmunk legkisebb, de legfontosabb közösségeinek, a családoknak erősítése, - Családok közötti kapcsolatok létrehozása, a régiek ápolása, -Fiatalok közötti közösségépítés, tartós kapcsolatok létrejöttének elősegítése, Tárgyi tudás gyarapítása szórakoztató és komoly programokon keresztül, -A fiatalok fizikai állóképességének fejlesztése sport programokon keresztül.

A tábort követő héten 2010 08. 08.-14. két mikrobusszal indult egy hetes Erdélyi körútra Katolikus Integrált Közösség szervezésében, egyesületünk támogatásával 10 fiatal. Tordatúri (Erdély) tábor

 

2010.08.28. kirándulás a Baranya háromszögben, hat család (D., I., K.L., M., S., V.) részvételével. Kölked Fehér gólya múzeum, udvari határátkelőn át Szerbiába. Színtiszta magyar falvak. Vörösmart, ahol a házak homlokzatán a felíratok legtöbb helyen még magyar nyelven tájékoztatnak bennünket. A falu végén egyből már a következő falu házai jönnek. Csúza első háza egyben a nevezetes Kovács-csárda, mely elsősorban halétkei miatt kedvelt megállóhelye az éhes vendégnek. A halászlét a mi csapatunk is megkóstolta. Egy zötykölődős út végén a Duna folyó egyik holtágához érkeztünk, mely a gyerekeknek, a csobbanás lehetőségét kínálta. Szép volt! Köszönet a szervezőknek!
 

2010.10.15. J. család költöztetésében segítettünk páran (M.Zs., E.Zs. K.G., Sz.T. K.I.). Lehetett lépcsőn erősíteni, egyensúlyozni, szép kilátásban gyönyörködni itt is ott is, beszélgetni, no meg enni inni.

 

2010.10.21.-én a tavalyi évhez hasonlóan gyerek évad megnyitó "fesztivált" tartottak a gyerekcsoport felelősök szervezésében a Gesztenyési iskola tornatermében. A nézőtér megtelt izgatott gyerekekkel, szülőkkel, majdfilmvetítés, színpadi előadás formájában megjelent azOroszlánkirály. Az előadás a tervezett célján túl rávilágította figyelmünket, arra is, hogy gyermekeink nevelésében vallott (elvileg hasonló) elveink is széles skálán húzódnak, az elvek gyakorlatba történő átültetéséről nem is beszélve. Az előadást követő napokban több email született ebben a témában, de több beszélgetés is ehhez a témához kapcsolódott. Ha már működött volna a belső fórumunk, bizonyára még jobban.

 

2010.10.23-án tartottuk idei harmadik pársuli (házasság karbantartó) összejövetelét a 7627 Pécs, Gesztenyés u. 34. ház nagytermében. A téma: Szexualitás volt. Az átlagos 9-10 házaspárhoz képest ezen az összejövetelen 12 házaspár vett részt. A bevezető gondolatok után Pál Ferenc egyik előadásának részletét hallgattuk meg felvételről. Megtudtuk, hogy a testi kapcsolat a meghittséggel együtt fejlődik, ez fordítva nem igaz, mert a szexualitás erőltetésével a meghittség nem fejlődik…… Az intimitás és a függés között igen nagy a különbség..Az intimitásban megváltoznak a cserefolyamat arányai……a meghitt kapcsolatban önmagamat akarom kifejezni azzal, hogy adok, a Te az Én részévé válik, így amikor Neked adok, Én is kapok……… . Nálam a véletlenek összjátáka eredményezi, hogy kések, másoknál személyiségi hibából ered.. (?) A férfiaknak a házasság egészség szempontjából is fontos(abb). Végül egy önmagát hosszú éveken át megfigyelő lány bölcsessége:NEM A PASI HOZZA MEG A BOLDOGSÁGOT, HANEM A BOLDOGSÁG HOZZA MEG A PASIT.

