2011. évi közhasznúsági jelentés

Statisztikai számjel: 18319774-02

Az Egyéb szervezet megnevezése: Borostyán Egyesület

Az egyéb szervezet címe: 7627 Pécs Szeder u 30/3

 

A

BOROSTYÁN EGYESÜLET

Közhasznúsági jelentése

a

2011-es esztendőről

 

1. Számviteli beszámoló

 

Az egyesület a 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2 386 ezer Ft, a saját tőke 2 386 ezer Ft. A részletes kimutatást az alábbi táblázatok mutatják, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezet eredmény-kimutatásából.  

 

2011. évi mérleg

 

ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK)

 2010.12.31.

 

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám

 

 Tétel megnevezése

Előző év

Előző évek módosításai

Tárgyév

A.

Befektetett eszközök

  115

  0

  2

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

0

 

0

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

115

 

2

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

B.

Forgóeszközök

 2 434

  0

 2 384

I.

KÉSZLETEK

0

 

0

II.

KÖVETELÉSEK

  0

 

  0

15 

III.

ÉRTÉKPAPÍROK

0

 

0

16 

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

2 434

 

2 384

17 

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

 

0

18 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

 2 549

  0

 2 386

 

 

 

 

 

 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

 

 

 

19 

C.

SAJÁT TŐKE

 2 549

  0

 2 386

20 

I.

INDULÓ TŐKE

0

 

0

21 

II.

TŐKEVÁLTOZÁS

2 478

 

2 549

22 

III.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

23 

IV.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 

 

 

24 

V.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG

71

 

-163

25 

VI.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

 

 

 

26 

E.

Céltartalékok

 

 

 

27 

F.

Kötelezettségek

  0

  0

  0

28 

1.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETSÉGEK

0

 

0

29 

2.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

30 

G

Passziv időbeli elhatároláso

0

 

0

31 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN

 2 549

 

 2 386

 

 

2011. évi eredmény-kimutatás

 

 

adatok E Ft-ban

Tétel-szám

A tétel megnevezése

Tárgyév  2010

Előző évek módosításai

Tárgyév  2011

   a

b

c

d

e

1.

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele

3 254

0

2 324

2.

1. Közhasznú célra működésre kapott támogatás

2 077

 

2 164

3.

   a. alapítótól

0

 

0

4.

   b. központi költségvetésből

167

 

145

 

   c. helyi önkormányzattól

 

 

590

 

   d. egyéb

1 910

 

1 429

5.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

1 070

 

65

6.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel.

0

0

0

7.

4. Tagdíjból származó bevétel

18

 

18

8.

5. Egyéb bevétel

89

0

77

9.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele.

0

 

0

12.

C. Összes bevétel

3 254

 

2 324

    13.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

3 183

 

2 487

 

   Anyagjellegű ráfordítások

3 160

 

2 374

 

   Személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

 

   Értékcsökkenési leírás

23

 

113

 

   Egyéb ráfordítások

 

 

 

 

   Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

   Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

    14.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

 

0

    15.

   Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

    16.

   Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

 

   Értékcsökkenési leírás

 

 

 

 

   Egyéb ráfordítások

 

 

 

 

   Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

   Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

    17.

F. Összes ráfordítás

3183

 

2487

    18.

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény

0

 

0

    19.

H. Adófizetési kötelezettség

0

 

0

    20.

I.  Tárgyévi vállalkozási erdmény

0

 

0

    21.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény

71

 

-163

 

 

 

 

 

 

                        Tájékoztató adatok E Ft-ban

 

 

 

 

Megnevezés

Összeg

 

 

 

A. Személyi jellegü ráfordítások

0

 

 

 

     bérköltség

0

 

 

 

     ebből  -megbízási díjak

 

 

 

 

               -tiszteletdíjak

 

 

 

 

     személyi jelleű egyéb költségek

0

 

 

 

Bérjárulékok

0

 

 

 

B   A szervezet által nyújtott támogatások

0

 

 

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása

A tárgyévben az egyesület 800 ezer Ft állami támogatást kapott, ami 437 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi összegnél. A 2011-es évben kevesebb pályázati lehetősége volt az egyesületnek és ezek kisebb összegűek voltak, mint korábban. A beadott táboros pályázat pedig most először nem járt sikerrel. Az alábbi kimutatás a költségvetési támogatás felhasználását mutatja be.

Támogatást

nyújtó neve

Támogatás

Felhasználás célja

Felhasználás összege (Ft)

Átvitel összege

(Ft)

Elszámolás

határideje

 

időpontja

összege (Ft)

 

előző évi

tárgyévi

 

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

2011.02.08.

90 000

2010. év decemberi koncert támogatása

90 000

0

0

2010.12.31.

Nemzeti Civil Alapprogram

2011.08.29.

65 000

Működési támogatás

0

65 000

0

2011.10.31.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

2011.09.22.

500 000

Mobil játszótér építése

0

500 000

0

2011.11.15.

SZJA 1%-os támogatása

2011.09.26.

144 776

Közhasznú tevékenység támogatása

0

144 776

0

2012.10.31.

Összesen:

 

799 776

 

90 000

709 776

0

 

 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás   

Az előző évhez képest a szervezet tartaléka (vagyona) 163 ezer Ft-tal csökkent. A vagyon felhasználását főbb részleteiben a mérleg és az eredmény-levezetés mutatja be.

A tárgyévben jelentősen csökkent a pályázati bevétel és a cégek támogatása. Az alábbi kimutatás tartalmazza a tárgyév bevételeinek és kiadásainak főbb tételeit és értékeit.

2011 bevétel

 

2011 kiadás

támogatás cégtől

                         -   Ft

 

újság, posta, telefon

         4 540 Ft

tagdíjak

18 000 Ft

 

számítástechn. (penek)

       10 600 Ft

vízi túra befizetés

   35 000 Ft

 

pár suli

      11 772 Ft

kamat

      77 035 Ft

 

irodaszer

      13 481 Ft

egyéb (sátor visszavétel)

       88 835 Ft

 

évközi gyerekprogram

       23 120 Ft

SZJA 1 %

    144 776 Ft

 

kamat, bank-kártya

       24 760 Ft

egyéb pályázatból

    155 000 Ft

 

farsangi bálok

       24 812 Ft

támogatás 10 magánszemélytől

   430 000 Ft

 

könyvelés

       35 000 Ft

gesztenyési játszókert pályázat

    500 000 Ft

 

honlap fejlesztés

       75 000 Ft

tábor befizetés

   976 600 Ft

 

egyéb (sátor, társas)

       95 780 Ft

 

 

 

sport terembérlet, uszoda

    123 990 Ft

 

 

 

évközi felnőtt program

    125 160 Ft

 

 

 

gyerek tábor

    216 949 Ft

 

 

 

nagytábori költségek

1 190 717 Ft

 

 

 

gesztenyési játszókert pályázat

    500 085 Ft

Összes bevétel

2 425 246 Ft

 

Összes kiadás

  2 475 766 Ft

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

A tárgyévben közösségünk 800 ezer Ft támogatást kapott ilyen jogcímen. Ez elmarad az előző évi támogatásoktól, ennek oka az NCA és egyéb RIT-es pályázatok átszervezése illetve megszüntetése.

Az alábbi kimutatás a 2011-es évben kapott támogatásokat mutatja be:

Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege Ft

Változás

 

 

előző évi

tárgyévi

2011. év =100%

%

Ft

Központi költségvetési szervtől

 

970 000

65 000

7

-905 000

Nemzeti Civil

Alapprogram

Működési támogatás

290 000

65 000

22

-225 000

Szociális és Munkaügyi

Minisztérium

Ifjúsági közösségfejlesztés

480 000

0

0

-480 000

 

Nyári tábor támogatása

200 000

0

0

-200 000

Helyi önkormányzattól

 

100 000

590 000

590

+490 000

Pécs Megyei Jogú Ön

kormányzat

Játszótér építése

0

500 000

-

-

 

Koncert támogatása

0

90 000

-

-

 

Tábor támogatása

100 000

0

0

-100 000

Magánszemélyektől

 

554 500

430 000

77

-124 500

Egyéni Vállalkozótól

 

0

0

-

-

Jogi és nem jogi személyiségű társaságtól

 

300 000

0

0

-300 000

Közhasznú szervezet

 

0

0

-

-

SZJA 1 %

Működés támogatása

166 994

144 776

87

-22 218

Egyéb

 

0

0

-

-

ÖSSZESEN

 

2 091 493

1 229 776

59

-861 717

 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

A 2011. évben az egyesület vezető tisztségviselői közül senki nem részesült a munkájáért juttatásban, a feladatokat társadalmi munkában látták el. Egyesületünk eleget tett minden törvényes előírásnak, s nincs köztartozása.