 

Budapesti kirándulás 2010.11.03-án. Az egyesület szervezésében 9-16 éves gyerekek, összesen 20-an, három felnőtt kísérővel egy nagyon tartalmas és élményekben gazdag kiránduláson vett részt Budapesten. A mikrobuszokkal már az utazás is közösségformáló hatású volt, hiszen a három órás utat a gyerekek végig beszélgették oda-vissza egymással. Megérkezésünk után az egész csapat együttnéztevégig a Láthatatlan kiállítást a Városligetben. Az egy órás utazás vak vezetővel a teljes sötétségben feledhetetlen élmény volt. Valódi tapasztalatot élhettek át a látók milyen a látás hiányában más érzékszervek segítségével tájékozódni, ismereteket gyűjteni. A teljesen sötét bárban vakokkal beszélgetve rendelhettek a gyerekek üdítőt, csokoládét. Komoly szemléletformáló hatása volt ennek a programnak, megvalósulhatott a másság legyőzése a megélt egységben.

A közös program után kettévált a társaság, a nagyobbak interkulturális és történelmi ismereteiket bővíthették az interaktív Ramszesz Kiállításon, a kisebbek pedig több órás felfedező túrát tehettek a természettudományok világában a Csodák Palotájában. A gyerekek mindent kipróbáltak, és örömmel láttuk, hogy érdeklődésük a részletekre is kiterjed. Van türelmük elolvasni a szöveges magyarázatokat, hogy jobban megértsék a látottakat.

 

Koncert: Pécsett, a Gesztenyésnek nevezett településrész bányásztemplomában, 2010.12.04.-én, szombat du. 15:00-kor. Kuti Ágnes (ének), Huszics Ibolya (szintetizátor), Szamosi Szabolcs (orgona) Solymosi Péter, Mátyás Tibor (trombita) művészek továbbá a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Zeneművészeti Tagozatának rézfúvós szak növendékei adtak koncertet. Az egyesületünk által szervezett nyilvános kulturális rendezvény Pécs Város Önkormányzat támogatásával lett lebonyolítva. A médiákban megjelent beharangozóknak, ill. kihelyezett hirdetéseinknek köszönhetően, a hideg időjárás ellenére igen sokan (150-200 fő) jöttek el a koncertre. -nypr-

 

2010.12.24. A Pécsi Pálos templomban ebben az évben is sok-sok kisgyermeknek, felnőttnek segítette a karácsonyi ráhangolódását (no meg az otthon maradt angyaloknak a karácsonyfa díszítését) az egyesületünk által támogatottGesztenyési Közösségfiataljai által előadott betlehemes játék. A 31 szereplős (2,5 évestől-14 évesig) élvezetes, zenével színesített előadás főszervezője T.-né B. Zsuzsi volt, ezúton is köszönjük Neki, a szereplőknek, a zenészeknek a felkészülést, előadást és nem utolsó sorban a szereplők szüleinek a próbákra szállításokat. -nypr-.

 

2010.12.30.-án a Gandhi Gimnázium gyönyörű tornacsarnokában Meszesen 16.00-17.00-ig a gyerekek (12-14 éves korig bezárólag) aztán a profik (14 fölötti tehetséges fiataljaink és tehetségesmég megfelelő energiát felmutatni tudó apukák) évzáró focidélutánt tartottak. A két és fél órás terembérlést egyesületünk fizette.

 

Egyéb rendszeres programjaink (eseményeink):

 

Kisgyerek-programok 2009/2010 tanévben:

Zenebölcsöde: Egyesületünk a baba-mama klub keretén belül kéthetente zenebölcsit is szervezett a kisgyermekes anyukáknak. Ezeket az alkalmakat énektanár tagunk tartotta. Zeneóvoda: Régebbi hagyományunkat újraélesztveheti rendszerességgel zeneovit szerveztünk 4-7 éves gyermekeinknek. Ezeket a foglalkozásokat szintén egyesületünk ének-zene tanár tagja tartotta. Érdekesség, hogy 12 fiú járt zeneovinkba. Az összejöveteleket a családok otthonaiban tartottuk meg. A 2009/2010 tanév végén meghívtuk zeneovisaink szüleit egy bemutató foglalkozásra. 2010 szeptembertől a zenebölcsi, zeneovi programjainkat nem tudtuk újraindítani .

 

Mozgás!