7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A működésünkről

Egyesületünk a 2011-es évben 18 taggal rendelkezett, akik egymás között osztották fel a működtetéssel kapcsolatos teendőket. Az egyesület 2011. május 21-én tartotta éves közgyűlését, amelyen a jelen lévő tagok elfo­gad­ták az előző évi beszámolót, pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést, vala­mint a 2011. évi programtervet. Az év során két alkalommal tartott az elnökség ülést. Ezeken értékelte az előző időszak eseményeit, megtervezte, szervezte a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldott meg. Az elnökség munkacsoportokat hozott létre a nagyobb volumenű események megszervezésére (pl. farsang, családi hétvége, táborozások stb.). Továbbra is közhasznú célként tekintettük az egészségmegőrzést, kulturális tevékenységeket, nevelést, oktatást, természetvédelmet és a családépítést.

 

Egyesületünk működtetése a 2011-es évben biztosítva volt. A működtetést több civil szervezet és intézmény is segítette. A Gesztenyési Közösségi Házban helyet kaphattunk a kisebb-nagyobb rendezvényeink megtartására is. A működéshez az NCA-pá­lyá­­zaton és az 1 %-os támogatások gyűjtésével szereztünk támogatást. Külön pályáztunk a Pécs M. J. Város Közgyűlése által kiírt, a civil szervezetek programjainak támogatását szolgáló pályázatra, amely lehetővé tette, hogy a Gesztenyési Művelődési Ház mellett egy mobil játszóteret építhessünk ki az itt élő fiatalok részére. A pályázatban konzorciumi partnerek voltak: Pécsbányai Polgárőr Egyesület valamint a Bányászok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete. A játszótér november végéig az önkéntes tagjaink hathatós segítségével készült el. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Nagycsaládosok Országos Egyesületének pécsi tagcsoportjával, így a februári Házasság Heti programon és a szeptember végi Pécsi Székesegyház Nagycsaládos játszónapon, mi is segítettünk a szervezésben és tagjaink részt vettek a programokon.

 

Egyesületünk közhasznú tevékenységeinek fő célcsoportja elsősorban egy családos jellegű (vannak nem házasok is) közösség (Gesztenyési Katolikus Közösség), melyhez jelenleg 30 család, két nem családos személy és 100 feletti gyermek kötődik. Egyesületünk tagjai is e közösséghez tartoznak. Programjainkat gyerekeknek (bölcsődéstől a kamaszokig), fiatal házaspároknak és sokgyerekes családoknak szervezzük. (Minden évben szervezünk teljesen nyilvános programot is.) A programokon résztvevők létszáma azok jellegétől függően pár embertől a teljesen nyilvános előadáson megjelent kb. 150 nézőig terjedt. Az elmúlt évben jelentősen fejlesztettük a honlapunkat a www.borostyanegyesulet.hu cím alatt NCA támogatásból. Új arcolattal, friss hírekkel, élménybeszámolókkal és színes képekkel tettük nyilvánossá a működésünket az egyesületünk programjai iránt érdeklődők felé.

Események, rendezvények

           Kiemelt figyelmet fordítottunk a fiatalabb korosztály (5-14 évesek) nevelésére. A 2010/11-es iskolai tanév során több alkalommal szerveztünk különböző állatokhoz kapcsolódó programokat. A gyerekek részt vehettek előadásokon, filmvetítéseken, rajzokat és beszámolókat készíthettek madarakról, résztvettek a terrárium látogatásán és a pecázást is kipróbálhatták.

A 2011-es év kezdéseként a gyerekek január 30-án a pécsi terráriumban ismerkedhettek meg az ott élő gyíkokkal, teknősökkel, kígyókkal, halakkal stb. A vezető megmutogatta az egyes állatokat. Sok érdekességet mesélt a szokásaikról, tulajdonságaikról. Még kígyót is lehetett simogatni! Három gyerekcsoport tagjai vettek részt kísérőkkel együtt, összesen mintegy 50 fő.

Május 28-án a kovácsszénájai tavon próbálhatta ki minden fiatal a horgászás örömeit, izgalmait. Jó volt látni a csaknem 30 pecást (fiúk és lányok) a tó mellett.

A programsor zárásaként egy 4 napos táborozáson vehetett részt 37 fő, a Nagy Lajos Gimnázium felújított parasztházában Átán. Itt nagyon sok programban vehettek részt a gyermekek. Egy versenyt indítottunk a gyerekek körében, ricát lehetett gyűjteni minden jó cselekedetért és az aktív részvételért. A programok között szerepelt: Terényi Gyöngyi bőrműves-iparművész segítségével kis szütyők készültek a ricák tárolására; focizás, fogócskázás, biciklizés, métázás, számháborúzás, éjszakai őrködés; Pámer László, a Nagy Lajos Gimnázium tanára beszélt a gyerekeknek az állatokról, az állattartó falusi életmódról; akadálypálya teljesítése; előadás készítése a tábortűzre és utolsó nap az árverés. A táborról szóló részletes beszámoló az egyesület honlapján megtalálható a http://www.borostyanegyesulet.hu/node/70 cím alatt.

            A hagyományok folytatásával ebben az évben is megtartottuk a Gesztenyési Közösségi Házban február 26-án a farsangot, melyen csaknem 100 fő vett részt. Az egyesületünk által támogatott kiszenekar zenész családjai vendégül látták P. József által vezetett 11 tagú kórust, a farsangi bálunkra is meghívtuk Őket. Báli fellépésük során ismert és dallamos új, gitáros egyházi énekeket adtak elő. A legtöbb dalukat a közönség is velük együtt énekelte lelkesen.  A műsorok közül különös aktualitása volt a „Nyáj álma” c. családi előadásnak, mely arról szólt, hogy egy gonosz farkas tizedeli a nyájat - olyan gonosz volt, hogy még a helyi püspök is elmenekült – de arra járt egy László nevű bíró, aki beteljesítette a nyáj álmát és Bíró püspökké választva minden akadályt leküzdött. P. József profi bűvész mutatványainak szintén nagy közönségsikere volt. Nagy sikert aratott egyesületünk négy házaspárja által bemutatott – angol keringő- tangó – táncokból összeállított nyitótánc. Ismét jó szolgálatot tett egyesületünk pályázati segítséggel készített mobil fogasa. A szintén hagyományos betlehemezést pedig december 24-én a Pálos templomban tartottuk. Íme egy rövid élménybeszámoló a programról: „Már a szereposztást is nagy izgalommal vártam, de álmaimban sem reméltem, hogy én leszek idén Mária. Megtiszteltetés és felelősség, izgalom és félelem is volt bennem a szerep kapcsán. Pillanatok alatt megtanultam a szövegem. Minden próba élmény volt, sok új dalt tanultunk, sokat nevettünk, jó hangulatban folytak a próbák. Amikor eljött Szenteste napja csak azt láttam, hogy tele volt a templom, sok-sok ismerős arcot láttam, akikkel nem csak miséről, de az iskolából is ismerjük egymást. Izgultam az énekem miatt, amit egyedül kellett előadnom, de amint elkezdődött az előadás elszállt belőlem a félelem. Minden jól sikerült. A szöveg, az énekek, a pásztorok tánca és a végén hatalmas tapsot kaptunk. Igazán profi segítőink voltak a darab tanulásakor, így nem volt csoda a siker. Legnagyobb örömömre hazafelé tartva, még a rádióban is az a Ghymes dal szólt, amit mi is énekeltünk a templomban.”

            A családápolás és a házasságápolás szintén központi téma az egyesület céljai között. Az egész évet átöleli az a sok program, amin hol a felnőttek, hol a felnőttek a gyerekekkel vettek részt egy-egy eseményen. Nyitásként február 13-án segítőként vettünk részt a pécsi Házasság Világnapja rendezvény szervezésében. „A legtöbb, amit egy apa tehet a gyerekeiért, hogy szereti az anyjukat” jelmondatú rendezvény egy egész délutánt betöltő misével, előadásokkal, köszöntésekkel és állófogadással telt el. Este pedig bállal végződött.

Május 21-22-én családi hétvégére, Mohácsra és környékére tettünk látogatást csaknem 40-en. Itt a közös szálláshelyről indulva ismerkedtünk Mohács történelmi nevezetességeivel („jancsikázás”, mohácsi történelmi emlékpark), vettünk részt közös misén és a mohácsi katolikus közösséggel beszélgettünk a hitéletünk nehézségeiről. A részletes beszámoló az egyesület honlap http://www.borostyanegyesulet.hu/node/68 oldalán megtalálható.