Melyik az a csapatsport, ahol a két küzdő csapat külön-külön térfélen van, így létre sem jöhet test-test elleni küzdelem, fiúk, lányok, anyukák, apukák egyaránt játszhatják, egyszerre mozgat át minden izmot és szórakoztat is (persze ha a társaság)? Megoldás: röplabda. Egyesületünk által támogatott közösségben igen népszerű ez a sport, kb. 20 éve tudjuk milyen jó, az első pályázati nyereményünkön (2001 ben) röplabdát és hálót vásároltunk. Minden családi táborozás során nagy röpi meccseket játszottunk vagy a már meglevő, vagy az általunk létrehozott pályán. 2009-től egyre gyakrabban béreltük ki a Gesztenyési volt iskolaépület tornatermét egy-másfél órás röpizésre. Aztán egyikünk kitalálta: készítsünk hálótartót és állítsuk fel a szabadban, így időben levegőn, többen tudunk játszani, felfelé nem a plafon, hanem az ég a határ és teremdíjat sem kell fizetnünk. Az elgondolást tettek követték. Elérkezett a nagy nap 2010.10.11. hétfő, tízen (A.L., A.Lné, B.B., B.J., K.I., K.Iné., L.I., Sz.T., T.F. V.P. ) avattuk fel, próbáltuk ki új kincsünket, azóta is rendszeresen használjuk. Rossz időben és téli időszakban továbbra is termet béreltünk a röplabdát szerető csapat részére.

Keddenként K.Á. várta nagy-nagy lelkesedéssel támogatott családjaink tagjait. Szándéka,hogy tornájától mindenki jobb közérzettel menjen haza, hiszen ötvözi azAVIVA tornán tanultakat nyújtással, erősítéssel, kondicionálással. Biztosan mindened átmozgatja!!!!!!!!!! Tehát, ha kedd, 20.00-21.00-ig TORNA! AJÁNLOTT

Egyesületünk 2010-ben is biztosított úszási lehetőséget a Pécsi Hullám uszodában a támogatott családok tagjai részére. Az év során 39e Ft-ot fizettünk ki belépőkre.

 

Az Egyesületünk által támogatott családok körében 2010 évben a következő kisgyermekek születtek: Sch. Noémi Eszter (6. gyermekként), 10/03/27., D. Kincső Mária (4. gyermekként) 10/10/09., továbbá egy ikerpár, Sz. Soma és Borbála 10/12/20. (3.-4. gyermekként) Kórházból való hazatérésüktől (ill. nagymami gondoskodás után) kb. két hétig előre meghatározott, vállalt napokon a kismamáknak ebédet szállítottunk/szállítunk, levéve vállukról a főzés terhét. A kismamák és családjaik komatál (-fpr) rendszerű segítése a babák születését követően, pályázatoktól függetlenül működik.

 

Nyilvánosság: 2010.-ben négy nyilvános rendezvényt tartottunk.

 

Közhasznú szervezetként elérkezettnek láttuk az időt, hogy tevékenységünket, eredményeinket a nyilvánosság felé saját honlapon is bemutassuk. Megismerhetőségünk, átláthatóságunk, a bizalom felkeltése érdekében létrehozott, www.borostyanegyesulet.hu címen elérhető honlapunk igyekszik az érdeklődők felé szemléltetni tevékenységünket. Ez a honlap újszülött, minden elképzelésünk még nem sikerült valósággá változtatni, próbáljuk rendszeresebben jobbítani és frissíteni az aktuális információk elhelyezésével.

 

Pécs, 2011 május 20.

Kovács István

Borostyán Egyesület elnöke

 

Záradék: A Borostyán Egyesület 2010. évről készített Közhasznúsági Jelentését a 2010.05.21.-én tartott Közgyűlés a Borostyán 1/2011./V. 21./ Közgyűlési határozattal egyhangúlag elfogadta.

2. sz melléklet

 

 

 

 

 

Juttatás megnevezés

Juttatás összege (Ft)

Eltérés

Megjegyzés

előző évi

tárgyévi

%

Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

Pénzbeli juttatások összesen

 

 

 

 

 

-ebből adóköteles

 

 

 

 

 

-ebből adómentes

 

 

 

 

 

Természetbeni juttatások összesen

 

 

 

 

 

-ebből adóköteles

 

 

 

 

 

-ebből adómentes

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott

 

 

 

 

 

Pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Nem pénzbeli juttatások

 

 

 

 

 

Egyéb juttatások

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

 

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0