A „házasság-karbantartás” céllal május 29-én vendégünk volt dr. Szíjártó Zsófia pszichológus. A téma ezúttal a „Hűség” volt, ahol 20 házaspár volt jelen. A téma feldolgozása kisebb csoportokban történt, majd minden csoport beszámolt a saját összegyűjtött gondolatairól. Ezekhez a gondolatokhoz tette hozzá észrevételeit a meghívott szakemberünk. Az elhangzott felvetések és kérdések mentén izgalmas beszélgetés alakult ki. Tanulságos volt minden elhangzott gondolat. A téma aktuális volt régen is és ma is az. A hűség egyik legfontosabb alappillére minden párkapcsolatnak, megtartó ereje minden boldog házasságnak.

A közösség nemrég született kicsi gyermekeinek keresztelőin vehettünk részt június 12-én a Gesztenyési-, augusztus 15-én a líceum-, és október 16-án a Pálos templomban. Vasárnaponként rendszeresen zenét szolgáltattunk a Pálos templomban a kis énekkarunkkal, a zenei szöveg kivetítéséhez pedig laptopot vásároltunk pályázati pénzből.

Az „asszonyklub” több programot is szervezett az év során.

            Így március 4-én a Cinema City moziban együtt nézte meg a „Király beszéde” című filmet, amit közös beszélgetés követett. Május 16-án 15-en gyűltünk össze egyikünk otthonában, hogy meghallgassuk Uzsalyné Pécsi Rita neves pedagógus előadását a gyermeknevelés témakörében: „Ma a szeretetnek más arca van”. Az előadás Kentenich atya pedagógiáját alapul véve, az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, annak fontosságáról szólt. Sok okos, hasznos és a nevelés/önnevelés területén használatos tanácsot kaptunk a mintegy fél 11-ig tartó előadás során. Megtudhattuk, hogy miért "falra hányt borsó" mindaz a "prédikáció", amely gyermekeinknek csak az intellektusát veszi célba, ám az EQ-t azaz az érzelmi quotiens-ét számításon kívül hagyja, valamint, hogy csak az tud igazán jól nevelni, aki elsősorban önmaga átformálásával kezdi. Az előadás lendületes, vidám és felettébb hasznos volt, így sokakban felmerült a folytatás iránti igény - esetleg férjekkel kiegészülve, hogy ők is gazdagodhassanak ezekkel az információkkal, ezzel a szemléletmóddal. Október 21-én köszöntöttük az új anyukákat és november 17-én Zenés – képmeditációs - finomságkóstolós élménybeszámolót tartott egyik házaspárunk Skóciáról, ahol nyáron jártak.

            Egyesületünk kezdeményezésére „Mesterségünk (legyen) a nevelés!” címmel újraindult Uzsalyné Pécsi Rita előadássorozata a Kolping Nevelési Alapítvány támogatásával. Minden hónap első szerdáján, este 8 órakor kezdődnek a mindenki számára nyitott alkalmak. Az előadó Josef Kentenich Atya – a Schönstatt mozgalom alapítója – pedagógiáját mutatja be. A százéves, ma is aktuális és élő kentenichi pedagógiai és önnevelési életmű ugyanarról a tőről fakad, mint korunk pszichológiai, neurobiológiai és agykutatási eredményei. Az előadó mindezt egy egységben tudja látni és átadni. A „száraz” tudományt élvezetessé és élményszerűvé teszi a négygyermekes családanya, tanárnő, oktató és kutató egyénisége, stílusa, felkészültsége, számos életből vett példája, mindennapi tapasztalata. Az első, november 9-i előadás címe így hangzott: Akarom a jót, s a rosszat teszem” – Miért van így? – avagy: Fejleszthető-e az érzelmi intelligencia? A terem zsúfolásig megtelt az egyesületünk által támogatott szülőkkel, a pécsi Schönstatt családcsoportok tagjaival, érdeklődő egyetemistákkal, pedagógusokkal. Döbbenetes volt hallgatni, hogy mennyire nem ér semmit, amikor gyermekeinknek és tanítványunknak erkölcsi prédikációkat tartunk, szóban próbáljuk őket szépre s jóra tanítani. Ugyanakkor biztató is volt, hogy a mese, a játék, a közös zenélés, együttsírás és –nevetés valóban hat, tanít együtt érezni, kitartani, egymásra figyelni. December 7-én pedig a felnőttkor életszakaszainak lehetőségei és krízisei címmel hallhattunk sok hasznos tapasztalatot. A programsor 2012-ben is folytatódik.

            A rendszeres mozgás fiataljaink és felnőttjeink körében is népszerű. Heti rendszerességgel van lehetőség röplabdázni egész évben hétfőnként 17-19 óra között, és október elejétől asszonytornázni 19 óra után Gesztenyésben. A téli hideg ebben az évben is lehetővé tette a közösségi korcsolyázást a Malomvölgyi-tavon. Január 2-án csaknem 20-an vettek részt a korizáson és a jogkorongozáson. Tagjaink részére biztosítottuk, hogy a hullámfürdőben alkalmanként kedvezményes áron úszhassanak.  Biciklitúrára invitáltunk mindenkit és április 2-án közös tekerésre indultunk csaknem 40-en a Remeterétről Kovácsszénájára. Néhány felnőtt kíséretében nagyon jó időben jól esett a kb. 15 km-es tekerés. Az egyik házaspár birtokán pedig a közös ebéd az út fáradalmait feledtette el. Május 14-én pedig a Pécsi Egyházmegye felhívására a Máriagyűdi Zarándoklaton vettünk részt. Több mint 30-an gyalogoltuk le (fiatalok és felnőttek egyaránt) a több mint 20 km-es távot Pécstől Máriagyűdig. Július 2-án E-on focitornán vettek részt felnőtt fiútagjaink, amit a gesztenyési közösségi ház udvarán tartottak meg. Augusztus 4-8. között tartottuk meg az NCA támogatással megvalósuló „Vízi-közgyűlésünket”, melynek keretében Paksról kenuztunk le Mohácsig. Egyesületünk ebben az évben lett 10 éves, és úgy gondoltuk, hogy valami különleges programmal emlékezzünk meg a kezdetekről. Ez 20 főnek sikerült is. A részletes élménybeszámoló az egyesületi honlapon a http://www.borostyanegyesulet.hu/node/72 cím alatt megtalálható.

            Egyesületünk 10. táborát szerveztük idén Zircen július 24-30. között. Innen kiindulva a táborban résztvevő 100 fő igazi családi hangulatú üdüléssé varázsolta a bakonyi egy hetet. Ennek a rossz idő sem szabott gátat. A táborozók – a kialakult hagyományaink szerint - minden nap hangszeres zeneszóra ébredtek (trombita, furulya, gitár stb.) zenét tanuló fiataljainknak köszönhetően. Ezután reggeli torna vette kezdetét, majd ima és a reggeli következett. Délelőttönként kirándultunk. Így a zirci nevezetességeket, a veszprémi állatkertet, a Gaja-patak szurdokvölgyét, a Tési szélmalmokat, a bakonybéli erdőséget a Kőris-heggyel és a Cuha-patak völgyét fedeztük fel. Ebéd után a délután nem alvó ovisoknak és az iskolásoknak minden napra gyerekprogramot szerveztünk, jó idő esetén kint az udvaron vagy a zirci sportpályán, rossz időben pedig a panzió ebédlőjében. Újdonságként a felnőtteknek is szerveztünk koradélutáni programot, a csendes pihenő alatt. Ezt követően kisebb-nagyobb túrákat és látogatásokat tettünk. Többek között a Reguly Antal Műemlékkönyvtárát, a gyerekek pedig a Bakonyi Természettudományi Múzeumot csodálhatták meg. Meghódítottuk a cseszneki várat. Az esti programok kiemelkedő eseménye, a tábor résztvevői által előadott esti mese, mely a legtöbbször egy szórakoztató színházi élménnyel ért fel. Ezt követte minden este egy-egy program (14 év felettieknek). Így például vetélkedő a ciszterekről, táncház, tréfás vetélkedő, jubilánsok köszöntése és a záró este közös énekkel. A részletes beszámoló a http://www.borostyanegyesulet.hu/node/71 oldalon elolvasható és a képek megtekinthetők. A táborról készült képösszeállítást a november eleji közösségi összejövetelen mutattuk meg a résztvevőknek.

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Borostyán Egyesület közgyűlése 2012. május 18-ai ülésén elfogadta.